Softwaren WEBSITE BRUGERBETINGELSER VIGTIGT – BØR LÆS VIGTIGT

Tak for dit besøg på det websted (“webstedet”), hvor du fandt linket til disse brugsbetingelser (“webstedet”). Webstedet er en internetejet ejendom tilhørende TheSoftware. (herefter samlet benævnt “TheSoftware”, “vi” og “os”). Du accepterer at være bundet af disse vilkår for brug af TheSoftware-webstedet (“Vilkår for brug”) i deres helhed, når du: (a) få adgang til webstedet; (b) tilmelde dig et nyhedsbrev eller abonnere på en mailingliste eller anmode om oplysninger ved og via webstedet (“Abonnementstjenester”); (c) registrere dig for at deltage i kampagner, konkurrencer og/eller konkurrencer, der fra tid til anden tilbydes af TheSoftware (hver især en “konkurrence”); (d) tilmelde dig eller forsøge at tilmelde dig et affiliateprogram eller en anden medlemsorganisation, der er præsenteret på webstedet (“medlemstjenester”); og/eller (e) bestille et produkt og/eller en tjeneste via webstedet (“sælgertjenester” og sammen med abonnementstjenesterne og medlemstjenesterne, “tjenesterne”). TheSoftwares privatlivspolitik (“privatlivspolitik”), de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver enkelt konkurrence, TheSoftwares købsaftale(r) (“købsaftale”), TheSoftwares medlemskabsaftale(r) (“medlemskabsaftale”) samt andre driftsregler, politikker, prislister og andre supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der måtte blive offentliggjort fra tid til anden, er udtrykkeligt indarbejdet heri ved henvisning (samlet benævnt “aftalen”). Læs venligst alle vilkårene i aftalen grundigt igennem. Hvis du ikke accepterer aftalen i sin helhed, er du ikke berettiget til at bruge tjenesterne og/eller webstedet på nogen måde eller i nogen form.

TheSoftware afviser udtrykkeligt adgang til webstedet og/eller tjenesterne for enhver person, der er omfattet af loven om beskyttelse af børns privatliv på nettet fra 1998, som ændret (“COPPA”). TheSoftware forbeholder sig ret til at nægte adgang til tjenesterne og/eller webstedet til enhver enkeltperson efter eget enestående og eksklusivt skøn.

AFTALENS ANVENDELSESOMRÅDE OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer de vilkår og betingelser, der er beskrevet i aftalen med hensyn til din brug af webstedet. Aftalen udgør hele og eneste aftale mellem dig og TheSoftware med hensyn til din brug af webstedet og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, erklæringer, garantier og/eller forståelser med hensyn til webstedet. Vi kan ændre aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn uden at give dig nogen særlig meddelelse herom. Den seneste aftale vil blive offentliggjort på webstedet, og du bør læse aftalen, før du bruger webstedet. Ved din fortsatte brug af webstedet og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkår og betingelser i aftalen, der er gældende på det pågældende tidspunkt. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Webstedet og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lovgivning. Webstedet og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til webstedet og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Abonnementstjenester

Med forbehold af vilkårene og betingelserne i Aftalen kan du ved at registrere dig på Webstedet og modtage godkendelse fra TheSoftware få eller forsøge at få abonnementstjenesterne mod eller uden betaling, mod eller uden gebyr. Abonnementstjenesterne vil give dig e-mailindhold, tekst og andre materialer (“Abonnementsindhold”), der er relevante for online markedsføring leveret af TheSoftware og dets tredjepartspartnere (“Tredjepartsleverandører”). Hvis du ønsker at stoppe modtagelsen af abonnementsindholdet, skal du blot sende os en e-mail på [email protected]. Abonnementsindholdet indeholder kommentarer, meninger og/eller andet materiale, der er leveret af TheSoftware og tredjepartsleverandører, og som man ikke nødvendigvis bør stole på. Brug forsigtighed, sund fornuft og sikkerhed, når du bruger Abonnementsindholdet og/eller Abonnementstjenesterne. Du accepterer, at TheSoftware ikke har nogen forpligtelser og ikke pådrager sig noget ansvar over for dig i forbindelse med et sådant abonnementsindhold. TheSoftware hverken erklærer eller garanterer, at det abonnementsindhold, der stilles til rådighed i forbindelse med Abonnementstjenesterne, er nøjagtigt, fuldstændigt eller hensigtsmæssigt. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller ansvarlig på nogen som helst måde for din manglende evne til at bruge Abonnementstjenesterne og/eller Abonnementsindholdet. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig, slutbrugere eller tredjepart for krav i forbindelse med nogen af Abonnementstjenesterne.

Medlemskabstjenester

Med forbehold af vilkårene og betingelserne i aftalen og medlemskabsaftalen kan du ved at registrere dig på webstedet, acceptere medlemskabsaftalen og modtage godkendelse fra TheSoftware, opnå eller forsøge at opnå et medlemskab mod eller uden gebyr i et af de forskellige medlemskabsprogrammer, som MTS Advertise OU tilbyder. Du kan få en kopi af medlemskabsaftalen på det specifikke medlemskab på hjemmesiden for det pågældende medlemskab. TheSoftwares medlemskabsprogrammer giver dig adgang til indhold, tekst og andre materialer (“medlemsindhold” og sammen med abonnementsindholdet “indholdet”), der leveres af TheSoftware og visse tredjepartsleverandører, og som er designet til at hjælpe medlemmerne i deres online markedsføring. Medlemsindholdet indeholder kommentarer, meninger og andet materiale, der leveres af TheSoftware Tredjepartsleverandører, og som man ikke nødvendigvis bør stole på. Brug forsigtighed, sund fornuft og sikkerhed, når du bruger medlemsindholdet og/eller medlemstjenesterne. Du accepterer, at TheSoftware ikke har nogen forpligtelser og ikke pådrager sig noget ansvar over for dig i forbindelse med sådant medlemsindhold. TheSoftware hverken erklærer eller garanterer, at det medlemsindhold, der stilles til rådighed i forbindelse med medlemstjenesterne, er nøjagtigt, fuldstændigt eller hensigtsmæssigt. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller ansvarlig på nogen som helst måde for din manglende evne til at bruge medlemstjenesterne og/eller medlemsindholdet. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig, slutbrugere eller tredjepart for krav i forbindelse med medlemskabstjenesterne.

Leverandørens tjenester

Ved at udfylde de relevante bestillingsformularer kan du få eller forsøge at få visse produkter og/eller tjenester fra webstedet. De produkter og/eller tjenester, der præsenteres på webstedet, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsleverandørens producenter eller distributører af sådanne varer. TheSoftware garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller ansvarlig på nogen som helst måde for din manglende evne til at få produkter og/eller tjenester fra webstedet eller for enhver tvist med produktets sælger, distributør og slutbrugerforbrugere. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for krav i forbindelse med produkter og/eller tjenester, der tilbydes på webstedet.

Generelt

De oplysninger, som du skal give i forbindelse med registrering af tjenesterne, kan uden begrænsning omfatte nogle af eller alle følgende oplysninger: (a) dit fulde navn; (b) virksomhedsnavn; (c) e-mail-adresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse, hvis den er forskellig); (e) telefonnummer i hjemmet; (f) telefonnummer på arbejdspladsen; (g) telefaxnummer; (h) kreditkortoplysninger; og/eller (i) alle andre oplysninger, der anmodes om på den relevante registreringsformular (“Registreringsdata for tjeneste”). Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om registrering af tjenesten. TheSoftware har ret til at afvise enhver registrering af serviceoplysninger, hvis TheSoftware efter eget og eksklusivt skøn finder, at: (i) du har overtrådt en del af aftalen; og/eller (ii) de service-registreringsdata, som du har leveret, er ufuldstændige, svigagtige, en kopi eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan til enhver tid og efter eget skøn ændre kriterierne for registreringsdata.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er alle fremtidige tilbud, der stilles til rådighed for dig på webstedet, og som udvider eller på anden måde forbedrer de nuværende funktioner på webstedet, omfattet af aftalen. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller ansvarlig på nogen som helst måde for din manglende evne til at bruge og/eller kvalificere dig til tjenesterne. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke kan holdes ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, suspension eller afbrydelse af tjenester eller andre produkter, tjenester eller kampagner, der tilbydes af TheSoftware og/eller en af dets tredjepartsleverandører. Hvis MTS Advertise OU opsiger aftalen og/eller tjenesterne af en hvilken som helst grund, har MTS Advertise OU intet ansvar eller forpligtelse over for dig. Du forstår og accepterer, at afvisning af at bruge webstedet er din eneste ret og afhjælpning i forbindelse med enhver tvist, du måtte have med TheSoftware.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware kampagnepræmier og andre præmier via konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den relevante tilmeldingsformular til konkurrencen og acceptere de officielle regler for hver konkurrence kan du deltage for at få chancen for at vinde de kampagnepræmier, der udbydes i hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne på webstedet skal du først udfylde den relevante tilmeldingsformular fuldt ud. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om registrering af konkurrencen. TheSoftware har ret til at afvise alle registreringsdata fra konkurrencer, hvis det efter TheSoftwares eget skøn og udelukkende vurderes, at: (i) du har overtrådt en del af aftalen; og/eller (ii) de registreringsdata, som du har indsendt, er ufuldstændige, svigagtige, en kopi eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan til enhver tid og efter eget skøn ændre kriterierne for registreringsdata.

LICENSTILSKUD

Som bruger af webstedet får du en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekøbsbar og begrænset licens til at få adgang til og bruge webstedet, indholdet og det tilknyttede materiale i overensstemmelse med aftalen. TheSoftware kan til enhver tid opsige denne licens af en hvilken som helst grund. Du må bruge webstedet og indholdet på én computer til din egen personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen dele af webstedet, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne må reproduceres i nogen form eller indarbejdes i et elektronisk eller mekanisk informationssøgningssystem. Du må ikke bruge, kopiere, emulere, klone, udleje, lease, sælge, ændre, dekompilere, disassemble, reverse engineer eller overføre webstedet, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne eller dele heraf. TheSoftware forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i aftalen. Du må ikke bruge nogen anordning, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte funktion af webstedet. Du må ikke foretage nogen handling, der påfører TheSoftwares infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning. Din ret til at bruge webstedet, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne kan ikke overdrages.

EJENDOMSRETTIGHEDER

Indhold, organisation, grafik, design, kompilering, magnetisk oversættelse, digital konvertering, software, tjenester og andre forhold i forbindelse med webstedet, indholdet, konkurrencerne og tjenesterne er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, intellektuel ejendomsret). Det er strengt forbudt for dig at kopiere, videredistribuere, offentliggøre eller sælge nogen del af webstedet, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne. Systematisk hentning af materiale fra webstedet, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne ved hjælp af automatiske midler eller enhver anden form for scraping eller dataudtrækning med henblik på direkte eller indirekte at oprette eller sammensætte en samling, kompilering, database eller fortegnelse uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du opnår ikke ejendomsrettigheder til indhold, dokumenter, software, tjenester eller andre materialer, der ses på eller via webstedet, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne. TheSoftware’s offentliggørelse af oplysninger eller materiale på webstedet eller ved og gennem tjenesterne udgør ikke et afkald på nogen rettighed i eller til sådanne oplysninger og/eller materialer. TheSoftware-navnet og -logoet og alle tilknyttede grafikker, ikoner og servicenavne er varemærker tilhørende TheSoftware. Alle andre varemærker, der optræder på webstedet eller ved og gennem tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Det er strengt forbudt at bruge et varemærke uden den pågældende ejers udtrykkelige skriftlige samtykke.

HYPERLINKS TIL WEBSTEDET, CO-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER HENVISNING TIL WEBSTEDET ER FORBUDT

Medmindre TheSoftware udtrykkeligt har givet tilladelse hertil, må ingen hyperlink til webstedet eller dele heraf (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt beskyttet materiale) til deres websted eller websted af nogen som helst grund. Endvidere er det strengt forbudt at “indramme” webstedet og/eller henvise til webstedets Uniform Resource Locator (“URL”) i kommercielle eller ikke-kommercielle medier uden forudgående, udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra TheSoftware. Du accepterer specifikt at samarbejde med webstedet om at fjerne eller ophøre, alt efter hvad der er relevant, med at fjerne eller ophøre med sådant indhold eller aktivitet. Du anerkender hermed, at du er ansvarlig for alle skader, der er forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at redigere og/eller slette dokumenter, oplysninger eller andet indhold, der vises på webstedet.

ANSVARSFRASKRIVELSE

HJEMMESIDEN, TJENESTER, KONKURRENCER, INDHOLD, PRODUKTER FRA TREDJEPART, SOM DU MÅTTE MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU MÅTTE ANSØGE OM VIA HJEMMESIDEN, LEVERES TIL DIG “SOM DE ER” OG “SOM DE ER TILGÆNGELIGE”, OG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, FRASKRIVES I VIDEST MULIGT OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FRASKRIVELSE AF ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF INTELLEKTUEL EJENDOMSRET OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL). I særdeleshed, men ikke som en begrænsning heraf, giver TheSoftware ingen garanti for, at: (A) AT WEBSTEDET, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU MÅTTE MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU MÅTTE ANSØGE OM VIA WEBSTEDET, OPFYLDER DINE KRAV; (B) AT WEBSTEDET, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU MÅTTE MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU MÅTTE ANSØGE OM VIA WEBSTEDET, VIL VÆRE UAFBRUDT, RETTIDIGE, SIKRE ELLER FEJLFRIE; (C) DU VIL KVALIFICERE DIG TIL KONKURRENCERNE OG/ELLER TJENESTERNE; ELLER (D) AT DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS VED BRUG AF HJEMMESIDEN, TJENESTER, KONKURRENCER, INDHOLD, PRODUKTER FRA TREDJEPART, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM VIA HJEMMESIDEN, VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE. WEBSTEDET, TJENESTER, KONKURRENCER, INDHOLD, PRODUKTER FRA TREDJEPARTER, SOM DU MÅTTE MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU MÅTTE ANSØGE OM VIA WEBSTEDET, KAN INDEHOLDE FEJL, FEJL, PROBLEMER ELLER ANDRE BEGRÆNSNINGER. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR TILGÆNGELIGHEDEN AF DEN UNDERLIGGENDE INTERNETFORBINDELSE, DER ER FORBUNDET MED WEBSTEDET. INGEN RÅDGIVNINGER ELLER INFORMATIONER, HVAD SOM MUNDELIGT ELLER SKRIVET, SOM DU FÅR FRA TheSoftware, EN AF DERES TIRSDJÆLDIGE LEVERANDØRER ELLER PÅ ANDET VIDERE VIDERE HENNE AF WEBSTEDET, SKAL SKABE NOGEN GARANTI, SOM IKKE ER UDTRYKKELIGT ANVENDT I AFTALEN.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader oplysninger fra webstedet på eget ansvar. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for skadelige computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, virus og orme.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

DU ERUDTRYKKELIGT FORSTÅR OG ERKENDER, at TheSoftware IKKE ER ANSVARLIGT OVER FOR DIG ELLER EN TREDJE PART FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, FØLGELIGE OG/ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER FOR TAB AF VIRKSOMHED, GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE INTANGIBELT TAB (SELVOM TheSoftware ER BLEVET OPDATERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE), I DET FULDSTÆNDIGE UDTRÆK, SOM ER MULIGT TILLADELIGT VED LOVEN, FOR: (A) BRUGEN ELLER DEN MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE WEBSTEDET, TJENESTER, KONKURRENCER, INDHOLD, PRODUKTER FRA TREDJEPART, SOM DU MÅTTE MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU MÅTTE ANSØGE OM VIA WEBSTEDET; (B) OMKOSTNINGERNE TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER OG -TJENESTER SOM FØLGE AF VARER, DATA, OPLYSNINGER OG/ELLER TJENESTER, DER ER KØBT ELLER OPNÅET FRA ELLER TRANSAKTIONER INDGÅET VIA WEBSTEDET; (C) MANGLENDE KVALIFICERING TIL KONKURRENCER, TJENESTER ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER EFTERFØLGENDE AFVISNING AF TREDJEPARTSPRODUKTER FRA SAMME; (D) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE REGISTRERINGSDATA; OG (E) ETHVERT ANDET SPØRGSMÅL VEDRØRENDE MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE WEBSTEDET, TJENESTER, KONKURRENCER, INDHOLD, PRODUKTER FRA TREDJEPART, SOM DU MÅTTE MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU MÅTTE ANSØGE OM VIA WEBSTEDET. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER FOR ALLE SØGSMÅLSÅRSAGER, SAMLET SET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KONTRAKTBRUD, BRUD PÅ GARANTI, UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR, VILDLEDNING OG ENHVER ANDEN FORM FOR RETSSTRIDIG HANDLING. DU FRITRÆDER hermed TheSoftware og alle TheSoftwares tredjepartsleverandører for enhver forpligtelse, ansvar og krav, der overstiger den begrænsning, der er anført heri. HVIS GÆLDENDE LOV ikke tillader en sådan begrænsning, vil Softwares maksimale ansvarlighed over for dig under alle omstændigheder være fem hundrede dollars (500,00 USD). Ovenstående afgiftsfritagelse for erstatning er et grundlæggende element i grundlaget for aftalen mellem dig og TheSoftware. MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE WEBSTEDET, TJENESTER, KONKURRENCER, INDHOLD, PRODUKTER FRA TREDJEPARTER, SOM DU MÅTTE MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU MÅTTE ANSØGE OM VIA WEBSTEDET, VILLE IKKE BLIVE LEVERET TIL DIG UDEN SÅDANNE BEGRÆNSNINGER.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at holde TheSoftware, hver af deres moderselskaber, datterselskaber og associerede selskaber og hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, medarbejdere, agenter, co-brandingpartnere og/eller andre partnere skadesløse for og imod alle krav, udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), skader, retssager, omkostninger, krav og/eller domme af enhver art, som tredjepart har rejst på grund af eller som følge af: (a) din brug af webstedet, tjenesterne, indholdet og/eller din deltagelse i en konkurrence; (b) dit brud på aftalen; og/eller (c) din overtrædelse af andre personers og/eller enheders rettigheder. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, hver af deres moderselskaber, datterselskaber og/eller associerede selskaber og hver af deres respektive ledere, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse personer og enheder har ret til at gøre disse bestemmelser gældende og håndhæve dem direkte over for dig på egne vegne.

WEBSTEDER FRA TREDJEPARTER

Webstedet kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre websteder og/eller ressourcer på internettet, herunder, men ikke begrænset til, dem, der ejes og drives af tredjepartsleverandører. Da TheSoftware ikke har nogen kontrol over sådanne tredjeparts websteder og/eller ressourcer, anerkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjeparts websteder og/eller ressourcer. Desuden støtter TheSoftware ikke og er ikke ansvarlig for vilkår og betingelser, fortrolighedspolitikker, indhold, reklamer, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjepartswebsteder eller ressourcer eller for eventuelle skader og/eller tab som følge heraf.

FORTROLIGHEDSPOLITIK/OPLYSNINGER OM BESØGENDE

Brugen af webstedet og alle kommentarer, feedback, oplysninger, registreringsdata og/eller materialer, som du sender via eller i forbindelse med webstedet, er underlagt vores privatlivspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger om din brug af webstedet og alle andre personligt identificerbare oplysninger, som du har givet os, i overensstemmelse med vilkårene i vores privatlivspolitik. Klik her for at se vores privatlivspolitik.

JURIDISK ADVARSEL

Ethvert forsøg fra en person, uanset om denne er kunde hos TheSoftware eller ej, på at beskadige, ødelægge, manipulere, vandalisere og/eller på anden måde forstyrre driften af webstedet er en overtrædelse af strafferetlig og civilretlig lovgivning, og TheSoftware vil i denne henseende med omhu forfølge alle retsmidler mod enhver person eller enhed, der har gjort sig skyldig i overtrædelsen, i det fulde omfang, det er tilladt ved lov og i retfærdighed.

VALG AF LOVVALG/STED

Enhver tvist, der opstår som følge af eller relateret til aftalen, skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med Estlands lovgivning (uden hensyntagen til lovvalgsregler). En eventuel kendelse er endelig og afgørende for parterne, og der kan afsiges dom herom ved enhver kompetent domstol. Intet i denne aftale skal fortolkes således, at det udelukker en part fra at søge et påbud for at beskytte sine rettigheder i afventning af et resultat af voldgiftssagen. I det omfang loven tillader det, accepterer du, at du ikke vil anlægge, deltage eller deltage i nogen gruppesøgsmål i forbindelse med krav, tvister eller uoverensstemmelser, som du måtte have mod TheSoftware. og hver af deres juridiske repræsentanter, tilknyttede selskaber, datterselskaber, moder- og modervirksomheder, agenturer og deres respektive medlemmer, ledere, direktører, ansatte og agenter. Du accepterer, at der udstedes et påbud for at stoppe en sådan retssag eller for at fjerne dig som deltager i retssagen. Du accepterer at betale de advokatsalærer og sagsomkostninger, som TheSoftware har i forbindelse med at søge en sådan erstatning. Aftalen udgør ikke et afkald på nogen af dine rettigheder og retsmidler til at gøre krav gældende individuelt og ikke som et gruppesøgsmål i bindende voldgift som fastsat ovenfor. Denne bestemmelse, der forhindrer dig i at anlægge, tilslutte dig eller deltage i gruppesøgsmål, er en uafhængig aftale. Hvis en del af aftalen skulle blive erklæret ugyldig eller ikke kunne håndhæves, skal den pågældende del fortolkes i overensstemmelse med gældende lovgivning, og de resterende dele skal forblive fuldt ud gyldige og i kraft.