Yazılım WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI ÖNEMLİ – LÜTFEN OKUYUN

Bu Kullanım Koşullarına (“Web Sitesi”) bağlantı bulduğunuz web sitesini (“Web Sitesi”) ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Web sitesi, TheSoftware’in bir İnternet mülkiyetidir. (topluca “TheSoftware”, “biz” ve “bize” olarak anılacaktır). Bu TheSoftware Web Sitesi Kullanım Koşullarına (“Kullanım Koşulları”), bütünüyle, aşağıdaki durumlarda bağlı kalmayı kabul edersiniz: (a) Web Sitesine erişim; (b) bir haber bültenine kaydolmak veya bir posta listesine abone olmak veya Web Sitesi aracılığıyla ve Web Sitesi aracılığıyla bilgi talep etmek (“Abonelik Hizmetleri”); (c) TheSoftware tarafından zaman zaman sunulan promosyonlara, yarışmalara ve / veya çekilişlere (her biri bir “Yarışma”) katılmak için kaydolun; (d) Web Sitesinde yer alan bir ortaklık programına veya başka bir üyelik organizasyonuna (“Üyelik Hizmetleri”) katılmak veya katılmaya teşebbüs etmek; ve/veya (e) Web Sitesi üzerinden bir ürün ve/veya hizmet sipariş etmek (“Satıcı Hizmetleri ve Abonelik Hizmetleri ve Üyelik Hizmetleri ile birlikte “Hizmetler”). TheSoftware Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”), her Yarışma için geçerli Resmi Yarışma Kuralları, TheSoftware Satın Alma Sözleşmeleri (“Satın Alma Sözleşmesi”), TheSoftware Üyelik Sözleşmeleri (“Üyelik Sözleşmesi”) ve ayrıca zaman zaman yayınlanabilecek diğer tüm işletim kuralları, politikalar, fiyat çizelgeleri ve diğer ek hüküm ve koşullar veya belgeler, referans olarak buraya açıkça dahil edilmiştir (topluca “Sözleşme”). Lütfen Sözleşmenin tüm şartlarını dikkatlice inceleyin. Sözleşmenin tamamını kabul etmiyorsanız, Hizmetleri ve/veya Web Sitesini herhangi bir şekilde veya biçimde kullanmaya yetkili değilsiniz.

TheSoftware, DEĞİŞTİRİLMİŞ HALİYLE 1998 ÇOCUKLARIN ÇEVRİMİÇİ GİZLİLİĞİ KORUMA YASASI (“COPPA”) KAPSAMINA GİREN HERHANGİ BİR BİREYİN WEB SİTESİNE VE/VEYA HİZMETLERE ERİŞİMİNİ KESİNLİKLE REDDETMEKTEDİR. TheSoftware, HİZMETLERE VE / VEYA WEB SİTESİNE HERHANGİ BİR BİREYİN ERİŞİMİNİ YALNIZCA VE MÜNHASIR DİSİPLİNİNE GÖRE REDDETME HAKKINI SAKLI TUTAR.

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak Sözleşmede belirtilen hüküm ve koşulları kabul etmektesiniz. Sözleşme, Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak sizinle TheSoftware arasındaki sözleşmenin tamamını ve tek sözleşmeyi oluşturur ve Web Sitesi ile ilgili önceki veya eşzamanlı tüm sözleşmelerin, beyanların, garantilerin ve / veya anlayışların yerine geçer. Sözleşmeyi, size özel bir bildirimde bulunmaksızın, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak zaman zaman değiştirebiliriz. En son Sözleşme Web Sitesinde yayınlanacaktır ve Web Sitesini kullanmadan önce Sözleşmeyi gözden geçirmelisiniz. Web Sitesini ve/veya Hizmetleri kullanmaya devam ederek, o tarihte yürürlükte olan Sözleşmede yer alan tüm hüküm ve koşullara uymayı kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle, güncellemeler ve/veya değişiklikler için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

GEREKSİNİMLER

Web Sitesi ve Hizmetler yalnızca yürürlükteki yasalar uyarınca yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilen bireyler tarafından kullanılabilir. Web Sitesi ve Hizmetler on sekiz (18) yaşın altındaki kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. On sekiz (18) yaşın altındaysanız, Web Sitesini ve/veya Hizmetleri kullanma ve/veya bunlara erişme izniniz yoktur.

HİZMETLERİN TANIMI

Abonelik Hizmetleri

Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olarak, Web Sitesine kaydolarak ve TheSoftware’den onay alarak, Abonelik Hizmetlerini ücretli veya ücretsiz olarak edinebilir veya edinmeye çalışabilirsiniz. Abonelik Hizmetleri size TheSoftware ve üçüncü taraf ortakları (“Üçüncü Taraf Sağlayıcılar”) tarafından sağlanan çevrimiçi pazarlama ile ilgili e-posta içeriği, metin ve diğer materyalleri (“Abonelik İçeriği”) sağlayacaktır. Abonelik İçeriğini almayı durdurmak isterseniz, [email protected] adresinden bize e-posta göndermeniz yeterlidir. Abonelik İçeriği, TheSoftware ve Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sağlanan ve mutlaka güvenilmemesi gereken yorumlar, görüşler ve / veya diğer materyalleri içerir. Lütfen Abonelik İçeriğini ve/veya Abonelik Hizmetlerini kullanırken dikkatli, sağduyulu ve güvenli olun. TheSoftware’in bu tür Abonelik İçeriği ile bağlantılı olarak size karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacağını ve hiçbir yükümlülüğü olmayacağını kabul edersiniz. TheSoftware, Abonelik Hizmetleri ile bağlantılı olarak sunulan Abonelik İçeriğinin doğru, eksiksiz veya uygun olduğunu beyan veya garanti etmez. TheSoftware’in Abonelik Hizmetlerini ve / veya Abonelik İçeriğini kullanamamanızdan hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’in Abonelik Hizmetlerinden herhangi biriyle bağlantılı herhangi bir talep için size, son kullanıcılara veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Üyelik Hizmetleri

Sözleşmenin ve Üyelik Sözleşmesinin hüküm ve koşullarına tabi olarak, Web Sitesine kaydolarak, Üyelik Sözleşmesini kabul ederek ve TheSoftware’den onay alarak, MTS Advertise OU’nun sunduğu çeşitli Üyelik programlarından birinde ücretli veya ücretsiz olarak bir Üyelik alabilir veya almaya çalışabilirsiniz. Üyelik Sözleşmesinin bir kopyası için lütfen ilgili Üyeliğin web sitesini ziyaret edin. TheSoftware Üyelik programları, Üyelere çevrimiçi pazarlama girişimlerinde yardımcı olmak için tasarlanmış, TheSoftware ve belirli Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sağlanan içeriğe, metne ve diğer materyallere (“Üye İçeriği” ve Abonelik İçeriği ile birlikte “İçerik”) erişmenizi sağlayacaktır. Üye İçeriği, TheSoftware Üçüncü Taraf Sağlayıcıları tarafından sağlanan yorumları, görüşleri ve diğer materyalleri içerir ve bunlara mutlaka güvenilmemelidir. Üye İçeriğini ve/veya Üyelik Hizmetlerini kullanırken lütfen dikkatli, sağduyulu ve güvenli olun. TheSoftware’in bu tür Üye İçeriği ile bağlantılı olarak size karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacağını ve hiçbir yükümlülüğü olmayacağını kabul edersiniz. TheSoftware, Üyelik Hizmetleri ile bağlantılı olarak sunulan Üye İçeriğinin doğru, eksiksiz veya uygun olduğunu beyan veya garanti etmez. TheSoftware’in Üyelik Hizmetlerini ve / veya Üye İçeriğini kullanamamanızdan hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’in Üyelik Hizmetlerinden herhangi biriyle bağlantılı herhangi bir talep için size, herhangi bir son kullanıcıya veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Satıcı Hizmetleri

Geçerli satın alma sipariş formlarını doldurarak, Web Sitesinden belirli ürünleri ve/veya hizmetleri alabilir veya almaya çalışabilirsiniz. Web Sitesinde yer alan ürünler ve/veya hizmetler, doğrudan Üçüncü Taraf Sağlayıcı üreticileri veya bu tür ürünlerin distribütörleri tarafından sağlanan açıklamalar içerebilir. TheSoftware, bu tür öğelerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu beyan veya garanti etmez. TheSoftware’in Web Sitesinden ürün ve / veya hizmet alamamanızdan veya ürünün satıcısı, distribütörü ve son kullanıcı tüketicileriyle herhangi bir anlaşmazlıktan hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’in Web Sitesinde sunulan herhangi bir ürün ve / veya hizmetle bağlantılı herhangi bir talep için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Genel

Hizmetlere kaydolmanızla bağlantılı olarak sağlamanız gereken bilgiler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakilerin bir kısmını veya tamamını içerebilir: (a) tam adınız; (b) şirket adı; (c) e-posta adresi; (d) posta adresi (ve farklıysa fatura adresi); (e) ev telefon numarası; (f) iş telefonu numarası; (g) telecopier numarası; (h) kredi kartı bilgileri; ve/veya (i) geçerli kayıt formunda talep edilen diğer bilgiler (“Hizmet Kayıt Verileri”). Gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz Hizmet Kayıt Verileri sağlamayı kabul edersiniz. TheSoftware, yalnızca ve münhasıran TheSoftware’in takdirine bağlı olarak aşağıdakilerin belirlendiği durumlarda herhangi bir Hizmet Kayıt Verisini reddetme hakkına sahiptir: (i) Sözleşmenin herhangi bir bölümünü ihlal etmeniz; ve/veya (ii) sağladığınız Hizmet Kayıt Verilerinin eksik, hileli, kopya veya başka bir şekilde kabul edilemez olması. TheSoftware, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Kayıt Verileri kriterlerini istediği zaman değiştirebilir.

Aksi açıkça belirtilmedikçe, Web Sitesinin mevcut özelliklerini artıran (artıran) veya başka bir şekilde geliştiren (geliştiren) Web Sitesinde size sunulan gelecekteki teklifler Sözleşmeye tabi olacaktır. TheSoftware’in Hizmetleri kullanamamanız ve / veya hak kazanamamanızdan hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’in, TheSoftware ve / veya Üçüncü Taraf Sağlayıcılarından herhangi biri tarafından sunulan herhangi bir Hizmet veya diğer ürün, hizmet veya promosyonun herhangi bir şekilde değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulmasından size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. MTS Advertise OU’nun Sözleşmeyi ve/veya herhangi bir Hizmeti herhangi bir nedenle feshetmesi halinde, MTS Advertise OU’nun size karşı hiçbir yükümlülüğü veya sorumluluğu olmayacaktır. Web Sitesini kullanmayı reddetmenin, TheSoftware ile yaşayabileceğiniz herhangi bir anlaşmazlıkla ilgili tek hakkınız ve çözüm yolunuz olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

TheSoftware, zaman zaman Yarışmalar aracılığıyla promosyon ödülleri ve diğer ödüller sunar. İlgili Yarışma kayıt formuyla bağlantılı olarak doğru ve gerçek bilgiler sağlayarak ve her bir Yarışma için geçerli olan Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her bir Yarışma aracılığıyla sunulan promosyon ödüllerini kazanma şansı için katılabilirsiniz. Web Sitesinde yer alan Yarışmalara katılmak için öncelikle ilgili giriş formunu eksiksiz olarak doldurmanız gerekir. Gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz Yarışma Kayıt Verileri sağlamayı kabul edersiniz. TheSoftware, yalnızca ve münhasıran TheSoftware’in takdirine bağlı olarak aşağıdakilerin belirlendiği durumlarda herhangi bir Yarışma Kayıt Verisini reddetme hakkına sahiptir: (i) Sözleşmenin herhangi bir bölümünü ihlal ediyorsanız; ve/veya (ii) sağladığınız Yarışma Kayıt Verilerinin eksik, hileli, kopya veya başka bir şekilde kabul edilemez olması. TheSoftware, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Kayıt Verileri kriterlerini istediği zaman değiştirebilir.

LİSANS HİBESİ

Web Sitesinin bir kullanıcısı olarak, Sözleşmeye uygun olarak Web Sitesine, İçeriğe ve ilgili materyallere erişmek ve bunları kullanmak için size münhasır olmayan, devredilemez, geri alınabilir ve sınırlı bir lisans verilir. TheSoftware bu lisansı herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle feshedebilir. Web Sitesini ve İçeriği tek bir bilgisayarda kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için kullanabilirsiniz. Web Sitesinin, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin hiçbir bölümü herhangi bir biçimde çoğaltılamaz veya elektronik veya mekanik herhangi bir bilgi erişim sistemine dahil edilemez. Web Sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri veya bunların herhangi bir bölümünü kullanamaz, kopyalayamaz, taklit edemez, klonlayamaz, kiralayamaz, kiraya veremez, satamaz, değiştiremez, kaynak koda dönüştüremez, parçalarına ayıramaz, ters mühendislik yapamaz veya aktaramazsınız. TheSoftware, Sözleşmede açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar. Web Sitesinin düzgün çalışmasına müdahale etmek veya müdahale etmeye çalışmak için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. TheSoftware’in altyapısına makul olmayan veya orantısız derecede büyük bir yük getiren herhangi bir eylemde bulunamazsınız. Web Sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri kullanma hakkınız devredilemez.

MÜLKIYET HAKLARI

Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetlerle ilgili içerik, organizasyon, grafikler, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüştürme, yazılım, hizmetler ve diğer konular geçerli telif hakları, ticari markalar ve diğer mülkiyet (fikri mülkiyet dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hakları kapsamında korunmaktadır. Web Sitesinin, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin herhangi bir bölümünün tarafınızca kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. TheSoftware’in yazılı izni olmadan doğrudan veya dolaylı olarak bir koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak veya derlemek için Web Sitesinden, İçerikten, Yarışmalardan ve / veya Hizmetlerden otomatik yollarla veya başka herhangi bir şekilde kazıma veya veri çıkarma yoluyla sistematik olarak materyal alınması yasaktır. Web Sitesinde, İçerikte, Yarışmalarda ve/veya Hizmetlerde veya bunlar aracılığıyla görüntülenen herhangi bir içerik, belge, yazılım, hizmet veya diğer materyaller üzerinde mülkiyet hakkı elde etmezsiniz. TheSoftware tarafından Web Sitesinde veya Hizmetler aracılığıyla ve Hizmetler aracılığıyla bilgi veya materyal yayınlanması, bu tür bilgi ve / veya materyallerdeki herhangi bir haktan feragat edildiği anlamına gelmez. TheSoftware adı ve logosu ve ilgili tüm grafikler, simgeler ve hizmet adları, TheSoftware’in ticari markalarıdır. Web Sitesinde veya Hizmetler tarafından ve Hizmetler aracılığıyla görünen diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Herhangi bir ticari markanın, ilgili sahibinin açık yazılı izni olmadan kullanılması kesinlikle yasaktır.

WEB SİTESİNE KÖPRÜLER KURMAK, ORTAK MARKALAŞTIRMA, “ÇERÇEVELEME” VE/VEYA WEB SİTESİNE ATIFTA BULUNMAK YASAKTIR

TheSoftware tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe, hiç kimse Web Sitesini veya bölümlerini (logolar, ticari markalar, markalaşma veya telif hakkıyla korunan materyaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir nedenle kendi web sitesine veya web sitesine köprüleyemez. Ayrıca, TheSoftware’in önceden, açık ve yazılı izni olmaksızın Web Sitesini “çerçevelemek” ve / veya Web Sitesinin Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisine (“URL”) herhangi bir ticari veya ticari olmayan ortamda atıfta bulunmak kesinlikle yasaktır. Bu tür içerik veya faaliyetlerin kaldırılması veya durdurulması için Web Sitesi ile işbirliği yapmayı özellikle kabul edersiniz. Bu vesileyle, bununla ilgili her türlü zarardan sorumlu olacağınızı kabul edersiniz.

DÜZENLEME, SILME VE DEĞIŞTIRME

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Web Sitesinde görünen herhangi bir belgeyi, bilgiyi veya diğer içeriği düzenleme ve/veya silme hakkımızı saklı tutarız.

SORUMLULUK REDDİ

WEB SİTESİ, HİZMETLER, YARIŞMALAR, İÇERİK, ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARIMIZDAN BİRİNDEN ALABİLECEĞİNİZ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜ VE/VEYA WEB SİTESİ ÜZERİNDEN BAŞVURABİLECEĞİNİZ DİĞER ÜRÜNLER VE/VEYA HİZMETLER SİZE “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” ESASIYLA SUNULMAKTA OLUP, AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLER YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE REDDEDİLMEKTEDİR (TİCARİ ELVERİŞLİLİK, FİKRİ MÜLKİYETİN İHLAL EDİLMEMESİ VE/VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİNİN REDDİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE). ÖZELLİKLE, ANCAK BUNUN BİR SINIRLAMASI OLARAK DEĞİL, TheSoftware ŞU KONULARDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ: (A) WEB SİTESİ, HİZMETLER, YARIŞMALAR, İÇERİK, ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARIMIZDAN ALABİLECEĞİNİZ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜ VE/VEYA WEB SİTESİ ÜZERİNDEN BAŞVURABİLECEĞİNİZ DİĞER ÜRÜN VE/VEYA HİZMETLER İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAKTIR; (B) WEB SİTESİ, HİZMETLER, YARIŞMALAR, İÇERİK, ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARIMIZDAN ALABİLECEĞİNİZ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜ VE/VEYA WEB SİTESİ ÜZERİNDEN BAŞVURABİLECEĞİNİZ DİĞER ÜRÜNLER VE/VEYA HİZMETLER KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAKTIR; (C) YARIŞMALARA VE/VEYA HIZMETLERE KATILMAYA HAK KAZANACAĞINIZI; VEYA (D) WEB SİTESİNİN, HİZMETLERİN, YARIŞMALARIN, İÇERİKLERİN, ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARIMIZDAN ALABİLECEĞİNİZ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜN VE/VEYA WEB SİTESİ ÜZERİNDEN BAŞVURABİLECEĞİNİZ DİĞER ÜRÜN VE/VEYA HİZMETLERİN KULLANIMINDAN ELDE EDİLEBİLECEK SONUÇLARIN DOĞRU VEYA GÜVENİLİR OLACAĞI WEB SİTESİ, HİZMETLER, YARIŞMALAR, İÇERİK, ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARIMIZDAN BİRİNDEN ALABİLECEĞİNİZ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜ VE/VEYA WEB SİTESİ ÜZERİNDEN BAŞVURABİLECEĞİNİZ DİĞER ÜRÜN VE/VEYA HİZMETLER HATA, HATA, SORUN VEYA BAŞKA SINIRLAMALAR İÇEREBİLİR. WEB SİTESİ İLE İLİŞKİLİ TEMEL İNTERNET BAĞLANTISININ KULLANILABİLİRLİĞİNDEN SORUMLU OLMAYACAĞIZ. TheSoftware’den, ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARINDAN HERHANGİ BİRİNDEN VEYA WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA VEYA WEB SİTESİ ÜZERİNDEN BAŞKA BİR ŞEKİLDE TARAFINIZDAN ELDE EDİLEN SÖZLÜ VEYA YAZILI HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA BELİRTİLMEYEN HERHANGİ BİR GARANTİ OLUŞTURMAYACAKTIR.

İNDİRMELERDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR İÇİN SORUMLULUK REDDİ

Ziyaretçilerin Web Sitesinden bilgi indirme riski kendilerine aittir. TheSoftware, bu tür indirmelerin virüsler ve solucanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bozucu bilgisayar kodları içermediğine dair hiçbir garanti vermez.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

TheSoftware’in SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, DOĞRUDAN, ARIZİ, ÖZEL, DOLAYLI VE/VEYA ÖZEL ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAĞINI AÇIKÇA ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ, KÂR, İYİNİYET, KULLANIM, VERİ VEYA DİĞER MADDİ OLMAYAN KAYIPLARDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR (TheSoftware BU TÜR ZARARLARIN OLABİLECEĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE), YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE (A) WEB SITESINI, HIZMETLERI, YARIŞMALARI, IÇERIĞI, ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARIMIZDAN BIRINDEN ALABILECEĞINIZ HERHANGI BIR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ VE/VEYA WEB SITESI ARACILIĞIYLA BAŞVURABILECEĞINIZ DIĞER ÜRÜN VE/VEYA HIZMETLERI KULLANMAK VEYA KULLANAMAMAK; (B) WEB SITESINDEN SATIN ALINAN VEYA ELDE EDILEN HERHANGI BIR MAL, VERI, BILGI VE/VEYA HIZMETTEN VEYA WEB SITESI ARACILIĞIYLA GIRILEN IŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN IKAME MAL VE HIZMETLERIN TEDARIK MALIYETI; (C) ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARIMIZDAN HERHANGI BIRININ YARIŞMALARINA, HIZMETLERINE VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNLERINE HAK KAZANAMAMA VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNLERININ DAHA SONRA REDDEDILMESI; (D) KAYIT VERILERINIZE YETKISIZ ERIŞIM VEYA BUNLARIN DEĞIŞTIRILMESI; VE (E) WEB SITESINI, HIZMETLERI, YARIŞMALARI, IÇERIĞI, ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARIMIZDAN BIRINDEN ALABILECEĞINIZ HERHANGI BIR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ VE/VEYA WEB SITESI ARACILIĞIYLA BAŞVURABILECEĞINIZ DIĞER ÜRÜN VE/VEYA HIZMETLERI KULLANAMAMANIZLA ILGILI DIĞER HERHANGI BIR KONU. BU SINIRLAMA, SÖZLEŞME İHLALİ, GARANTİ İHLALİ, İHMAL, KUSURSUZ SORUMLULUK, YANLIŞ BEYAN VE DİĞER TÜM HAKSIZ FİİLLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM DAVA NEDENLERİ İÇİN GEÇERLİDİR. TheSoftware’i VE TheSoftware’in ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARININ TÜMÜNÜ, BURADA BELİRTİLEN SINIRLAMAYI AŞAN HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜK, SORUMLULUK VE TALEPLERDEN İŞBU ŞEKİLDE SERBEST BIRAKIRSINIZ. GEÇERLİ KANUNUN BÖYLE BİR SINIRLAMAYA İZİN VERMEMESİ DURUMUNDA, HERHANGİ VE TÜM DURUMLARDA TheSoftware’in SİZE KARŞI MAKSİMUM SORUMLULUĞU BEŞ YÜZ DOLAR (500,00 $) OLACAKTIR. YUKARIDA BELİRTİLEN ZARARLARIN GİDERİLMESİ, SİZ VE TheSoftware ARASINDAKİ ANLAŞMANIN TEMEL BİR UNSURUDUR. WEB SİTESİNİ, HİZMETLERİ, YARIŞMALARI, İÇERİĞİ, ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARIMIZDAN BİRİNDEN ALABİLECEĞİNİZ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ VE/VEYA WEB SİTESİ ÜZERİNDEN BAŞVURABİLECEĞİNİZ DİĞER ÜRÜN VE/VEYA HİZMETLERİ KULLANAMAMANIZ, BU TÜR SINIRLAMALAR OLMAKSIZIN SİZE SAĞLANMAYACAKTIR.

TAZMİNAT

TheSoftware’i, ana şirketlerinin, yan kuruluşlarının ve bağlı kuruluşlarının her birini ve ilgili üyelerinin, memurlarının, yöneticilerinin, çalışanlarının, acentelerinin, ortak markalarının ve / veya diğer ortaklarının her birini, herhangi bir üçüncü şahıs tarafından yapılan veya bunlardan kaynaklanan her türlü talep, masraf (makul avukatlık ücretleri dahil), hasar, dava, maliyet, talep ve / veya karara karşı tazmin etmeyi ve tutmayı kabul edersiniz: (a) Web Sitesini, Hizmetleri, İçeriği kullanımınız ve/veya herhangi bir Yarışmaya katılımınız; (b) Sözleşmeyi ihlal etmeniz; ve/veya (c) başka bir kişi ve/veya kuruluşun haklarını ihlal etmeniz. Bu paragrafın hükümleri, TheSoftware’in, ana şirketlerinin, yan kuruluşlarının ve / veya bağlı kuruluşlarının her birinin ve ilgili memurlarının, yöneticilerinin, üyelerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, hissedarlarının, lisans verenlerinin, tedarikçilerinin ve / veya avukatlarının yararınadır. Bu kişi ve kuruluşların her biri, bu hükümleri kendi adına doğrudan size karşı ileri sürme ve uygulama hakkına sahip olacaktır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SITELERI

Web Sitesi, Üçüncü Taraf Sağlayıcıların sahip olduğu ve işlettiği web siteleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer İnternet web sitelerine ve/veya kaynaklarına bağlantılar sağlayabilir ve/veya sizi bunlara yönlendirebilir. TheSoftware’in bu tür üçüncü taraf web siteleri ve / veya kaynakları üzerinde hiçbir kontrolü olmadığından, TheSoftware’in bu tür üçüncü taraf web sitelerinin ve / veya kaynaklarının kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Ayrıca, TheSoftware, bu tür üçüncü taraf web sitelerinde veya kaynaklarında bulunan veya bunlardan temin edilebilen herhangi bir hüküm ve koşulu, gizlilik politikasını, içeriği, reklamı, hizmeti, ürünü ve / veya diğer materyalleri veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir zarar ve / veya kaybı onaylamaz ve bunlardan sorumlu veya yükümlü değildir.

GİZLİLİK POLİTİKASI/ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Web Sitesinin kullanımı ve Web Sitesi aracılığıyla veya Web Sitesi ile ilişkili olarak gönderdiğiniz tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya materyaller Gizlilik Politikamıza tabidir. Web Sitesini kullanımınızla ilgili tüm bilgileri ve tarafınızdan sağlanan diğer tüm kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri Gizlilik Politikamızın şartlarına uygun olarak kullanma hakkımızı saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görüntülemek için lütfen Buraya Tıklayın.

YASAL UYARI

TheSoftware müşterisi olsun veya olmasın, herhangi bir kişinin Web Sitesine zarar verme, yok etme, kurcalama, vandalize etme ve / veya başka bir şekilde Web Sitesinin işleyişine müdahale etme girişimi, ceza ve medeni hukukun ihlalidir ve TheSoftware, bu konudaki tüm çözüm yollarını, yasaların ve hakkaniyetin izin verdiği en geniş ölçüde, rahatsız edici herhangi bir kişi veya kuruluşa karşı özenle takip edecektir.

HUKUK/YER SEÇIMI

Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşmeyle ilgili her türlü ihtilaf Estonya yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır (kanunlar ihtilafı ilkeleri dikkate alınmaksızın). Verilen herhangi bir karar taraflar için nihai ve kesin olacaktır ve buna ilişkin bir hüküm yetkili herhangi bir mahkemede verilebilir. Burada yer alan hiçbir husus, herhangi bir tarafın tahkimden sonuç alınana kadar haklarını korumak amacıyla ihtiyati tedbir talebinde bulunmasını engelleyecek şekilde yorumlanamaz. Yasaların izin verdiği ölçüde, TheSoftware’e karşı sahip olabileceğiniz herhangi bir iddia, anlaşmazlık veya ihtilafla ilgili olarak herhangi bir toplu dava davası açmayacağınızı, katılmayacağınızı veya katılmayacağınızı kabul edersiniz. ve bunların yasal temsilcileri, iştirakleri, bağlı kuruluşları, ana şirketleri, acenteleri ve bunların ilgili üyeleri, memurları, yöneticileri, çalışanları ve temsilcileri. Böyle bir davayı durdurmak veya sizi davanın bir katılımcısı olmaktan çıkarmak için ihtiyati tedbir alınmasını kabul edersiniz. TheSoftware’in bu tür bir çözüm ararken ödediği avukatlık ücretlerini ve mahkeme masraflarını ödemeyi kabul edersiniz. Sözleşme, yukarıda belirtildiği gibi bağlayıcı tahkimde toplu dava olarak değil, bireysel olarak hak talebinde bulunma haklarınızdan ve çözüm yollarınızdan feragat teşkil etmez. Toplu davalar açmanızı, bunlara katılmanızı veya iştirak etmenizi engelleyen bu hüküm bağımsız bir anlaşmadır. Sözleşmenin herhangi bir kısmının geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu kısım yürürlükteki yasalara uygun olarak yorumlanacak ve kalan kısımlar tam olarak yürürlükte kalacaktır.