Het privacybeleid van de software

Door op “Doorgaan” te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u zich altijd onderaan elke e-mail afmelden.

De Software respecteert de privacy van elk individu dat onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft informatie over de normen en voorwaarden waaronder De Software de privacy beschermt van informatie die wordt verstrekt door bezoekers van sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en beheerd worden door De Software. Deze privacyverklaring informeert u over de manier waarop wij informatie verzamelen en over de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer deze informatie regelmatig.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De Software ontvangt gewoonlijk alleen specifieke gegevens over zijn websitebezoekers wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, diensten kopen of zich inschrijven, een ticket voor klantenondersteuning openen, cv-informatie verstrekken voor tewerkstellingsmogelijkheden of ons een e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie geeft, bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie opvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt aan The Software via een van onze websites, wordt deze informatie gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of u al dan niet wilt dat De Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. U kunt ook vragen dat De Software uw gegevens niet gebruikt door een e-mail te sturen naar: [email protected]. De Software behoudt zich echter het recht voor om u naar eigen goeddunken bulletins en andere belangrijke informatie over uw De Software-diensten te sturen. Zonder instructies van u kan The Software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de bedrijven van de The Software-familie, geautoriseerde agenten van The Software en andere leveranciers van goederen en diensten waarmee The Software relaties onderhoudt en waarvan het aanbod voor u interessant zou kunnen zijn. De Software zal uw persoonlijk identificeerbare informatie echter niet verkopen of verhandelen, tenzij wij daartoe gemachtigd of wettelijk verplicht zijn, of in geval van dreigend fysiek letsel voor de bezoeker of anderen. Op de sites van The Software waar u The Software creditcard- of andere bestelinformatie verstrekt via het web, beschermt en beveiligt The Software deze informatie door gebruik te maken van commercieel gebruikelijke webgebaseerde beveiligings- en coderingsprotocollen, waaronder Secure Socket Layer (SSL) en Secure Electronic Transaction (SET). Op die sites waar u vrijwillig feedback, gegevens, antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën en dergelijke aanbiedt, zal De Software dat deel van de informatie behandelen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en, tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, neemt De Software geen verplichting op zich om dergelijke informatie te beschermen tegen openbaarmaking.

De voorbeelden in dit materiaal mogen niet worden beschouwd als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, onze ideeën, onze technieken en de geleverde inspanning gebruikt. Wij stellen dit niet voor als een “get rich scheme”, en zo moet u het ook niet zien.

B. Niet persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

In het algemeen verzamelt De Software automatisch enkele algemene gegevens. Algemene informatie onthult de identiteit van de bezoeker niet. Het bevat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van de bezoekers en de bezochte The Software-sites. De Software verzamelt deze informatie voor het beperkte doel om de behoeften van de klantenservice en de website te bepalen. Wij doen dit met behulp van bepaalde technologieën, waaronder “cookies” (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker op maat gesneden informatie te verstrekken over de diensten van The Software). De Software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Uw De Software gehoste website, server, bulletin boards, forum, Sites van Derden:

Informatie die u openbaar maakt in een openbare ruimte, inclusief op een bulletinboard, chatroom of website die The Software voor u host als onderdeel van uw The Software-diensten, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan de informatie die u op deze locaties vrijgeeft niet beschermen. Bovendien bevatten de websites van De Software links naar sites van derden die niet aan De Software gerelateerd zijn. De Software kan de informatie die u op deze sites vrijgeeft niet beschermen en raadt u aan de verklaringen inzake het privacybeleid van de sites die u bezoekt te lezen.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, De Software (i) volledig meewerkt met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé elektronische communicatie verzonden naar De Software) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de Dienst, en (ii) redelijke maatregelen neemt om zijn eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kan The Software verplicht zijn persoonlijk identificeerbare informatie vrij te geven. Daarnaast kan De Software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren (i) om te voldoen aan een wet, voorschrift of overheidsverzoek; (ii) indien deze openbaarmaking noodzakelijk of wenselijk is voor de werking van de Software; of (iii) om de rechten of het eigendom van De Software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een van haar belangen in De Software en De Software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt De Software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan De Software hebt verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die (i) haar activiteiten concentreert op communicatieproducten of -diensten; (ii) gaat ermee akkoord de rechtsopvolger van de Software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van de door de Software verzamelde en bijgehouden informatie; en (iii) instemt met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.