VILKÅR FOR BRUK AV NETTSIDEN for programvaren VIKTIG – VENNLIGST LES

Takk for at du besøkte nettstedet (“nettstedet”) der du fant lenken til disse vilkårene for bruk (“nettstedet”). Nettstedet er en Internett-eiendom til TheSoftware. (referert samlet til som “Programvaren”, “vi” og “oss”). Du godtar å være bundet av disse TheSoftware-nettstedets vilkår for bruk (“Bruksvilkår”) i sin helhet når du: (a) få tilgang til nettstedet; (b) registrere deg for et nyhetsbrev eller abonnere på en e-postliste eller be om informasjon via og gjennom nettstedet (“Abonnementstjenester”); (c) registrere deg for å delta i kampanjer, konkurranser og/eller konkurranser som tilbys av TheSoftware fra tid til annen (hver, en “konkurranse”); (d) bli med i, eller forsøke å bli med i, et tilknyttet program eller annen medlemsorganisasjon omtalt på nettstedet (“medlemstjenester”); og/eller (e) bestille et produkt og/eller en tjeneste gjennom nettstedet (“Leverandørtjenester, og sammen med abonnementstjenestene og medlemstjenestene, “tjenestene”). TheSoftwares retningslinjer for personvern («Personvern»), de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, TheSoftware-kjøpsavtalen(e) («Kjøpsavtalen»), TheSoftware-medlemsavtalen(e) («Medlemsavtalen»), så vel som alle andre driftsregler, retningslinjer, prisplaner og andre tilleggsvilkår og -betingelser eller dokumenter som kan publiseres fra tid til annen, er uttrykkelig innlemmet her ved referanse (samlet kalt “Avtalen”). Les nøye gjennom de fullstendige vilkårene i avtalen. Hvis du ikke godtar avtalen i sin helhet, er du ikke autorisert til å bruke tjenestene og/eller nettstedet på noen måte eller form.

TheSoftware nekter SPESIFIKKE TILGANG TIL NETTSTEDET OG/ELLER TJENESTER AV ENHVER INDIVID SOM DEKKES AV BARNAS NETTPERSONVERN AV 1998, SOM ENDRET (“COPPA”). TheSoftware RESERVERER RETTEN TIL Å NETE TILGANG TIL TJENESTERNE OG/ELLER NETTSTEDET TIL ENHVER ENKELPERSON, EFTER SIN ENESTE OG EKSKLUSIVE SKJØNN.

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du godtar vilkårene og betingelsene som er skissert i avtalen med hensyn til din bruk av nettstedet. Avtalen utgjør hele og eneste avtalen mellom deg og TheSoftware med hensyn til din bruk av nettstedet og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettstedet. Vi kan endre avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den siste avtalen vil bli lagt ut på nettstedet, og du bør gjennomgå avtalen før du bruker nettstedet. Ved din fortsatte bruk av nettstedet og/eller tjenestene godtar du herved å overholde alle vilkårene og betingelsene i avtalen som gjelder på det tidspunktet. Derfor bør du regelmessig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelig for enkeltpersoner som kan inngå juridisk bindende kontrakter under gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke beregnet for bruk av personer under atten år (18). Hvis du er under atten år (18), har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTERNE

Abonnementstjenester

I henhold til vilkårene og betingelsene i avtalen, ved å registrere deg på nettstedet og motta godkjenning fra TheSoftware, kan du skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, mot en avgift eller uten gebyr, Abonnementstjenestene. Abonnementstjenestene vil gi deg e-postinnhold, tekst og annet materiale (“Abonnementsinnhold”) som er relevant for online markedsføring levert av TheSoftware og dets tredjepartspartnere (“Tredjepartsleverandører”). Hvis du ønsker å avbryte mottaket av abonnementsinnholdet, send oss en e-post på  [email protected].  Abonnementsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og/eller annet materiale som er levert av programvaren og tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis stoles på. Vennligst bruk forsiktighet, sunn fornuft og sikkerhet når du bruker abonnementsinnholdet og/eller abonnementstjenestene. Du godtar at Programvaren ikke skal ha noen forpliktelser og ikke pådra seg noe ansvar overfor deg i forbindelse med slikt Abonnementsinnhold. Programvaren representerer eller garanterer ikke at abonnementsinnholdet som gjøres tilgjengelig i forbindelse med abonnementstjenestene er nøyaktig, fullstendig eller passende. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke er ansvarlig eller ansvarlig på noen som helst måte for din manglende evne til å bruke abonnementstjenestene og/eller abonnementsinnholdet. Du forstår og godtar at Programvaren ikke skal holdes ansvarlig overfor deg, sluttbrukere eller tredjeparter for noe krav i forbindelse med noen av abonnementstjenestene.

Medlemstjenester

I henhold til vilkårene og betingelsene i avtalen og medlemsavtalen, ved å registrere deg på nettstedet, godta medlemsavtalen og motta godkjenning fra programvaren, kan du oppnå, eller forsøke å skaffe deg, mot en avgift eller uten gebyr, et medlemskap i et av de forskjellige medlemsprogrammene som MTS Advertise OU tilbyr. For en kopi av medlemsavtalen, vennligst besøk nettstedet for det spesifikke medlemskapet. TheSoftware Membership-programmer vil gjøre deg i stand til å få tilgang til innhold, tekst og annet materiale (“Medlemsinnhold” og sammen med Abonnementsinnholdet, “Innholdet”) levert av TheSoftware og visse tredjepartsleverandører, designet for å hjelpe medlemmer i deres online markedsføringstiltak. Medlemsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og annet materiale som er levert av TheSoftware-tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis stoles på. Vennligst bruk forsiktighet, sunn fornuft og sikkerhet når du bruker medlemsinnholdet og/eller medlemstjenestene. Du godtar at Programvaren ikke skal ha noen forpliktelser og ikke pådra seg noe ansvar overfor deg i forbindelse med slikt medlemsinnhold. Programvaren representerer eller garanterer ikke at medlemsinnholdet som gjøres tilgjengelig i forbindelse med medlemstjenestene er nøyaktig, fullstendig eller passende. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke er ansvarlig eller ansvarlig på noen som helst måte for din manglende evne til å bruke medlemstjenestene og/eller medlemsinnholdet. Du forstår og godtar at Programvaren ikke skal holdes ansvarlig overfor deg, sluttbrukere eller tredjeparter for krav i forbindelse med noen av medlemstjenestene.

Leverandørtjenester

Ved å fylle ut gjeldende bestillingsskjemaer kan du få tak i, eller forsøke å få tak i, visse produkter og/eller tjenester fra nettstedet. Produktene og/eller tjenestene som vises på nettstedet kan inneholde beskrivelser som leveres direkte av tredjepartsleverandørens produsenter eller distributører av slike varer. Programvaren representerer eller garanterer ikke at beskrivelsene av slike elementer er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke er ansvarlig eller ansvarlig på noen som helst måte for din manglende evne til å skaffe produkter og/eller tjenester fra nettstedet eller for enhver tvist med produktets selger, distributør og sluttbruker. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for krav i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettstedet.

Generell

Informasjonen du må oppgi i forbindelse med registrering for tjenestene kan omfatte, uten begrensning, noen eller alle av følgende: (a) ditt fulle navn; (b) firmanavn; (c) e-postadresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse hvis forskjellig); (e) hjemmetelefonnummer; (f) arbeidstelefonnummer; (g) telekopinummer; (h) kredittkortinformasjon; og/eller (i) all annen informasjon som forespørres på det gjeldende registreringsskjemaet (“tjenesteregistreringsdata”). Du godtar å oppgi sanne, nøyaktige, aktuelle og fullstendige tjenesteregistreringsdata. TheSoftware har rett til å avvise alle tjenesteregistreringsdata der det er bestemt, etter TheSoftwares eget skjønn, at: (i) du bryter noen del av avtalen; og/eller (ii) tjenesteregistreringsdataene du oppga er ufullstendige, uredelige, duplikater eller på annen måte uakseptable. Programvaren kan endre kriteriene for registreringsdata når som helst, etter eget skjønn.

Med mindre annet er eksplisitt angitt, skal eventuelle fremtidige tilbud som gjøres tilgjengelig for deg på nettstedet som forsterker(er) eller på annen måte forbedre(r) de nåværende funksjonene på nettstedet, være underlagt avtalen. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke er ansvarlig eller ansvarlig på noen som helst måte for din manglende evne til å bruke og/eller kvalifisere for tjenestene. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen modifikasjon, suspensjon eller avslutning av tjenester eller andre produkter, tjenester eller kampanjer som tilbys av TheSoftware og/eller noen av dens tredjepartsleverandører. Hvis MTS Advertise OU sier opp avtalen og/eller noen tjenester av en eller annen grunn, skal MTS Advertise OU ikke ha noe ansvar eller ansvar overfor deg. Du forstår og godtar at nektelse av å bruke nettstedet er din eneste rettighet og rettsmiddel med hensyn til enhver tvist du måtte ha med TheSoftware.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware kampanjepriser og andre priser via konkurranser. Ved å oppgi sann og nøyaktig informasjon i forbindelse med det gjeldende konkurranseregistreringsskjemaet, og godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for en sjanse til å vinne kampanjepremiene som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene på nettstedet, må du først fylle ut det aktuelle påmeldingsskjemaet. Du samtykker i å oppgi sanne, nøyaktige, aktuelle og fullstendige konkurranseregistreringsdata. TheSoftware har rett til å avvise konkurranseregistreringsdata der det er bestemt, etter TheSoftwares eget skjønn, at: (i) du bryter noen del av avtalen; og/eller (ii) konkurranseregistreringsdataene du oppga er ufullstendige, uredelige, duplikater eller på annen måte uakseptable. Programvaren kan endre kriteriene for registreringsdata når som helst, etter eget skjønn.

LISENSGIVELSE

Som bruker av nettstedet får du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallbar og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan si opp denne lisensen når som helst, uansett årsak. Du kan bruke nettstedet og innholdet på én datamaskin for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk. Ingen del av nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene kan reproduseres i noen form eller innlemmes i noe system for informasjonsinnhenting, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, emulere, klone, leie, lease, selge, modifisere, dekompilere, demontere, reversere eller overføre nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene eller noen del derav. Programvaren forbeholder seg alle rettigheter som ikke er eksplisitt gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre nettsidens funksjon. Du kan ikke utføre noen handling som påfører en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på TheSoftwares infrastruktur. Din rett til å bruke nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene kan ikke overføres.

EIENDOMSRETTIGHETER

Innhold, organisering, grafikk, design, kompilering, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvare, tjenester og andre forhold knyttet til nettstedet, innholdet, konkurransene og tjenestene er beskyttet under gjeldende opphavsrett, varemerker og annen eiendom (inkludert, men ikke begrenset til , immaterielle rettigheter). Kopiering, redistribuering, publisering eller salg av noen del av nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene ved hjelp av automatiserte midler eller annen form for skraping eller datautvinning for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra Programvaren er forbudt. Du får ikke eierskapsrett til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller annet materiale som vises på eller gjennom nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene. Publisering av informasjon eller materiale på Nettstedet, eller av og gjennom Tjenestene, av TheSoftware utgjør ikke en fraskrivelse av noen rettigheter til eller til slik informasjon og/eller materiale. TheSoftware-navnet og -logoen, og all tilhørende grafikk, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettstedet eller av og gjennom tjenestene tilhører deres respektive eiere. Bruk av ethvert varemerke uten den gjeldende eierens uttrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL NETTSTEDET, CO-MERKEVERKING, “RAMING” OG/ELLER REFERANSE TIL NETTSTEDET FORBUDT

Med mindre det er uttrykkelig autorisert av TheSoftware, kan ingen hyperlenke nettstedet, eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logotyper, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettsbeskyttet materiale), til deres nettside eller nettsted uansett grunn. Videre er det strengt forbudt å “ramme” nettstedet og/eller referere til Uniform Resource Locator (“URL”) til nettstedet i kommersielle eller ikke-kommersielle medier uten forutgående, uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra TheSoftware. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller stanse, etter behov, slikt innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du er ansvarlig for alle skader forbundet med dette.

REDIGERING, SLETTING OG ENDRING

Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å redigere og/eller slette dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettstedet.

ANSVARSFRASKRIVELSE

NETTSIDEN, TJENESTER, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MOTTA FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ALLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKTE FOR PÅ DEG GJENNOM DEG “ SOM ER” OG “SOM TILGJENGELIG” BASIS OG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE, FRASKRIVES I FULLSTENDELSE TILLATE I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSVARSFRASKRIVELSE AV ALLE FRASKRIVELSE, OG/ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL). SPESIELT, MEN IKKE SOM EN BEGRENSNING AV DETTE, GIR TheSoftware INGEN GARANTI AT: (A) NETTSIDEN, TJENESTER, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MOTA FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ALLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN GJØRE DIN GJENNOMFØRING FOR YTTERLIGERE ; (B) NETTSIDEN, TJENESTER, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MOTA FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ALLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKES OM NETT, TIDLIG, SIKKER ELLER FEILFRI; (C) DU VIL KVALIFISERE FOR KONKURRANSENE OG/ELLER TJENESTER; ELLER (D) RESULTATERNE SOM KAN OPNÅES FRA BRUK AV NETTSTEDET, TJENESTER, KONKURRANSER, INNHOLD, TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MOTA FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER ENHVER/ANDRE PRODUKTER AV DINE OG ANDRE PRODUKTER KAN SØKE OM GJENNOM NETTSTEDET VIL VÆRE NØYAKTIG ELLER PÅLITELIG. NETTSTEDET, TJENESTER, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MOTTA FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ALLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM, GJENNOM, RO ELLER ANDRE BEGRENSNINGER. VI VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TILGJENGELIGHETEN AV DEN UNDERLIGGENDE INTERNETT TILKOBLING KNYTTET TIL NETTSIDEN. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, INNHOLDT AV DEG FRA TheSoftware, NOEN AV DETS TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER ANNEN MÅTE GJENNOM ELLER FRA NETTSTEDET, SKAL SKAPE NOEN GARANTI SOM IKKE ER UTTRYKKELIG ANGITT I DETTE.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTNINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettstedet på egen risiko. TheSoftware gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for korrupte datakoder, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

ANSVARSBEGRENSNING

DU FORSTÅR OG GODTAR UTTRYKKELIG AT Programvaren IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DEG ELLER TREDJEPART FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADER OG/ELLER EKSEMPELISKE SKADER INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET FOR OSS, MEN IKKE BEGRENSET FOR OSS, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM Programvaren HAR BLITT GJORT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), I DET FULLSTE UTSTREKNING LOV TILLATER FOR: (A) BRUKEN ELLER MANGLENDE TIL Å BRUKE NETTSTEDET, TJENESTER, KONKURRANSER, INNHOLD, TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MOTA FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER APPLIKE TJENESTER FOR M. GJENNOM NETTSIDEN; (B) KOSTNADER VED ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER OG -TJENESTER SOM RESULTERER FRA VARER, DATA, INFORMASJON OG/ELLER TJENESTER KJØPT ELLER INNHOLDT FRA, ELLER TRANSAKSJONER INNGÅTT GJENNOM NETTSIDEN; (C) MANGLENDE KVALIFISERING FOR KONKURRANSER, TJENESTER ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, ELLER EVENTUELLE ETTERFØLGENDE NEKTING AV TREDJEPARTSPRODUKTER FRA SAMME; (D) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE REGISTRERINGSDATA; OG (E) ALLE ANDRE SAKER KNYTTET TIL MANGLENDE TIL Å BRUKE NETTSTEDET, TJENESTER, KONKURRANSER, INNHOLD, TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MOTA FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ENHVER ANDRE PRODUKTER DEG/ELLER DEG OG TJENESTER SØK OM GJENNOM NETTSIDEN. DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER ALLE ÅRSAKER TIL HANDLING, I SAMMET INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, KONTRAKTSBRUDD, GARANTIBRUDD, UAKTIVITET, STRENGT ANSVAR, FEILREPRESSENTER OG ALLE ANDRE SKADER. DU FRITIPPER HERVED TheSoftware OG ALLE TheSoftwares TREDJEPARTSLEVERANDØRER FRA EVENTUELLE OG ALLE FORPLIKTELSER, ANSVAR OG KRAV OVER BEGRENSNINGENE ANGITT HER. HVIS GJELDENDE LOV IKKE TILLATER SLIK BEGRENSNING, VIL PROGRAMVARENS MAKSIMALE ANSVAR TIL DEG UNDER ALLE OMSTENDIGHETER VÆRE FEM HUNDRE DOLLAR ($500,00). NEGERINGEN AV SKADER ANGITT OVENFOR ER ET GRUNNLEGGENDE ELEMENT AV GRUNNLAGNET FOR AVTALET MELLOM DEG OG Programvaren. UMULIGHETEN TIL Å BRUKE NETTSIDEN, TJENESTER, KONKURRANSER, INNHOLD, TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MOTA FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DET IKKE GJELDER FOR DEG KAN VÆRE GITT DEG UTEN SLIKE BEGRENSNINGER.

ERSTATNING

Du godtar å holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og hvert av deres respektive medlemmer, ledere, direktører, ansatte, agenter, co-branders og/eller andre partnere skadesløse fra og mot alle krav, utgifter (inkludert rimelige advokatsalærer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer overhodet, gjort av en tredjepart på grunn av eller som følge av: (a) din bruk av nettstedet, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i en konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) ditt brudd på rettigheter til en annen person og/eller enhet. Bestemmelsene i dette avsnittet er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive ledere, styremedlemmer, medlemmer, ansatte, agenter, aksjonærer, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse personene og enhetene skal ha rett til å hevde og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

TREDJEPARTS NETTSTEDER

Nettstedet kan gi lenker til og/eller henvise deg til andre Internett-nettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Fordi TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjeparts nettsteder og/eller ressurser, erkjenner og godtar du herved at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten til slike tredjeparts nettsteder og/eller ressurser. Videre støtter ikke TheSoftware, og er ikke ansvarlig eller ansvarlig for, noen vilkår og betingelser, retningslinjer for personvern, innhold, annonsering, tjenester, produkter og/eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike tredjeparts nettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader. og/eller tap som oppstår derav.

PERSONVERN/BESØKINGSINFORMASJON

Bruk av nettstedet, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiale som du sender inn gjennom eller i tilknytning til nettstedet, er underlagt vår personvernpolicy. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettstedet, og all annen personlig identifiserbar informasjon gitt av deg, i samsvar med vilkårene i vår personvernerklæring. For å se vår personvernerklæring, vennligst klikk her.

JURIDISK ADVARSEL

Ethvert forsøk fra en person, enten det er en TheSoftware-kunde eller ikke, på å skade, ødelegge, tukle med, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettstedet, er et brudd på straffeloven og sivil lov, og TheSoftware vil iherdig forfølge alle rettsmidler i denne forbindelse mot enhver fornærmende person eller enhet i den grad det er tillatt i henhold til lov og rettferdighet.

VALG AV LOV/VERTE

Eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller relatert til avtalen skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Estland (uten hensyn til lovkonfliktprinsipper). Enhver kjennelse som gis skal være endelig og avgjørende for partene, og en dom kan avgis i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon. Ingenting her skal tolkes slik at det hindrer noen part i å søke påbud for å beskytte sine rettigheter i påvente av et resultat i voldgift. I den grad det er tillatt ved lov, godtar du at du ikke vil bringe, delta i eller delta i noen gruppesøksmål angående krav, tvist eller uenighet du måtte ha mot TheSoftware. og hver av deres juridiske representanter, tilknyttede selskaper, datterselskaper, foreldre, byråer og deres respektive medlemmer, ledere, direktører, ansatte og agenter. Du samtykker i innføring av forføyningshjelp for å stoppe et slikt søksmål eller for å fjerne deg som deltaker i søksmålet. Du godtar å betale advokatsalærer og saksomkostninger som TheSoftwareurs søker om slik lettelse. Avtalen utgjør ikke en fraskrivelse av noen av dine rettigheter og rettsmidler for å forfølge et krav individuelt og ikke som et gruppesøksmål i bindende voldgift som angitt ovenfor. Denne bestemmelsen som hindrer deg i å reise, bli med eller delta i gruppesøksmål er en uavhengig avtale. Skulle noen del av avtalen bli holdt ugyldig eller ikke håndhevbar, skal den delen tolkes i samsvar med gjeldende lov, og de resterende delene skal forbli i full kraft og virkning.