Programinė įranga Svetainės naudojimo sąlygos SVARBU – PRAŠOME SKAITYTI

Dėkojame, kad apsilankėte svetainėje (toliau – Svetainė), kurioje radote nuorodą į šias naudojimo sąlygas (toliau – Svetainė). Svetainė yra “TheSoftware” interneto nuosavybė. (toliau kartu vadinami “TheSoftware”, “mes” ir “mus”). Jūs sutinkate laikytis šių “TheSoftware” svetainės naudojimo sąlygų (toliau – naudojimo sąlygos) visa apimtimi, kai: (a) naudotis Svetaine; (b) užsiregistruoti naujienlaiškiui, užsiprenumeruoti pašto sąrašą arba prašyti informacijos Svetainėje ir per ją (toliau – prenumeratos paslaugos); (c) užsiregistruoti, kad galėtumėte dalyvauti “TheSoftware” kartais siūlomose akcijose, konkursuose ir (arba) loterijose (toliau – Konkursas); (d) prisijungti arba bandyti prisijungti prie Partnerių programos ar kitos narystės organizacijos, pateiktos Svetainėje (“Narystės paslaugos”); ir (arba) (e) užsisakyti produktą ir (arba) paslaugą per Svetainę (toliau – Pardavėjo paslaugos, o kartu su Prenumeratos paslaugomis ir Narystės paslaugomis – “Paslaugos”). “TheSoftware” privatumo politika (toliau – Privatumo politika), oficialios konkurso taisyklės, taikomos kiekvienam konkursui, “TheSoftware” pirkimo sutartis (-ys) (toliau – Pirkimo sutartis), “TheSoftware” narystės sutartis (-ys) (toliau – Narystės sutartis), taip pat visos kitos veiklos taisyklės, politika, kainoraščiai ir kitos papildomos sąlygos ar dokumentai, kurie kartais gali būti skelbiami, yra aiškiai įtraukti į šį dokumentą pateikiant nuorodą (toliau kartu – Sutartis). Atidžiai perskaitykite visas Sutarties sąlygas. Jei nesutinkate su visa Sutartimi, neturite teisės naudotis Paslaugomis ir (arba) Svetaine jokiu būdu ar forma.

“TheSoftware” KONKREČIAI UŽDRAUDŽIA PRIEIGĄ KIEKVIENAM ASMENIUI, KURIAM TAIP PAT SKIRTA 1998 m. Vaikų internetinės privatumo apsaugos įstatymas su pakeitimais (“COPPA”). “TheSoftware” pasilieka sau teisę savo nuožiūra ir išimtinai savo nuožiūra neleisti naudotis PASLAUGOMIS IR/ARBA VIEŠBUTE BET KOKIAM ASMENIUI.

SUSITARIMO TAIKYMO SRITIS IR PAKEITIMAI

Jūs sutinkate su Sutartyje išdėstytomis sąlygomis, susijusiomis su jūsų naudojimusi Svetaine. Sutartis yra visas ir vienintelis jūsų ir “TheSoftware” susitarimas, susijęs su jūsų naudojimusi Svetaine, ir pakeičia visus ankstesnius ar ankstesnius susitarimus, pareiškimus, garantijas ir (arba) susitarimus dėl Svetainės. Savo nuožiūra, be atskiro pranešimo jums, galime kartais keisti Sutartį. Naujausia Sutartis bus paskelbta Svetainėje, todėl prieš naudodamiesi Svetaine turėtumėte perskaityti Sutartį. Toliau naudodamiesi Svetaine ir (arba) Paslaugomis, sutinkate laikytis visų tuo metu galiojančios Sutarties sąlygų. Todėl turėtumėte reguliariai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra atnaujinimų ir (arba) pakeitimų.

REIKALAVIMAI

Svetaine ir Paslaugomis gali naudotis tik tie asmenys, kurie pagal galiojančius įstatymus gali sudaryti teisiškai įpareigojančias sutartis. Svetainė ir Paslaugos neskirtos naudotis jaunesniems nei aštuoniolikos (18) metų asmenims. Jei esate jaunesnis nei aštuoniolikos (18) metų amžiaus, neturite leidimo naudotis ir (arba) prisijungti prie Svetainės ir (arba) Paslaugų.

PASLAUGŲ APRAŠYMAS

Prenumeratos paslaugos

Laikydamiesi Sutarties sąlygų, užsiregistravę Svetainėje ir gavę “TheSoftware” patvirtinimą, galite gauti arba bandyti gauti Prenumeratos paslaugas už mokestį arba nemokamai. Prenumeratos paslaugos suteiks jums el. pašto turinį, tekstą ir kitą medžiagą (toliau – prenumeratos turinys), susijusią su internetine rinkodara, kurią teikia “TheSoftware” ir jos trečiųjų šalių partneriai (toliau – trečiųjų šalių teikėjai). Jei norite nutraukti prenumeruojamo turinio gavimą, tiesiog parašykite mums el. paštu [email protected]. Prenumeruojamame turinyje yra komentarų, nuomonių ir (arba) kitos medžiagos, kurią pateikia “TheSoftware” ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, ir ja nebūtinai reikėtų pasikliauti. Naudodamiesi Prenumeruojamu turiniu ir (arba) Prenumeruojamomis paslaugomis, elkitės atsargiai, vadovaukitės sveiku protu ir saugiai. Jūs sutinkate, kad “TheSoftware” neturi jokių įsipareigojimų ir neprisiima jokių prievolių jūsų atžvilgiu, susijusių su tokiu Prenumeruojamu turiniu. “TheSoftware” nepatvirtina ir negarantuoja, kad su Prenumeratos paslaugomis pateikiamas Prenumeratos turinys yra tikslus, išsamus ar tinkamas. Suprantate ir sutinkate, kad “TheSoftware” neatsako ir neprisiima jokios atsakomybės už jūsų negalėjimą naudotis Prenumeruojamomis paslaugomis ir (arba) Prenumeruojamu turiniu. Suprantate ir sutinkate, kad “TheSoftware” nėra atsakinga jums, galutiniams naudotojams ar bet kuriai trečiajai šaliai už bet kokias pretenzijas, susijusias su prenumeruojamomis paslaugomis.

Narystės paslaugos

Laikantis Sutarties ir Narystės sutarties sąlygų, užsiregistravę Svetainėje, sutikę su Narystės sutartimi ir gavę “TheSoftware” patvirtinimą, galite už mokestį arba be mokesčio gauti arba bandyti gauti Narystę vienoje iš įvairių Narystės programų, kurias siūlo “MTS Advertise OU”. Narystės sutarties kopiją rasite konkrečios narystės svetainėje. “TheSoftware” narystės programose galėsite naudotis “TheSoftware” ir tam tikrų trečiųjų šalių teikėjų teikiamu turiniu, tekstais ir kita medžiaga (toliau – nario turinys, o kartu su prenumeratos turiniu – “turinys”), skirta padėti nariams vykdyti jų internetinės rinkodaros veiklą. Narių turinyje pateikiami “TheSoftware” trečiųjų šalių teikėjų komentarai, nuomonės ir kita medžiaga, kuria nebūtinai reikėtų pasikliauti. Naudodamiesi nario turiniu ir (arba) Narystės paslaugomis, elkitės atsargiai, vadovaukitės sveiku protu ir saugiai. Jūs sutinkate, kad “TheSoftware” neturi jokių įsipareigojimų ir neprisiima jokių prievolių jūsų atžvilgiu, susijusių su tokiu nario turiniu. “TheSoftware” nepatvirtina ir negarantuoja, kad su Narystės paslaugomis teikiamas nario turinys yra tikslus, išsamus ar tinkamas. Jūs suprantate ir sutinkate, kad “TheSoftware” neatsako ir neprisiima jokios atsakomybės už jūsų negalėjimą naudotis Narystės paslaugomis ir (arba) nario turiniu. Suprantate ir sutinkate, kad “TheSoftware” nėra atsakinga jums, galutiniams naudotojams ar trečiosioms šalims už jokias pretenzijas, susijusias su narystės paslaugomis.

Pardavėjų paslaugos

Užpildydami atitinkamas pirkimo užsakymo formas, galite įsigyti arba bandyti įsigyti tam tikrų produktų ir (arba) paslaugų iš Svetainės. Svetainėje rodomi produktai ir (arba) paslaugos gali turėti aprašymus, kuriuos tiesiogiai pateikia Trečiosios šalies paslaugų teikėjo gamintojai ar platintojai. “TheSoftware” neteigia ir negarantuoja, kad tokių elementų aprašymai yra tikslūs ar išsamūs. Jūs suprantate ir sutinkate, kad “TheSoftware” neatsako ir neprisiima jokios atsakomybės už tai, kad negalite gauti produktų ir (arba) paslaugų iš Svetainės, arba už bet kokį ginčą su produkto pardavėju, platintoju ir galutiniu vartotoju. Jūs suprantate ir sutinkate, kad “TheSoftware” nebus atsakinga jums ar trečiajai šaliai už jokias pretenzijas, susijusias su bet kuriais Svetainėje siūlomais produktais ir (arba) paslaugomis.

Bendra

Informacija, kurią privalote pateikti registruodamiesi Paslaugų teikimui, gali būti, be kita ko, kai kurie arba visi toliau išvardyti duomenys: (a) savo vardą ir pavardę; (b) įmonės pavadinimas; (c) el. pašto adresas; (d) pašto adresas (ir sąskaitos išrašymo adresas, jei skiriasi); (e) namų telefono numerį; (f) darbo telefono numerį; (g) telekopijavimo aparato numeris; (h) kredito kortelės informacija ir (arba) (i) bet kokia kita informacija, kurios prašoma taikomoje registracijos formoje (“Paslaugos registracijos duomenys”). Jūs sutinkate pateikti teisingus, tikslius, naujausius ir išsamius Paslaugos registracijos duomenis. “TheSoftware” turi teisę atmesti bet kokius Paslaugos registracijos duomenis, jei “TheSoftware” savo nuožiūra nustato, kad: (i) pažeidėte bet kurią Sutarties dalį ir (arba) (ii) jūsų pateikti Paslaugos registracijos duomenys yra neišsamūs, apgaulingi, dubliuoti ar kitaip nepriimtini. “TheSoftware” savo nuožiūra bet kuriuo metu gali pakeisti Registracijos duomenų kriterijus.

Jei aiškiai nenurodyta kitaip, bet kokiam (-iems) būsimam (-iems) pasiūlymui (-ams), kurį (-iuos) galėsite gauti Svetainėje ir kuris (-ie) išplės ar kitaip pagerins dabartines Svetainės funkcijas, taikoma Sutartis. Suprantate ir sutinkate, kad “TheSoftware” neatsako ir neprisiima jokios atsakomybės už tai, kad negalite naudotis Paslaugomis ir (arba) atitikti jų reikalavimų. Suprantate ir sutinkate, kad “TheSoftware” nėra atsakinga jums ar trečiajai šaliai už bet kokį “TheSoftware” ir (arba) bet kurios iš jos trečiųjų šalių teikėjų siūlomų Paslaugų ar kitų produktų, paslaugų ar skatinimo priemonių pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą. Jei “MTS Advertise OU” dėl bet kokios priežasties nutraukia Sutartį ir (arba) bet kurias Paslaugas, “MTS Advertise OU” nėra jums įsipareigojusi ar atsakinga. Jūs suprantate ir sutinkate, kad atsisakymas naudotis Svetaine yra vienintelė jūsų teisė ir teisių gynimo priemonė, susijusi su bet kokiu ginču, kurį galite turėti su “TheSoftware”.

KONKURSAI

Kartais “TheSoftware” siūlo reklaminius prizus ir kitus apdovanojimus per konkursus. Pateikdami teisingą ir tikslią informaciją, susijusią su atitinkama konkurso registracijos forma, ir sutikdami su kiekvienam konkursui taikomomis oficialiomis konkurso taisyklėmis, galite dalyvauti ir laimėti kiekviename konkurse siūlomus reklaminius prizus. Norėdami dalyvauti Svetainėje skelbiamuose konkursuose, pirmiausia turite visiškai užpildyti atitinkamą dalyvio formą. Jūs sutinkate pateikti teisingus, tikslius, naujausius ir išsamius Konkurso registracijos duomenis. “TheSoftware” turi teisę atmesti bet kokius konkurso registracijos duomenis, jei “TheSoftware” savo nuožiūra nustato, kad: (i) pažeidėte bet kurią Sutarties dalį ir (arba) (ii) jūsų pateikti Konkurso registracijos duomenys yra neišsamūs, apgaulingi, dubliuoti ar kitaip nepriimtini. “TheSoftware” savo nuožiūra gali bet kada pakeisti Registracijos duomenų kriterijus.

LICENCIJOS SUTEIKIMAS

Jums, kaip Svetainės naudotojui, suteikiama neišimtinė, neperleidžiama, atšaukiama ir ribota licencija prieiti prie Svetainės, Turinio ir susijusios medžiagos ir naudotis ja pagal Sutartį. “TheSoftware” gali bet kada nutraukti šios licencijos galiojimą dėl bet kokios priežasties. Galite naudoti Svetainę ir Turinį viename kompiuteryje savo asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Jokia Svetainės, Turinio, Konkursų ir (arba) Paslaugų dalis negali būti atgaminama jokia forma ar įtraukiama į bet kokią elektroninę ar mechaninę informacijos paieškos sistemą. Negalite naudoti, kopijuoti, imituoti, klonuoti, nuomoti, išnuomoti, parduoti, modifikuoti, dekompiliuoti, išardyti, atlikti atvirkštinį inžinerinį tyrimą ar perduoti Svetainės, Turinio, Konkursų ir (arba) Paslaugų ar bet kurios jų dalies. “TheSoftware” pasilieka visas Sutartyje aiškiai nesuteiktas teises. Negalite naudoti jokio įrenginio, programinės įrangos ar procedūros, kuri trukdytų ar bandytų trukdyti tinkamam Svetainės veikimui. Negalite imtis jokių veiksmų, kurie nepagrįstai ar neproporcingai apkrauna “TheSoftware” infrastruktūrą. Jūsų teisė naudotis Svetaine, Turiniu, Konkursais ir (arba) Paslaugomis neperduodama.

NUOSAVYBĖS TEISĖS

Svetainės, Turinio, Konkursų ir Paslaugų turinį, organizavimą, grafiką, dizainą, sudarymą, magnetinį vertimą, skaitmeninį konvertavimą, programinę įrangą, paslaugas ir kitus su Svetaine, Turiniu, Konkursais ir Paslaugomis susijusius dalykus saugo galiojančios autorių teisės, prekių ženklai ir kitos nuosavybės (įskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės) teisės. Griežtai draudžiama kopijuoti, platinti, skelbti ar parduoti bet kurią Svetainės, Turinio, Konkursų ir (arba) Paslaugų dalį. Draudžiama sistemingai rinkti medžiagą iš Svetainės, Turinio, Konkursų ir (arba) Paslaugų automatizuotomis priemonėmis arba bet kokia kita grandymo ar duomenų išgavimo forma, siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai sukurti ar sudaryti rinkinį, kompiliaciją, duomenų bazę ar katalogą be raštiško “TheSoftware” leidimo. Jūs neįgyjate nuosavybės teisių į bet kokį turinį, dokumentą, programinę įrangą, paslaugas ar kitą medžiagą, peržiūrėtą Svetainėje, Turinyje, Konkursuose ir (arba) Paslaugose arba naudojantis jomis. “TheSoftware” informacijos ar medžiagos paskelbimas Svetainėje arba teikiant Paslaugas ir naudojantis jomis nereiškia, kad atsisakoma bet kokių teisių į tokią informaciją ir (arba) medžiagą. “TheSoftware” pavadinimas ir logotipas bei visi susiję grafiniai elementai, piktogramos ir paslaugų pavadinimai yra “TheSoftware” prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai, esantys Svetainėje arba Paslaugose, yra atitinkamų savininkų nuosavybė. Griežtai draudžiama naudoti bet kokį prekių ženklą be aiškaus raštiško atitinkamo savininko sutikimo.

DRAUDŽIAMA PATEIKTI NUORODAS Į SVETAINĘ, BENDRĄ PREKĖS ŽENKLĄ, “ĮRĖMINTI” IR (ARBA) DARYTI NUORODAS Į SVETAINĘ.

Jei “TheSoftware” nėra davusi aiškaus leidimo, niekas neturi teisės bet kokiu pagrindu daryti nuorodų į savo svetainę ar interneto svetainę arba jos dalis (įskaitant, bet neapsiribojant logotipais, prekių ženklais, prekės ženklais ar autorių teisių saugoma medžiaga). Be to, griežtai draudžiama “įrėminti” Svetainę ir (arba) pateikti nuorodą į Svetainės vienodą išteklių lokatorių (URL) bet kokioje komercinėje ar nekomercinėje žiniasklaidoje be išankstinio, aiškiai išreikšto raštiško “TheSoftware” leidimo. Jūs konkrečiai sutinkate bendradarbiauti su Svetaine, kad būtų pašalintas arba nutrauktas bet koks toks turinys ar veikla. Jūs pripažįstate, kad esate atsakingas už bet kokią ir visą su tuo susijusią žalą.

REDAGAVIMAS, TRYNIMAS IR KEITIMAS.

Pasiliekame teisę savo nuožiūra redaguoti ir (arba) ištrinti bet kokius Svetainėje pateikiamus dokumentus, informaciją ar kitą turinį.

ATSISAKYMAS

SVETAINĖ, PASLAUGOS, KONKURSAI, TURINYS, BET KOKIE TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTAI, KURIUOS GALITE GAUTI IŠ MŪSŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJŲ, IR (ARBA) BET KOKIE KITI PRODUKTAI IR (ARBA) PASLAUGOS, DĖL KURIŲ GALITE KREIPTIS NAUDODAMIESI SVETAINE, JUMS TEIKIAMI “TOKIE, KOKIE YRA” IR “TOKIE, KOKIE PRIEINAMI”, O VISOS GARANTIJOS, TIEK AIŠKIOS, TIEK NUMANOMOS, YRA ATMETAMOS TIEK, KIEK TAI LEIDŽIAMA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIŲ GARANTIJŲ DĖL PERKAMUMO, INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS NEPAŽEIDIMO IR (ARBA) TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI ATMETIMĄ). KONKREČIAI, bet ne kaip jos apribojimas, “TheSoftware” NESUTEIKIA JOKIOS GARANTIJOS, KAD: (A) SVETAINĖ, PASLAUGOS, KONKURSAI, TURINYS, BET KOKIE TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTAI, KURIUOS GALITE GAUTI IŠ MŪSŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJŲ, IR (ARBA) BET KOKIE KITI PRODUKTAI IR (ARBA) PASLAUGOS, DĖL KURIŲ GALITE KREIPTIS PER SVETAINĘ, ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS; (B) SVETAINĖ, PASLAUGOS, KONKURSAI, TURINYS, BET KOKIE TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTAI, KURIUOS GALITE GAUTI IŠ MŪSŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJŲ, IR (ARBA) BET KOKIE KITI PRODUKTAI IR (ARBA) PASLAUGOS, DĖL KURIŲ GALITE KREIPTIS PER SVETAINĘ, BUS NEPERTRAUKIAMI, SAVALAIKIAI, SAUGŪS AR BE KLAIDŲ; (C) JŪS ATITIKSITE KONKURSŲ IR (ARBA) PASLAUGŲ REIKALAVIMUS; ARBA (D) REZULTATAI, KURIUOS GALIMA GAUTI NAUDOJANTIS SVETAINE, PASLAUGOMIS, KONKURSAIS, TURINIU, BET KOKIAIS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTAIS, KURIUOS GALITE GAUTI IŠ MŪSŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJŲ, IR (ARBA) BET KOKIAIS KITAIS PRODUKTAIS IR (ARBA) PASLAUGOMIS, DĖL KURIŲ GALITE KREIPTIS PER SVETAINĘ, BUS TIKSLŪS AR PATIKIMI. SVETAINĖJE, PASLAUGOSE, KONKURSUOSE, TURINYJE, BET KOKIUOSE TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTUOSE, KURIUOS GALITE GAUTI IŠ MŪSŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJŲ, IR (ARBA) KITUOSE PRODUKTUOSE IR (ARBA) PASLAUGOSE, DĖL KURIŲ GALITE KREIPTIS PER SVETAINĘ, GALI BŪTI KLAIDŲ, KLAIDŲ, PROBLEMŲ AR KITŲ APRIBOJIMŲ. MES NEATSAKOME UŽ INTERNETO RYŠIO, SUSIJUSIO SU SVETAINE, PRIEINAMUMĄ. JOKIA PATARIMAS AR INFORMACIJA, JOKIAI ŽODŽIU AR RAŠYTU, KURIĄ JŪS GAVOTE IŠ “TheSoftware”, JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJŲ ARBA KITAIP PATIRTIES PRIEŽIŪRA, NESUTEIKIA JOKIOS GARANTIJOS, KURI NĖRA IŠKIRTINGAI NURODYTA SUSITARIME.

ATSISAKYMAS NUO ATSAKOMYBĖS DĖL ATSISIUNTIMŲ DAROMOS ŽALOS

Lankytojai informaciją iš Svetainės atsisiunčia savo rizika. “TheSoftware” negarantuoja, kad tokie atsisiuntimai yra be žalingų kompiuterinių kodų, įskaitant, bet neapsiribojant, virusus ir kirminus.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

JŪS Aiškiai suprantate ir sutinkate, kad “TheSoftware” NEGALI BŪTI ATSAKINGA JUMS ARBA JOKIAI TREČIAJAI ŠALIAI UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NEPASEKMINGĄ, NEĮMANOMĄ, SPECIALIĄJĄ, SĄLYGINĘ IR/ARBA IŠIMTINĘ ŽALĄ, ĮSKAIČIUOJANT, BET NEAPSIribojant, nuostolius, patirtus dėl pelno, geros valios, naudojimo, duomenų ar kitų neapčiuopiamų nuostolių (net jei “TheSoftware” buvo informuota apie tokių nuostolių galimybę), iki didžiausios pagal įstatymus leidžiamos ribos dėl: (A) NAUDOJIMĄSI ARBA NEGALĖJIMĄ NAUDOTIS SVETAINE, PASLAUGOMIS, KONKURSAIS, TURINIU, BET KOKIAIS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTAIS, KURIUOS GALITE GAUTI IŠ MŪSŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJŲ, IR (ARBA) BET KOKIAIS KITAIS PRODUKTAIS IR (ARBA) PASLAUGOMIS, DĖL KURIŲ GALITE KREIPTIS PER SVETAINĘ; (B) PAKAITINIŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDAS, ATSIRANDANČIAS DĖL BET KOKIŲ PREKIŲ, DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR (ARBA) PASLAUGŲ, ĮSIGYTŲ AR GAUTŲ IŠ ŠIOS SVETAINĖS, ARBA SANDORIŲ, SUDARYTŲ PER ŠIĄ SVETAINĘ; (C) NESUGEBĖJIMAS DALYVAUTI KONKURSUOSE, GAUTI PASLAUGŲ AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ IŠ BET KURIO IŠ MŪSŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJŲ ARBA VĖLESNIS ATSISAKYMAS GAUTI TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTUS IŠ TŲ PAČIŲ TEIKĖJŲ; (D) NETEISĖTA PRIEIGA PRIE JŪSŲ REGISTRACIJOS DUOMENŲ ARBA JŲ KEITIMAS; IR (E) BET KOKS KITAS KLAUSIMAS, SUSIJĘS SU NEGALĖJIMU NAUDOTIS SVETAINE, PASLAUGOMIS, KONKURSAIS, TURINIU, BET KOKIAIS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTAIS, KURIUOS GALITE GAUTI IŠ MŪSŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJŲ, IR (ARBA) BET KOKIAIS KITAIS PRODUKTAIS IR (ARBA) PASLAUGOMIS, DĖL KURIŲ GALITE KREIPTIS PER SVETAINĘ. ŠIS APRIBOJIMAS TAIKOMAS VISOMS IEŠKINIO PRIEŽASTIMS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, SUTARTIES PAŽEIDIMĄ, GARANTIJOS PAŽEIDIMĄ, APLAIDUMĄ, GRIEŽTĄ ATSAKOMYBĘ, KLAIDINGĄ PAREIŠKIMĄ IR VISUS KITUS DELIKTUS. JŪS atleidžiate “TheSoftware” IR VISUS “TheSoftware” TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJUS nuo bet kokių ir visų įsipareigojimų, atsakomybių ir pretenzijų, viršijančių čia nurodytą apribojimą. JEIGU PRITARIAMIEJI ĮSTATYMAI NEPATVIRTINA tokio apribojimo, “TheSoftware” maksimali atsakomybė jums bet kokiomis aplinkybėmis bus penki šimtai dolerių (500,00 USD). Minėtas žalos atlyginimo panaikinimas yra esminis jūsų ir “TheSoftware” sandėrio pagrindo elementas. NEGALĖJIMAS NAUDOTIS SVETAINE, PASLAUGOMIS, KONKURSAIS, TURINIU, BET KOKIAIS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTAIS, KURIUOS GALITE GAUTI IŠ VIENOS IŠ MŪSŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJŲ, IR (ARBA) BET KOKIAIS KITAIS PRODUKTAIS IR (ARBA) PASLAUGOMIS, DĖL KURIŲ GALITE KREIPTIS PER SVETAINĘ, NEBŪTŲ JUMS SUTEIKTAS BE TOKIŲ APRIBOJIMŲ.

ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate atlyginti žalą ir apsaugoti “TheSoftware”, kiekvieną iš jų patronuojančių, dukterinių ir susijusių įmonių bei kiekvieną iš jų atitinkamų narių, pareigūnų, direktorių, darbuotojų, agentų, bendrų prekės ženklų kūrėjų ir (arba) kitų partnerių nuo bet kokių ir visų pretenzijų, išlaidų (įskaitant pagrįstus advokato mokesčius), žalos, ieškinių, išlaidų, reikalavimų ir (arba) teismo sprendimų, kuriuos bet kuri trečioji šalis pateikė dėl: (a) jūsų naudojimąsi Svetaine, Paslaugomis, Turiniu ir (arba) dalyvavimą bet kokiame Konkurse; (b) jūsų padarytas Sutarties pažeidimas; ir (arba) (c) jūsų pažeidžiamos bet kokios kito fizinio ir (arba) juridinio asmens teisės. Šios dalies nuostatos taikomos “TheSoftware”, kiekvienos iš jų patronuojančiųjų, dukterinių ir (arba) susijusių įmonių ir kiekvieno iš jų atitinkamų pareigūnų, direktorių, narių, darbuotojų, atstovų, akcininkų, licencijų teikėjų, tiekėjų ir (arba) advokatų naudai. Kiekvienas iš šių fizinių ir juridinių asmenų turi teisę savo vardu tiesiogiai reikalauti ir vykdyti šias nuostatas prieš jus.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines ir (arba) išteklius, įskaitant, bet neapsiribojant, tuos, kurie priklauso ir yra valdomi trečiųjų šalių teikėjų. Kadangi “TheSoftware” nekontroliuoja tokių trečiųjų šalių svetainių ir (arba) išteklių, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad “TheSoftware” neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir (arba) išteklių prieinamumą. Be to, “TheSoftware” nepatvirtina ir neatsako už jokias sąlygas, privatumo politiką, turinį, reklamą, paslaugas, produktus ir (arba) kitą medžiagą, esančią tokiose trečiųjų šalių svetainėse ar ištekliuose arba prieinamą iš jų, taip pat už bet kokią dėl to atsiradusią žalą ir (arba) nuostolius.

PRIVATUMO POLITIKA / INFORMACIJA LANKYTOJAMS

Naudojimuisi Svetaine ir visiems komentarams, atsiliepimams, informacijai, Registracijos duomenims ir (arba) medžiagai, kuriuos pateikiate per Svetainę arba susijusius su ja, taikoma mūsų privatumo politika. Pasiliekame teisę naudoti visą informaciją apie jūsų naudojimąsi Svetaine ir visą kitą jūsų pateiktą asmeninę informaciją pagal mūsų privatumo politikos sąlygas. Norėdami peržiūrėti mūsų privatumo politiką, spustelėkite čia.

TEISINIS ĮSPĖJIMAS

Bet koks bet kurio asmens, nepriklausomai nuo to, ar jis yra “TheSoftware” klientas, bandymas sugadinti, sunaikinti, pažeisti, sugadinti ir (arba) kitaip trukdyti Svetainės veikimui yra baudžiamosios ir civilinės teisės pažeidimas, ir “TheSoftware” uoliai imsis visų su tuo susijusių teisių gynimo priemonių prieš bet kurį pažeidimą padariusį asmenį ar subjektą, kiek tai leidžia įstatymai ir teisingumas.

TEISĖS IR (ARBA) VIETOS PASIRINKIMAS

Bet kokie ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, reglamentuojami ir aiškinami pagal Estijos įstatymus (neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus). Bet koks priimtas sprendimas yra galutinis ir šalims privalomas, o sprendimą dėl jo gali priimti bet kuris kompetentingos jurisdikcijos teismas. Jokia šios sutarties nuostata negali būti aiškinama kaip kliūtis bet kuriai šaliai siekti teismo įsakymo, kad būtų apsaugotos jos teisės, kol bus priimtas arbitražo sprendimas. Tiek, kiek leidžia įstatymai, sutinkate nekelti, neprisijungti ir nedalyvauti jokiame grupinio ieškinio procese dėl bet kokio reikalavimo, ginčo ar nesutarimo, kurį galite turėti prieš “TheSoftware”. ir visi jų teisiniai atstovai, filialai, dukterinės įmonės, patronuojančios įmonės, agentūros ir jų atitinkami nariai, pareigūnai, direktoriai, darbuotojai ir agentai. Jūs sutinkate, kad būtų imtasi teisinių priemonių tokiam ieškiniui sustabdyti arba pašalinti jus kaip ieškinio dalyvį. Jūs sutinkate sumokėti advokato honorarą ir teismo išlaidas, kurias “TheSoftware” patirs siekdama tokios pagalbos. Šis Susitarimas nereiškia, kad atsisakoma bet kokių jūsų teisių ir teisių gynimo priemonių individualiai, o ne kaip grupinio ieškinio, pareikšti ieškinį privalomame arbitraže, kaip numatyta pirmiau. Ši nuostata, neleidžianti jums kelti grupinių ieškinių, prisijungti prie jų ar dalyvauti juose, yra nepriklausomas susitarimas. Jei kuri nors Sutarties dalis būtų pripažinta negaliojančia arba neįgyvendinama, ta dalis aiškinama pagal galiojančius įstatymus, o likusios dalys lieka galioti.