De gebruiksvoorwaarden van de software WEBSITE BELANGRIJK – AUB LEZEN

Dank u voor uw bezoek aan de website (de “Website”) waarop u de link naar deze Gebruiksvoorwaarden hebt gevonden (de “Website”). De Website is een internet eigendom van TheSoftware. (gezamenlijk aangeduid als “TheSoftware”, “wij” en “ons”). U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze TheSoftware Website Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”), in hun geheel, wanneer u: (a) toegang tot de Website; (b) zich inschrijven voor een nieuwsbrief of zich abonneren op een mailinglijst of informatie aanvragen via de Website (“Abonnementsdiensten”); (c) zich registreren om deel te nemen aan promoties, wedstrijden en/of sweepstakes die van tijd tot tijd door TheSoftware worden aangeboden (elk, een “Wedstrijd”); (d) toetreden tot, of trachten toe te treden tot, een affiliate programma of andere lidmaatschapsorganisatie die op de Website wordt aangeboden (“Lidmaatschapsdiensten”); en/of (e) een product en/of dienst te bestellen via de Website (“Verkopersdiensten, en samen met de Abonnementsdiensten en Lidmaatschapsdiensten, de “Diensten”). Het Privacybeleid van TheSoftware (“Privacybeleid”), de Officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Prijsvraag, de Koopovereenkomst(en) van TheSoftware (“Koopovereenkomst”), de Lidmaatschapsovereenkomst(en) van TheSoftware (“Lidmaatschapsovereenkomst”), evenals alle andere bedrijfsregels, beleidsregels, prijsschema’s en andere aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd, zijn hierin uitdrukkelijk opgenomen door middel van verwijzing (gezamenlijk de “Overeenkomst”). Lees de volledige voorwaarden van de overeenkomst zorgvuldig door. Indien u niet akkoord gaat met de Overeenkomst in zijn geheel, bent u niet gemachtigd om de Diensten en/of Website op enigerlei wijze te gebruiken.

De software weigert uitdrukkelijk de toegang tot de website en/of de diensten voor een persoon die valt onder de CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, AS AMENDED (“COPPA”). TheSoftware BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE TOEGANG TOT DE DIENSTEN EN/OF DE WEBSITE TE WEIGEREN AAN EEN INDIVIDUEEL, IN ZIJN ENIGE EN EXCLUSIEVE BESLISSING.

WERKINGSSFEER EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U gaat akkoord met de bepalingen en voorwaarden in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en TheSoftware met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en/of afspraken met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst wordt op de Website geplaatst, en u dient de Overeenkomst te lezen voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezet gebruik van de Website en/of Diensten stemt u er hierbij mee in zich te houden aan alle bepalingen en voorwaarden in de op dat moment geldende Overeenkomst. Daarom moet u deze pagina regelmatig controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die volgens de toepasselijke wetgeving wettelijk bindende contracten kunnen afsluiten. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Indien u jonger bent dan achttien (18) jaar, hebt u geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of te betreden.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Abonnementsdiensten

Met inachtneming van de voorwaarden van de Overeenkomst kunt u, door u op de Website te registreren en goedkeuring van TheSoftware te ontvangen, de Abonnementsdiensten verkrijgen of trachten te verkrijgen, al dan niet tegen betaling. De Abonnementsdiensten zullen u voorzien van e-mailinhoud, tekst en andere materialen (“Inhoud van het Abonnement”) die relevant zijn voor online marketing, geleverd door TheSoftware en haar externe partners (“Externe Aanbieders”). Als u de ontvangst van de Inhoud van het Abonnement wilt stopzetten, stuurt u een e-mail naar [email protected]. De Inhoud van het Abonnement bevat opmerkingen, meningen en/of andere materialen die door TheSoftware en Derde Aanbieders worden verstrekt en waarop niet noodzakelijkerwijs mag worden vertrouwd. Gebruik voorzichtigheid, gezond verstand en veiligheid bij het gebruik van de Inhoud van het Abonnement en/of de Abonnementsdiensten. U gaat ermee akkoord dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en niet aansprakelijk is jegens u in verband met dergelijke Abonnementsinhoud. TheSoftware verklaart of garandeert niet dat de Inhoud van het Abonnement die in verband met de Abonnementsdiensten beschikbaar wordt gesteld, juist, volledig of geschikt is. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de Abonnementsdiensten en/of de Inhoud van het Abonnement te gebruiken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u, enige eindgebruikers of enige derde partij, voor enige claim in verband met een van de Abonnementsdiensten.

Lidmaatschap diensten

Onderworpen aan de voorwaarden van de Overeenkomst en de Lidmaatschapsovereenkomst, door u te registreren op de Website, akkoord te gaan met de Lidmaatschapsovereenkomst en goedkeuring te ontvangen van TheSoftware, kunt u een Lidmaatschap verkrijgen, of proberen te verkrijgen, voor een vergoeding of zonder vergoeding, in één van de verschillende Lidmaatschaps programma’s die MTS Advertise OU aanbiedt. Voor een kopie van de lidmaatschapsovereenkomst kunt u terecht op de website van het specifieke lidmaatschap. De lidmaatschapsprogramma’s van TheSoftware geven u toegang tot inhoud, tekst en andere materialen (“Inhoud van het Lid” en samen met de Inhoud van het Abonnement, de “Inhoud”) die worden geleverd door TheSoftware en bepaalde Derde Aanbieders, bedoeld om Leden te helpen bij hun online marketingactiviteiten. De Ledeninhoud bevat commentaren, meningen en andere materialen die worden geleverd door TheSoftware Third Party Providers en waarop niet noodzakelijkerwijs mag worden vertrouwd. Gebruik voorzichtigheid, gezond verstand en veiligheid bij het gebruik van de Ledeninhoud en/of Lidmaatschapsdiensten. U gaat ermee akkoord dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en niet aansprakelijk is jegens u in verband met dergelijke Ledeninhoud. TheSoftware verklaart of garandeert niet dat de Ledeninhoud die beschikbaar wordt gesteld in verband met de Lidmaatschapsdiensten nauwkeurig, volledig of gepast is. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de Lidmaatschapsdiensten en/of Ledeninhoud te gebruiken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u, enige eindgebruikers of een derde partij, voor enige claim in verband met een van de Lidmaatschap Diensten.

Diensten van verkopers

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten van de Website verkrijgen of trachten te verkrijgen. De op de Website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks door de fabrikanten of distributeurs van dergelijke artikelen zijn verstrekt. TheSoftware verklaart of garandeert niet dat de beschrijvingen van dergelijke items nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de Website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige claim in verband met de producten en/of diensten die worden aangeboden op de Website.

Algemeen

De informatie die u moet verstrekken in verband met de registratie voor de Diensten kan, zonder beperking, enkele of alle van de volgende gegevens omvatten: (a) uw volledige naam; (b) bedrijfsnaam; (c) e-mailadres; (d) postadres (en factuuradres indien verschillend); (e) telefoonnummer thuis; (f) telefoonnummer van het werk; (g) telecopienummer; (h) kredietkaartinformatie; en/of (i) alle andere informatie die op het toepasselijke registratieformulier wordt gevraagd (“Dienstregistratiegegevens”). U stemt ermee in ware, nauwkeurige, actuele en volledige Service Registratiegegevens te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om Service Registratiegegevens te weigeren wanneer, naar eigen en exclusief oordeel van TheSoftware, wordt vastgesteld dat: (i) u inbreuk maakt op enig deel van de Overeenkomst; en/of (ii) de door u verstrekte Dienst Registratiegegevens onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan de criteria voor Registratiegegevens te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle toekomstige aanbiedingen die u op de Website ter beschikking worden gesteld en die de huidige functies van de Website uitbreiden of anderszins verbeteren, onderworpen aan de Overeenkomst. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de Diensten te gebruiken en/of u ervoor te kwalificeren. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van enige Diensten of andere producten, diensten of promotie aangeboden door TheSoftware en/of een van haar Derden-aanbieders. Indien MTS Advertise OU de Overeenkomst en/of enige Diensten om welke reden dan ook beëindigt, zal MTS Advertise OU geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u hebben. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de weigering om de Website te gebruiken uw enige recht en rechtsmiddel is met betrekking tot elk geschil dat u met TheSoftware hebt.

CONTESTS

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotieprijzen en andere prijzen aan via Prijsvragen. Door juiste en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het registratieformulier van de toepasselijke Prijsvraag en door akkoord te gaan met de Officiële Wedstrijdregels die op elke Prijsvraag van toepassing zijn, kunt u deelnemen om kans te maken op de promotionele prijzen die via elke Prijsvraag worden aangeboden. Om deel te nemen aan de Prijsvragen op de Website, moet je eerst het toepasselijke deelnameformulier volledig invullen. U gaat ermee akkoord ware, nauwkeurige, actuele en volledige Wedstrijdregistratiegegevens te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om Wedstrijdregistratiegegevens te weigeren wanneer, naar eigen en exclusief oordeel van TheSoftware, wordt vastgesteld dat: (i) u een deel van de Overeenkomst schendt; en/of (ii) de door u verstrekte Wedstrijdregistratiegegevens onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan de criteria voor Registratiegegevens te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de Website wordt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Website, Inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. TheSoftware kan deze licentie te allen tijde en om welke reden dan ook beëindigen. U mag de Website en de Inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de Website, Inhoud, Prijsvragen en/of Diensten mag in enige vorm worden gereproduceerd of opgenomen in enig informatiezoeksysteem, elektronisch of mechanisch. U mag de Website, Inhoud, Prijsvragen en/of Diensten of enig deel daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, onderwerpen aan reverse engineering of overdragen. TheSoftware behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn verleend. U mag geen enkel apparaat, software of routine gebruiken om de goede werking van de Website te verstoren of proberen te verstoren. U mag geen actie ondernemen die de infrastructuur van TheSoftware onredelijk of onevenredig zwaar belast. Uw recht om de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Prijsvragen en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten). Het kopiëren, verspreiden, publiceren of verkopen door u van enig deel van de Website, Inhoud, Prijsvragen en/of Diensten is strikt verboden. Het systematisch ophalen van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten met geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op content, documenten, software, diensten of andere materialen die op of via de Website, Content, Prijsvragen en/of Diensten worden bekeken. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of door en via de Diensten, door TheSoftware vormt geen verklaring van afstand van enig recht in of op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende afbeeldingen, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die voorkomen op de Website of door en via de Diensten zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het gebruik van enig handelsmerk zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKING NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN/OF VERWIJZING NAAR DE WEBSITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door TheSoftware, mag niemand de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypes, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal), om welke reden dan ook hyperlinken naar zijn website of weblocatie. Verder is het “framen” van de Website en/of het verwijzen naar de Uniform Resource Locator (“URL”) van de Website in commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware ten strengste verboden. U stemt er specifiek mee in om met de Website samen te werken om, indien van toepassing, dergelijke inhoud of activiteiten te verwijderen of te staken. U erkent hierbij dat u aansprakelijk bent voor alle schade die daarmee samenhangt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN WIJZIGEN

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken documenten, informatie of andere inhoud die op de Website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER

DE WEBSITE, DIENSTEN, PRIJSVRAGEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK AANVRAAGT VIA DE WEBSITE WORDEN U AANGEBODEN OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, WORDEN AFGEWEZEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AFWIJZING VAN ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). Met name, maar niet als beperking daarvan, geeft TheSoftware geen garantie dat: (A) DE WEBSITE, DIENSTEN, PRIJSVRAGEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U VAN EEN VAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS ONTVANGT, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE AANVRAAGT, AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN; (B) DE WEBSITE, DIENSTEN, PRIJSVRAGEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U VAN EEN VAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS ONTVANGT, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE AANVRAAGT, ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN; (C) U IN AANMERKING KOMT VOOR DE PRIJSVRAGEN EN/OF DIENSTEN; OF (D) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DIENSTEN, PRIJSVRAGEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK VIA DE WEBSITE AANVRAAGT, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN. DE WEBSITE, DIENSTEN, PRIJSVRAGEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK AANVRAAGT VIA DE WEBSITE KUNNEN BUGS, FOUTEN, PROBLEMEN OF ANDERE BEPERKINGEN BEVATTEN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERLIGGENDE INTERNETVERBINDING DIE BIJ DE WEBSITE HOORT. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, die U verkrijgt van TheSoftware, EEN VAN HUN DERDENVERSTREKKERS OF ANDERS DOOR OF VANUIT DE WEBSITE, kan enige garantie doen ontstaan die niet uitdrukkelijk in de overeenkomst is vermeld.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de Website op eigen risico. TheSoftware garandeert niet dat dergelijke downloads vrij zijn van corrupte computercodes met inbegrip van, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE IN dat TheSoftware NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR U OF EEN DERDEN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, CONSEQUENTIËLE EN/OF UITSLUITENDE SCHADE INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, Schade door verlies van winst, goede wil, gebruik, gegevens of andere immateriële schade (zelfs als TheSoftware op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), tot de uiterste grens die wettelijk is toegestaan: (A) HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE, DIENSTEN, PRIJSVRAGEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK AANVRAAGT VIA DE WEBSITE; (B) DE KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE EN/OF DIENSTEN DIE ZIJN GEKOCHT OF VERKREGEN VAN, OF TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEGAAN VIA, DE WEBSITE; (C) HET NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR DE PRIJSVRAGEN, DIENSTEN OF PRODUCTEN VAN DERDEN VAN EEN VAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS, OF EEN DAAROPVOLGENDE WEIGERING VAN PRODUCTEN VAN DERDEN VAN DEZELFDE; (D) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW REGISTRATIEGEGEVENS; EN (E) ALLE ANDERE ZAKEN DIE VERBAND HOUDEN MET HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE, DIENSTEN, PRIJSVRAGEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK AANVRAAGT VIA DE WEBSITE. DEZE BEPERKING GELDT VOOR ALLE RECHTSVORDERINGEN, IN HET ALGEMEEN MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, CONTRACTBREUK, INBREUK OP GARANTIE, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, ONJUISTE VOORSTELLING VAN ZAKEN EN ALLE ANDERE ONRECHTMATIGE DADEN. U VERKRIJGT HIERBIJ TheSoftware EN ALLE DERDEN PROVIDANTEN VAN TheSoftware VAN ELKE EN ALLE VERPLICHTINGEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN KLACHTEN DAN DE HIERBIJ VERMELDE BEPERKINGEN. ALS DE TOEPASSELIJKE WET GEEN ENKELE BEPERKING TOESTAAT, IS DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TheSoftware VOOR U ONDER ELKE EN ALLE OMSTANDIGHEDEN VIJF HONDERD DOLLAREN ($500,00). De hierboven beschreven uitsluiting van schadevergoeding is een fundamenteel onderdeel van de basis van de overeenkomst tussen U en TheSoftware. HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE, DIENSTEN, PRIJSVRAGEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK AANVRAAGT VIA DE WEBSITE, NIET AAN U ZOUDEN WORDEN VERSTREKT ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN.

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord TheSoftware, elk van hun moederbedrijven, dochterondernemingen en filialen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners, te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, onkosten (inclusief redelijke honoraria van advocaten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen van welke aard dan ook, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Diensten, Inhoud en/of deelname aan een Prijsvraag; (b) uw inbreuk op de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van rechten van een ander individu en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten voordele van TheSoftware, elk van hun moederbedrijven, dochterondernemingen en/of filialen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf tegen u te doen gelden en af te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links bevatten naar en/of u verwijzen naar andere websites en/of bronnen op het internet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die welke eigendom zijn van en beheerd worden door Derden-aanbieders. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derden, erkent u hierbij en stemt u ermee in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden. Bovendien onderschrijft TheSoftware niet, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige voorwaarden, privacybeleid, inhoud, reclame, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen van derden, of voor enige schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de Website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, Registratiegegevens en/of materialen die u via of in verband met de Website indient, zijn onderworpen aan ons Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor alle informatie over uw gebruik van de Website en alle andere door u verstrekte persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons Privacybeleid. Klik hier voor ons privacybeleid.

WETTELIJKE WAARSCHUWING

Elke poging door enig individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om de werking van de Website te beschadigen, te vernietigen, te manipuleren, te vernielen en/of anderszins te verstoren, is een schending van het strafrecht en het burgerlijk recht en TheSoftware zal ijverig alle rechtsmiddelen in dit verband aanwenden tegen enig overtredend individu of enige entiteit voor zover de wet en het recht dit toelaten.

RECHTSKEUZE/RECHTSKEUZE

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Estland (zonder rekening te houden met de beginselen van het conflictenrecht). Elke uitspraak is definitief en bindend voor de partijen en een uitspraak daarover kan worden gedaan in elke bevoegde rechtbank. Niets hierin mag worden opgevat als een beletsel voor een partij om een voorlopige voorziening te vragen teneinde haar rechten te beschermen in afwachting van het resultaat van de arbitrage. Voor zover wettelijk toegestaan, gaat u ermee akkoord dat u geen collectieve rechtszaak zult aanspannen, u erbij zult aansluiten of eraan zult deelnemen met betrekking tot een claim, geschil of controverse die u mogelijk hebt tegen TheSoftware. en elk van hun wettelijke vertegenwoordigers, filialen, dochterondernemingen, moedermaatschappijen, agentschappen en hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten. U stemt in met het instellen van een voorlopige voorziening om een dergelijke rechtszaak te stoppen of om u als deelnemer aan de rechtszaak te verwijderen. U gaat ermee akkoord om de honoraria van de advocaat en de gerechtskosten te betalen die TheSoftware maakt om een dergelijke tegemoetkoming te verkrijgen. De Overeenkomst houdt geen afstand in van uw rechten en rechtsmiddelen om een vordering individueel en niet als een groepsactie in te stellen in bindende arbitrage zoals hierboven bepaald. Deze bepaling die u verbiedt om collectieve rechtszaken aan te spannen, zich daarbij aan te sluiten of daaraan deel te nemen, is een onafhankelijke overeenkomst. Indien enig deel van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt dat deel geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en blijven de overige delen volledig van kracht.