A szoftver WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEK FONTOS – KÉRLEK OLVASSA EL!

Köszönjük, hogy meglátogatta a weboldalt (a “Weboldal”), amelyen megtalálta a jelen Felhasználási feltételekhez vezető linket (a “Weboldal”). A Weboldal a TheSoftware internetes tulajdonát képezi. (a továbbiakban együttesen “TheSoftware”, “mi” és “minket”). Ön elfogadja, hogy a TheSoftware weboldal használati feltételei (“Használati feltételek”) teljes egészében kötelező érvényűek, amikor: (a) hozzáférni a Weboldalhoz; (b) feliratkozni egy hírlevélre vagy feliratkozni egy levelezőlistára, vagy információt kérni a Weboldalon keresztül (“Feliratkozási szolgáltatások”); (c) regisztrálni, hogy részt vegyen a TheSoftware által időről időre kínált promóciókban, versenyekben és/vagy nyereményjátékokban (mindegyik a “Verseny”); (d) csatlakozni, vagy megkísérelni csatlakozni a Weboldalon bemutatott partnerprogramhoz vagy más tagsági szervezethez (“Tagsági szolgáltatások”); és/vagy (e) a Weboldalon keresztül terméket és/vagy szolgáltatást rendelni (“Forgalmazói szolgáltatások”, valamint az Előfizetési és Tagsági szolgáltatásokkal együtt a “Szolgáltatások”). A TheSoftware Adatvédelmi Szabályzata (“Adatvédelmi Szabályzat”), az egyes versenyekre vonatkozó hivatalos versenyszabályzat, a TheSoftware Vásárlási Szerződés(ek) (“Vásárlási Szerződés”), a TheSoftware Tagsági Szerződés(ek) (“Tagsági Szerződés”), valamint minden egyéb működési szabályzat, szabályzat, árlisták és egyéb kiegészítő feltételek vagy dokumentumok, amelyeket időről időre közzétesznek, kifejezetten hivatkozással kerülnek beillesztésre (együttesen a “Szerződés”). Kérjük, figyelmesen olvassa el a megállapodás teljes körű feltételeit. Ha Ön nem ért egyet a Megállapodás egészével, akkor Ön nem jogosult a Szolgáltatások és/vagy a Weboldal bármilyen módon vagy formában történő használatára.

A TheSoftware KIFEJEZETTEN Megtagadja a honlaphoz és/vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáférést minden olyan személytől, akire a módosított 1998. évi Gyermekek online adatvédelmi törvény (“COPPA”) vonatkozik. A TheSoftware fenntartja magának a jogot, hogy a SZOLGÁLTATÁSOKHOZ és/vagy a WEBOLDALHOZ való hozzáférést megtagadja bármely személytől, EGYEDI ÉS KIZÁRÓLAGOS DÖNTÉSÉNEK ALATT.

A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

Ön elfogadja a Megállapodásban foglalt feltételeket a Webhely használatára vonatkozóan. A Megállapodás képezi a teljes és egyetlen megállapodást Ön és a TheSoftware között a Webhely használatára vonatkozóan, és hatályon kívül helyez minden korábbi vagy egyidejű megállapodást, nyilatkozatot, garanciát és/vagy megállapodást a Webhely tekintetében. A Megállapodást időről időre saját belátásunk szerint, az Ön külön értesítése nélkül módosíthatjuk. A legfrissebb Megállapodás megtalálható a Weboldalon, és Önnek a Weboldal használata előtt át kell néznie a Megállapodást. A Weboldal és/vagy a Szolgáltatások további használatával Ön elfogadja, hogy a Megállapodásban foglalt valamennyi, az adott időpontban hatályos feltételnek megfelel. Ezért rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt a frissítések és/vagy változások tekintetében.

KÖVETELMÉNYEK

A Weboldal és a Szolgáltatások csak olyan személyek számára érhetőek el, akik az alkalmazandó jog szerint jogilag kötelező erejű szerződéseket köthetnek. A Weboldal és a Szolgáltatások nem tizennyolc (18) év alatti személyek számára készültek. Ha Ön tizennyolc (18) év alatti, nincs engedélye a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások használatára és/vagy elérésére.

A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

Előfizetési szolgáltatások

A Szerződés feltételeinek megfelelően, a Weboldalon történő regisztrációval és a TheSoftware jóváhagyásával Ön díj ellenében vagy díjmentesen hozzájuthat az Előfizetési szolgáltatásokhoz, illetve megkísérelheti azok megszerzését. Az Előfizetési szolgáltatások a TheSoftware és harmadik fél partnerei (“Harmadik fél szolgáltatók”) által biztosított online marketinggel kapcsolatos e-mail tartalmakat, szövegeket és egyéb anyagokat (“Előfizetési tartalom”) biztosítanak Önnek. Ha nem szeretné tovább kapni az Előfizetési Tartalmat, egyszerűen írjon nekünk egy e-mailt a [email protected] címre. Az Előfizetési Tartalom olyan megjegyzéseket, véleményeket és/vagy egyéb anyagokat tartalmaz, amelyeket a TheSoftware és harmadik fél szolgáltatók bocsátanak rendelkezésre, és amelyekre nem feltétlenül kell támaszkodni. Kérjük, az Előfizetési Tartalom és/vagy az Előfizetési Szolgáltatások használata során legyen óvatos, józan ésszel és biztonságosan. Ön elfogadja, hogy a TheSoftware nem vállal semmilyen kötelezettséget és felelősséget Önnel szemben az ilyen előfizetési tartalmakkal kapcsolatban. A TheSoftware nem szavatolja és nem garantálja, hogy az Előfizetési Szolgáltatásokkal kapcsolatban rendelkezésre bocsátott Előfizetési Tartalom pontos, teljes vagy megfelelő. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a TheSoftware semmilyen módon nem felelős és nem vállal felelősséget azért, hogy Ön nem tudja használni az Előfizetési szolgáltatásokat és/vagy az Előfizetési tartalmat. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a TheSoftware nem vállal felelősséget Önnel, a végfelhasználókkal vagy harmadik felekkel szemben az Előfizetési Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely követelésért.

Tagsági szolgáltatások

A Megállapodás és a Tagsági megállapodás feltételeinek megfelelően, a Weboldalon történő regisztrációval, a Tagsági megállapodás elfogadásával és a TheSoftware jóváhagyásával Ön díj ellenében vagy díjmentesen tagságot szerezhet, vagy megpróbálhat szerezni az MTS Advertise OU által kínált különböző tagsági programok valamelyikében. A tagsági megállapodás egy példányát az adott tagság weboldalán találja meg. A TheSoftware tagsági programjai lehetővé teszik, hogy hozzáférjen a TheSoftware és bizonyos harmadik fél szolgáltatók által biztosított tartalmakhoz, szövegekhez és egyéb anyagokhoz (“tagi tartalom” és az előfizetési tartalommal együtt a “tartalom”), amelyek célja, hogy segítsék a tagokat online marketingtevékenységeikben. A Tagok tartalma olyan megjegyzéseket, véleményeket és egyéb anyagokat tartalmaz, amelyeket a TheSoftware harmadik fél szolgáltatók bocsátanak rendelkezésre, és amelyekre nem feltétlenül kell támaszkodni. Kérjük, hogy a Tagi Tartalom és/vagy a Tagsági Szolgáltatások használata során óvatosan, józan ésszel és biztonságosan járjon el. Ön elfogadja, hogy a TheSoftware nem vállal semmilyen kötelezettséget és felelősséget Önnel szemben az ilyen Tagi Tartalmakkal kapcsolatban. A TheSoftware nem garantálja, hogy a Tagsági Szolgáltatásokkal kapcsolatban elérhetővé tett Tagi Tartalom pontos, teljes vagy megfelelő. Ön megérti és elfogadja, hogy a TheSoftware semmilyen módon nem felelős és nem vállal felelősséget azért, hogy Ön nem tudja használni a Tagsági szolgáltatásokat és/vagy a Tagi Tartalmat. Ön megérti és elfogadja, hogy a TheSoftware nem vállal felelősséget Önnel, a végfelhasználókkal vagy harmadik felekkel szemben a Tagsági Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely követelésért.

Forgalmazói szolgáltatások

A vonatkozó megrendelőlapok kitöltésével Ön bizonyos termékeket és/vagy szolgáltatásokat szerezhet be, illetve próbálhat meg beszerezni a Weboldalról. A Weboldalon bemutatott termékek és/vagy szolgáltatások tartalmazhatnak olyan leírásokat, amelyeket közvetlenül a Harmadik Fél Szolgáltatók gyártói vagy forgalmazói adtak meg. A TheSoftware nem képviseli és nem garantálja, hogy az ilyen elemek leírása pontos vagy teljes. Ön megérti és elfogadja, hogy a TheSoftware semmilyen módon nem felelős és nem vállal felelősséget azért, hogy Ön nem tud termékeket és/vagy szolgáltatásokat beszerezni a Weboldalról, illetve a termék eladójával, forgalmazójával és a végfelhasználó fogyasztókkal folytatott vitákért. Ön megérti és elfogadja, hogy a TheSoftware nem vállal felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben a Weboldalon kínált termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely követelésért.

Általános

A Szolgáltatásokra való regisztrációval kapcsolatban megadandó információk közé tartozhatnak többek között a következők: (a) az Ön teljes neve; (b) a vállalat neve; (c) e-mail cím; (d) levelezési cím (és számlázási cím, ha ettől eltérő); (e) otthoni telefonszám; (f) munkahelyi telefonszám; (g) távmásoló száma; (h) hitelkártyaadatok; és/vagy (i) minden egyéb, a vonatkozó regisztrációs űrlapon kért információ (“Szolgáltatás regisztrációs adatok”). Ön vállalja, hogy a Szolgáltatás regisztrációs adatait a valóságnak megfelelően, pontosan, aktuálisan és hiánytalanul adja meg. A TheSoftware jogosult visszautasítani bármely Szolgáltatás Regisztrációs Adatát, amennyiben a TheSoftware kizárólagos és kizárólagos belátása szerint megállapítást nyer, hogy: (i) Ön megszegi a Megállapodás bármely részét; és/vagy (ii) az Ön által megadott Szolgáltatás regisztrációs adatai hiányosak, hamisak, másolatok vagy más módon elfogadhatatlanok. A TheSoftware saját belátása szerint bármikor megváltoztathatja a regisztrációs adatok feltételeit.

Hacsak kifejezetten másképp nem rendelkezik, a Weboldalon elérhetővé tett bármely jövőbeli ajánlat(ok), amely(ek) a Weboldal jelenlegi funkcióit bővíti(k) vagy más módon fejleszti(k), a Megállapodás hatálya alá tartozik(nak). Ön megérti és elfogadja, hogy a TheSoftware semmilyen módon nem felelős és nem vállal felelősséget azért, hogy Ön nem tudja használni és/vagy nem képes a Szolgáltatásokat igénybe venni. Ön megérti és elfogadja, hogy a TheSoftware nem vállal felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben a Szolgáltatások vagy a TheSoftware és/vagy bármely harmadik fél szolgáltatója által kínált egyéb termék, szolgáltatás vagy promóció bármilyen módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Ha az MTS Advertise OU bármilyen okból felmondja a Megállapodást és/vagy bármelyik Szolgáltatást, az MTS Advertise OU nem vállal felelősséget vagy felelősséget Önnel szemben. Ön megérti és elfogadja, hogy a Weboldal használatának megtagadása az Ön kizárólagos joga és jogorvoslati lehetősége a TheSoftware vállalattal szemben felmerülő viták tekintetében.

VERSENYEK

A TheSoftware időről időre promóciós díjakat és egyéb díjakat ajánl fel Versenyeken keresztül. Azáltal, hogy a vonatkozó verseny regisztrációs űrlapján a valóságnak megfelelő és pontos adatokat ad meg, és elfogadja az egyes versenyekre vonatkozó hivatalos versenyszabályzatot, Ön részt vehet az egyes versenyek keretében felajánlott promóciós nyeremények elnyerésének esélyére. A Weboldalon szereplő versenyeken való részvételhez először is teljes mértékben ki kell töltenie a vonatkozó részvételi űrlapot. Ön vállalja, hogy a verseny regisztrációs adatait a valóságnak megfelelően, pontosan, aktuálisan és hiánytalanul adja meg. A TheSoftware jogosult visszautasítani bármely Verseny regisztrációs adatát, amennyiben a TheSoftware kizárólagos és kizárólagos belátása szerint megállapítást nyer, hogy: (i) Ön megszegi a Megállapodás bármely részét; és/vagy (ii) az Ön által megadott Verseny regisztrációs adatai hiányosak, hamisak, másolatok vagy más módon elfogadhatatlanok. A TheSoftware saját belátása szerint bármikor megváltoztathatja a regisztrációs adatok feltételeit.

LICENCE GRANT

A Weboldal felhasználójaként Ön nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható és korlátozott engedélyt kap a Weboldal, a Tartalom és a kapcsolódó anyagok elérésére és használatára a Megállapodással összhangban. A TheSoftware bármikor, bármilyen okból felmondhatja ezt a licencet. A Weboldalt és a Tartalmat egy számítógépen használhatja saját személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra. A Weboldal, a Tartalom, a Versenyek és/vagy a Szolgáltatások egyetlen része sem reprodukálható semmilyen formában, illetve nem építhető be semmilyen információkereső rendszerbe, legyen az elektronikus vagy mechanikus. Ön nem használhatja, másolhatja, emulálhatja, klónozhatja, bérelheti, lízingelheti, eladhatja, módosíthatja, dekompilálhatja, szétszerelheti, visszafejtheti vagy átruházhatja a Weboldalt, a Tartalmat, a Versenyeket és/vagy a Szolgáltatásokat vagy azok bármely részét. A TheSoftware fenntart minden, a Megállapodásban kifejezetten nem biztosított jogot. Ön nem használhat semmilyen eszközt, szoftvert vagy rutint a Weboldal megfelelő működésének megzavarására vagy megkísérlésére. Ön nem végezhet olyan tevékenységet, amely indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhet ró a TheSoftware infrastruktúrájára. A Weboldal, a Tartalom, a Versenyek és/vagy a Szolgáltatások használatának joga nem átruházható.

TULAJDONJOGOK

A Weboldalhoz, a Tartalomhoz, a Versenyekhez és a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó tartalom, szervezés, grafika, design, összeállítás, összeállítás, mágneses fordítás, digitális átalakítás, szoftver, szolgáltatások és egyéb kérdések a vonatkozó szerzői jogok, védjegyek és egyéb tulajdonjogok (beleértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonjogokat) védelme alatt állnak. A Weboldal, a Tartalom, a Versenyek és/vagy a Szolgáltatások bármely részének másolása, terjesztése, közzététele vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos a Weboldalról, a Tartalomról, a Versenyekről és/vagy a Szolgáltatásokról automatizált eszközökkel, illetve a “scraping” vagy adatszerzés bármely más formájával szisztematikusan anyagot kinyerni annak érdekében, hogy közvetlenül vagy közvetve gyűjteményt, összeállítást, adatbázist vagy könyvtárat hozzon létre vagy állítson össze a TheSoftware írásos engedélye nélkül. Ön nem szerez tulajdonjogot semmilyen tartalomra, dokumentumra, szoftverre, szolgáltatásra vagy egyéb anyagra, amelyet a Weboldalon, a Tartalmon, a Versenyeken és/vagy a Szolgáltatásokon keresztül tekint meg. A TheSoftware által a Weboldalon vagy a Szolgáltatásokon keresztül és azokon keresztül közzétett információk vagy anyagok nem jelentenek lemondást az ilyen információkhoz és/vagy anyagokhoz fűződő jogokról. A TheSoftware név és logó, valamint minden kapcsolódó grafika, ikon és szolgáltatásnév a TheSoftware védjegye. A Weboldalon vagy a Szolgáltatásokon keresztül megjelenő minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi. Bármely védjegy használata az adott tulajdonos kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

A WEBOLDALRA VALÓ HIVATKOZÁS, CO-BRANDING, “KERETEZÉS” ÉS/VAGY A WEBOLDALRA VALÓ HIVATKOZÁS TILOS.

A TheSoftware kifejezett engedélye nélkül senki sem hivatkozhat a Webhelyre vagy annak részeire (beleértve, de nem kizárólagosan, logókat, védjegyeket, márkajelzéseket vagy szerzői joggal védett anyagokat), a saját weboldalára vagy webes helyszínére, bármilyen okból. Továbbá, a Weboldal “bekeretezése” és/vagy a Weboldal Uniform Resource Locator (“URL”) hivatkozása bármilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi médiában a TheSoftware előzetes, kifejezett, írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. Ön kifejezetten beleegyezik, hogy együttműködik a Weboldallal az ilyen tartalmak vagy tevékenységek eltávolítása vagy megszüntetése érdekében. Ön ezennel tudomásul veszi, hogy az ezzel kapcsolatos minden kárért Önt terheli a felelősség.

SZERKESZTÉS, TÖRLÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint szerkesszük és/vagy töröljük a Weboldalon megjelenő bármely dokumentumot, információt vagy egyéb tartalmat.

DISCLAIMER

A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK, A VERSENYEK, A TARTALOM, BÁRMELY HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TERMÉK, AMELYET HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓINKTÓL KAPHAT, ÉS/VAGY BÁRMELY MÁS TERMÉK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS, AMELYRE A WEBOLDALON KERESZTÜL JELENTKEZHET, A “JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN” ÉS “RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÁLLAPOTÁBAN” ÁLL AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE, ÉS MINDEN KIFEJEZETT ÉS HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRUNK (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁGRA, A SZELLEMI TULAJDON NEM MEGSÉRTÉSÉRE ÉS/VAGY A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT). A TheSoftware különösen, de nem ennek korlátozásaként, nem vállal szavatosságot azért, hogy: (A) A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK, A VERSENYEK, A TARTALOM, BÁRMELY HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TERMÉK, AMELYET HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓINKTÓL KAPHAT, ÉS/VAGY BÁRMELY MÁS TERMÉK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS, AMELYRE A WEBOLDALON KERESZTÜL JELENTKEZHET, MEGFELEL AZ ÖN IGÉNYEINEK; (B) A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK, A VERSENYEK, A TARTALOM, BÁRMELY HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TERMÉK, AMELYET HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓINKTÓL KAPHAT, ÉS/VAGY BÁRMELY MÁS TERMÉK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS, AMELYET A WEBOLDALON KERESZTÜL IGÉNYELHET, MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, IDŐBEN, BIZTONSÁGOSAN VAGY HIBAMENTESEN MŰKÖDIK; (C) ÖN JOGOSULT LESZ A VERSENYEKRE ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOKRA; VAGY (D) A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK, A VERSENYEK, A TARTALOM, A HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ, HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TERMÉKEK ÉS/VAGY A WEBOLDALON KERESZTÜL IGÉNYELHETŐ EGYÉB TERMÉKEK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEK PONTOSAK VAGY MEGBÍZHATÓAK LESZNEK. A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK, A VERSENYEK, A TARTALOM, BÁRMELY HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TERMÉK, AMELYET HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓINKTÓL KAPHAT, ÉS/VAGY BÁRMELY MÁS TERMÉK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS, AMELYET A WEBOLDALON KERESZTÜL IGÉNYELHET, TARTALMAZHAT HIBÁKAT, HIBÁKAT, PROBLÉMÁKAT VAGY EGYÉB KORLÁTOZÁSOKAT. NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A WEBOLDALHOZ KAPCSOLÓDÓ INTERNETKAPCSOLAT RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁÉRT. A TheSoftware-tól, annak bármely harmadik féltől vagy más módon a weboldalon keresztül vagy a weboldalról származó, akár szóbeli, akár írásbeli tanácsadás vagy információ nem keletkeztet semmilyen, a megállapodásban kifejezetten ki nem mondott szavatosságot.

A LETÖLTÉSEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A látogatók saját felelősségükre töltenek le információkat a weboldalról. A TheSoftware nem garantálja, hogy az ilyen letöltések nem tartalmaznak károsító számítógépes kódokat, beleértve, de nem kizárólagosan, vírusokat és férgeket.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

KIFEJEZETTEN MEGÁLLAPODIK ÉS ELFOGADJA, hogy a TheSoftware NEM VÁLLALJA FELŐSSÉGÉT ÖNNEK VAGY EGYETEMŰ HARMADIK FELEKNEK KÖZVETLEN, KÖZVETLEN, VÉLEMÉNYES, VÉLEMÉNYES, KÜLÖNBÖZŐ ÉS/ÓLAG KÁRTALANI KÁRÉRT, BELEÉRVE, DE NEM KORLÁTOZVA a következőkre, A NYEREMÉNY, JÓVÁLLALOM, HASZNÁLAT, ADATOK VAGY EGYÉB SZEMÉLYES KÁROK ELVESZTÉSÉÉRT (még akkor is, ha a TheSoftware-t TUDATÁBAN TARTOTTÁK az ilyen károk lehetőségéről), a törvény által megengedett legteljesebb mértékben: (A) A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK, A VERSENYEK, A TARTALOM, A HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TERMÉKEK, AMELYEKET HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓINKTÓL KAPHAT, ÉS/VAGY BÁRMELY MÁS TERMÉK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA VAGY HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGE, AMELYEKRE A WEBOLDALON KERESZTÜL JELENTKEZHET; (B) A WEBOLDALON KERESZTÜL VÁSÁROLT VAGY SZERZETT ÁRUK, ADATOK, INFORMÁCIÓK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOK, ILLETVE A WEBOLDALON KERESZTÜL KÖTÖTT TRANZAKCIÓKBÓL EREDŐ HELYETTESÍTŐ ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI; (C) A VERSENYEKRE, SZOLGÁLTATÁSOKRA VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ, HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TERMÉKRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGHIÚSULÁSA, VAGY A HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TERMÉKEK UTÓLAGOS ELUTASÍTÁSA; (D) AZ ÖN REGISZTRÁCIÓS ADATAIHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS VAGY AZOK MEGVÁLTOZTATÁSA; ÉS (E) BÁRMELY MÁS, A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK, A VERSENYEK, A TARTALOM, A HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TERMÉKEK, AMELYEKET ÖN VALAMELYIK HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ SZOLGÁLTATÓTÓL KAPHAT, ÉS/VAGY BÁRMELY MÁS, A WEBOLDALON KERESZTÜL IGÉNYELHETŐ TERMÉK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁNAK ELLEHETETLENÜLÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉS. EZ A KORLÁTOZÁS A KERESET ÖSSZESÍTETT OKÁRA VONATKOZIK, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A SZERZŐDÉSSZEGÉST, A GARANCIA MEGSZEGÉSÉT, A GONDATLANSÁGOT, A SZIGORÚ FELELŐSSÉGET, A FÉLREVEZETŐ NYILATKOZATOKAT ÉS MINDEN MÁS BŰNCSELEKMÉNYT. AZ ÖN ezennel felmenti a TheSoftware-t és a TheSoftware valamennyi harmadik fél szolgáltatóját minden, a jelen pontban meghatározott korlátozást meghaladó kötelezettség, felelősség és követelés alól. HA AZ ALKALMAZHATÓ JOG NEM ENGEDÉLYEZI EZT A KORLÁTOZÁST, A TheSoftware MAXIMÁLIS KÖTELEZETTSÉGE ÖT SZÁZD DOLLÁR ($500,00) AZ ÖNNEL VALAMELY ÉS MINDEN FELTÉTEL ALATT. A FENT LEÍRÁSBAN MEGJEGYZETT KÁRIGAZOLÁS AZ ÖN ÉS A TheSoftware közötti megállapodás alapjának ALAPELEME. A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK, A VERSENYEK, A TARTALOM, A HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ, HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TERMÉKEK ÉS/VAGY BÁRMELY MÁS, A WEBOLDALON KERESZTÜL IGÉNYELHETŐ TERMÉK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGE AZ ILYEN KORLÁTOZÁSOK NÉLKÜL NEM LENNE BIZTOSÍTVA AZ ÖN SZÁMÁRA.

KÁRTÉRÍTÉS

Ön beleegyezik, hogy kártalanítja és mentesíti a TheSoftware-t, anyavállalataikat, leányvállalataikat és kapcsolt vállalkozásaikat, valamint tagjaikat, tisztségviselőiket, igazgatóikat, alkalmazottaikat, ügynökeiket, társforgalmazóikat és/vagy egyéb partnereiket minden olyan követelés, költség (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat), kár, per, költség, követelés és/vagy ítélet alól, amelyet bármely harmadik fél a következők miatt vagy azokból eredően támaszt: (a) a Weboldal, a Szolgáltatások, a Tartalom használata és/vagy bármely Versenyen való részvétel; (b) a Megállapodás megszegése; és/vagy (c) más természetes és/vagy jogi személyek jogainak megsértése. A jelen bekezdés rendelkezései a TheSoftware, anyavállalataik, leányvállalataik és/vagy kapcsolt vállalkozásaik, valamint ezek tisztségviselői, igazgatói, tagjai, alkalmazottai, ügynökei, részvényesei, licencadói, beszállítói és/vagy ügyvédjei javára szólnak. Ezen személyek és szervezetek mindegyike jogosult arra, hogy a saját nevében közvetlenül Önnel szemben érvényesítse és érvényesítse ezeket a rendelkezéseket.

HARMADIK FELEK WEBOLDALAI

A Weboldal hivatkozásokat tartalmazhat más internetes weboldalakra és/vagy forrásokra és/vagy hivatkozhat ilyenekre, beleértve, de nem kizárólagosan, a harmadik fél szolgáltatók tulajdonában lévő és általuk üzemeltetett weboldalakat és/vagy forrásokat. Mivel a TheSoftware nem gyakorol ellenőrzést az ilyen harmadik felek weboldalai és/vagy forrásai felett, Ön ezennel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a TheSoftware nem felelős az ilyen harmadik felek weboldalainak és/vagy forrásainak elérhetőségéért. Továbbá a TheSoftware nem támogatja, és nem vállal felelősséget és felelősséget az ilyen harmadik felek weboldalain vagy erőforrásain található vagy onnan elérhető feltételekért, adatvédelmi irányelvekért, tartalmakért, hirdetésekért, szolgáltatásokért, termékekért és/vagy egyéb anyagokért, illetve az ezekből eredő károkért és/vagy veszteségekért.

ADATVÉDELMI POLITIKA/LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓK

A Weboldal használata, valamint a Weboldalon keresztül vagy a Weboldallal kapcsolatban Ön által beküldött valamennyi megjegyzés, visszajelzés, információ, regisztrációs adat és/vagy anyag az Adatvédelmi szabályzatunk hatálya alá tartozik. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Weboldal Ön által történő használatára vonatkozó valamennyi információt, valamint az Ön által megadott bármely más, személyazonosításra alkalmas adatot az Adatvédelmi szabályzatunk feltételeinek megfelelően használjuk fel. Adatvédelmi szabályzatunk megtekintéséhez kattintson ide.

JOGI FIGYELMEZTETÉS

Bármely magánszemély – függetlenül attól, hogy a TheSoftware ügyfele-e vagy sem – által a Weboldal megrongálására, megsemmisítésére, megrongálására, vandalizmusra és/vagy a Weboldal működésének más módon történő megzavarására tett kísérlet a büntető- és polgári jog megsértésének minősül, és a TheSoftware a törvény és a méltányosság által megengedett legteljesebb mértékben minden jogorvoslati lehetőséget meg fog ragadni a jogsértő magánszemély vagy szervezet ellen.

JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG

A Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitára Észtország joga az irányadó, és azt Észtország joga szerint kell értelmezni (a kollíziós jog elveinek figyelembevétele nélkül). Bármely meghozott díj végleges és végleges a felek számára, és az erről szóló ítélet bármely illetékes bíróság előtt meghozható. A jelen határozat nem értelmezhető úgy, hogy az kizárja bármelyik fél lehetőségét arra, hogy a választottbírósági eljárás eredményének eléréséig jogainak védelme érdekében ideiglenes intézkedés iránti kérelmet nyújtson be. A törvény által megengedett mértékben Ön beleegyezik abba, hogy nem indít, nem csatlakozik vagy vesz részt semmilyen csoportos peres eljárásban a TheSoftware-ral szemben felmerülő bármely követelés, vita vagy ellentmondás tekintetében. valamint ezek jogi képviselői, leányvállalatai, leányvállalatai, anyavállalatok, ügynökségek és azok tagjai, tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai és ügynökei. Ön beleegyezik abba, hogy az ilyen per leállítása vagy a per résztvevőjeként való eltávolítása érdekében végzéseket hozzanak. Ön vállalja, hogy megfizeti az ügyvédi díjakat és a bírósági költségeket, amelyeket a TheSoftware az ilyen jogorvoslati kérelemmel kapcsolatban visel. A Megállapodás nem jelenti az Ön jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről való lemondást, hogy igényét egyénileg, nem pedig csoportos keresetként érvényesítse a fentiek szerinti kötelező érvényű választottbírósági eljárásban. Ez a rendelkezés, amely megakadályozza Önt abban, hogy csoportos kereseteket indítson, csatlakozzon vagy részt vegyen bennük, független megállapodás. Amennyiben a Megállapodás bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az adott részt az alkalmazandó joggal összhangban kell értelmezni, a többi rész pedig teljes mértékben hatályban marad.