Användarvillkor för programvaran WEBSITEN VIKTIGT – VÄNLIGT att läsa

Tack för att du besöker webbplatsen (“webbplatsen”) där du hittade länken till dessa användarvillkor (“webbplatsen”). Webbplatsen är en Internetegendom som tillhör TheSoftware. (nedan gemensamt kallade “TheSoftware”, “vi” och “oss”). Du samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor för TheSoftware-webbplatsen (“Användarvillkor”), i sin helhet, när du: (a) få tillgång till webbplatsen; (b) registrera dig för ett nyhetsbrev eller prenumerera på en sändlista eller begära information via webbplatsen (“prenumerationstjänster”); (c) registrera dig för att delta i kampanjer, tävlingar och/eller utlottningar som erbjuds av TheSoftware från tid till annan (var och en av dem, en “tävling”); (d) gå med i, eller försöka gå med i, ett affiliateprogram eller annan medlemsorganisation som finns på webbplatsen (“medlemstjänster”), och/eller (e) beställa en produkt och/eller tjänst via webbplatsen (“Leverantörstjänster”, och tillsammans med prenumerationstjänsterna och medlemstjänsterna, “tjänsterna”). TheSoftwares sekretesspolicy (“sekretesspolicy”), de officiella tävlingsreglerna för varje tävling, TheSoftwares köpeavtal (“köpeavtal”), TheSoftwares medlemskapsavtal (“medlemskapsavtal”), samt alla andra driftsregler, policyer, prislistor och andra kompletterande villkor eller dokument som kan komma att publiceras från tid till annan, är uttryckligen införlivade i detta avtal genom hänvisning (tillsammans “avtalet”). Läs igenom avtalets fullständiga villkor noggrant. Om du inte godkänner avtalet i sin helhet har du inte rätt att använda tjänsterna och/eller webbplatsen på något sätt eller i någon form.

TheSoftware nekar särskilt åtkomst till webbplatsen och/eller tjänsterna för personer som omfattas av lagen om skydd av barns integritet på nätet från 1998, i dess ändrade lydelse (“COPPA”). TheSoftware förbehåller sig rätten att vägra åtkomst till tjänsterna och/eller webbplatsen för en enskild person, efter eget ensamt och uteslutande beslut.

AVTALETS OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du godkänner de villkor som anges i avtalet när det gäller din användning av webbplatsen. Avtalet utgör hela och enda avtalet mellan dig och TheSoftware med avseende på din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, framställningar, garantier och/eller överenskommelser med avseende på webbplatsen. Vi kan ändra avtalet från tid till annan efter eget gottfinnande, utan särskilt meddelande till dig. Det senaste avtalet kommer att publiceras på webbplatsen och du bör läsa igenom avtalet innan du använder webbplatsen. Genom din fortsatta användning av webbplatsen och/eller tjänsterna samtycker du härmed till att följa alla de villkor som finns i avtalet som gäller vid den tidpunkten. Därför bör du regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt gällande lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda att användas av personer under arton (18) år. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda och/eller få tillgång till webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Prenumerationstjänster

Med förbehåll för villkoren i avtalet kan du genom att registrera dig på webbplatsen och få ett godkännande från TheSoftware få, eller försöka få, abonnemangstjänsterna, mot eller utan avgift, genom att registrera dig på webbplatsen och få ett godkännande från TheSoftware. Prenumerationstjänsterna ger dig e-postinnehåll, text och annat material (“Prenumerationsinnehåll”) som är relevant för marknadsföring online som tillhandahålls av TheSoftware och dess tredjepartspartner (“Tredjepartsleverantörer”). Om du vill avbryta mottagandet av prenumerationsinnehållet kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected]. Prenumerationsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och/eller annat material som tillhandahålls av TheSoftware och tredjepartsleverantörer och som man inte nödvändigtvis bör förlita sig på. Använd försiktighet, sunt förnuft och säkerhet när du använder Abonnemangsinnehållet och/eller Abonnemangstjänsterna. Du samtycker till att TheSoftware inte ska ha några skyldigheter och inte ådra sig något ansvar gentemot dig i samband med sådant prenumerationsinnehåll. TheSoftware varken garanterar eller försäkrar att det Abonnemangsinnehåll som görs tillgängligt i samband med Abonnemangstjänsterna är korrekt, fullständigt eller lämpligt. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarig på något sätt för din oförmåga att använda Abonnemangstjänsterna och/eller Abonnemangsinnehållet. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig, slutanvändare eller tredje part för något krav i samband med någon av Abonnemangstjänsterna.

Tjänster för medlemskap

Med förbehåll för villkoren i avtalet och medlemskapsavtalet kan du, genom att registrera dig på webbplatsen, godkänna medlemskapsavtalet och få ett godkännande från TheSoftware, erhålla eller försöka erhålla, mot en avgift eller utan avgift, ett medlemskap i ett av de olika medlemskapsprogram som MTS Advertise OU erbjuder. En kopia av medlemskapsavtalet finns på webbplatsen för det specifika medlemskapet. Medlemskapsprogrammen hos TheSoftware ger dig tillgång till innehåll, text och annat material (“Medlemsinnehåll” och tillsammans med Abonnemangsinnehållet, “Innehållet”) som tillhandahålls av TheSoftware och vissa tredjepartsleverantörer och som är utformade för att hjälpa medlemmarna i deras marknadsföring på nätet. Medlemsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och annat material som tillhandahålls av TheSoftware tredjepartsleverantörer och som man inte nödvändigtvis bör förlita sig på. Använd försiktighet, sunt förnuft och säkerhet när du använder medlemsinnehållet och/eller medlemstjänsterna. Du samtycker till att TheSoftware inte ska ha några skyldigheter och inte ådra sig något ansvar gentemot dig i samband med sådant medlemsinnehåll. TheSoftware garanterar inte att det medlemsinnehåll som görs tillgängligt i samband med medlemstjänsterna är korrekt, fullständigt eller lämpligt. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarig på något sätt för din oförmåga att använda medlemstjänsterna och/eller medlemsinnehållet. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig, slutanvändare eller tredje part för något krav i samband med någon av medlemstjänsterna.

Leverantörstjänster

Genom att fylla i tillämpliga beställningsformulär kan du få, eller försöka få, vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. De produkter och/eller tjänster som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörens tillverkare eller distributörer av sådana produkter. TheSoftware garanterar inte att beskrivningarna av sådana objekt är korrekta eller fullständiga. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte är ansvarig för din oförmåga att erhålla produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för eventuella tvister med produktens säljare, distributör och slutanvändare. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för något krav i samband med någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Allmänt

Den information som du måste lämna i samband med att du registrerar dig för tjänsterna kan utan begränsning omfatta några eller alla av följande: (a) ditt fullständiga namn; (b) företagsnamn; (c) e-postadress; (d) Postadress (och faktureringsadress om den är annorlunda); (e) telefonnummer till hemmet; (f) telefonnummer till arbetsplatsen; (g) nummer för telekopierare; (h) kreditkortsinformation, och/eller (i) annan information som begärs i det tillämpliga registreringsformuläret (“Registreringsuppgifter för tjänsten”). Du samtycker till att tillhandahålla sanna, korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter för registrering av tjänsten. TheSoftware har rätt att avvisa alla registreringsuppgifter för tjänsterna om det enligt TheSoftwares eget och exklusiva gottfinnande fastställs att: (i) du bryter mot någon del av avtalet, och/eller (ii) de uppgifter om registrering av tjänsten som du lämnat är ofullständiga, bedrägliga, en kopia eller på annat sätt oacceptabla. Programvaran kan när som helst ändra kriterierna för registreringsdata efter eget gottfinnande.

Om inte annat uttryckligen anges ska alla framtida erbjudanden som görs tillgängliga för dig på webbplatsen och som utökar eller på annat sätt förbättrar webbplatsens nuvarande funktioner omfattas av avtalet. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarig på något sätt för din oförmåga att använda och/eller kvalificera dig för tjänsterna. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, avbrott eller avbrytande av tjänster eller andra produkter, tjänster eller kampanjer som erbjuds av TheSoftware och/eller någon av dess tredjepartsleverantörer. Om MTS Advertise OU av någon anledning säger upp avtalet och/eller tjänsterna har MTS Advertise OU inget ansvar gentemot dig. Du förstår och godkänner att vägran att använda webbplatsen är din enda rättighet och åtgärd i fråga om eventuella tvister som du kan ha med TheSoftware.

KONKURSER

Från tid till annan erbjuder TheSoftware kampanjpriser och andra utmärkelser via tävlingar. Genom att lämna sann och korrekt information i samband med registreringsformuläret för den aktuella tävlingen och genom att godkänna de officiella tävlingsreglerna för varje tävling kan du delta för att få chansen att vinna de kampanjpriser som erbjuds i varje tävling. För att delta i de tävlingar som finns på webbplatsen måste du först fylla i det tillämpliga deltagarformuläret. Du samtycker till att tillhandahålla sanna, korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter om tävlingsregistrering. TheSoftware har rätt att avvisa registreringsuppgifter för tävlingen om det enligt TheSoftwares eget och exklusiva gottfinnande fastställs att: (i) du bryter mot någon del av avtalet, och/eller (ii) de registreringsuppgifter för tävlingen som du har lämnat är ofullständiga, bedrägliga, en kopia eller på annat sätt oacceptabla. Programvaran kan när som helst ändra kriterierna för registreringsdata efter eget gottfinnande.

LICENSE GRANT

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallelig och begränsad licens för att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. TheSoftware kan säga upp denna licens när som helst av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din egen personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna får reproduceras i någon form eller införlivas i något elektroniskt eller mekaniskt system för informationsåtervinning. Du får inte använda, kopiera, emulera, klona, hyra ut, leasa ut, sälja, modifiera, dekompilera, disassemblera, göra reverse engineering eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna eller någon del av dem. Programvaran förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon anordning, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens funktion. Du får inte vidta några åtgärder som innebär en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på TheSoftware’s infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna kan inte överlåtas.

ÄGANDERÄTT

Innehåll, organisation, grafik, design, sammanställning, magnetisk översättning, digital konvertering, programvara, tjänster och andra frågor som rör webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas av tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra äganderätter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter). Det är strängt förbjudet för dig att kopiera, distribuera, publicera eller sälja någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Det är förbjudet att systematiskt hämta material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna med automatiska medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att direkt eller indirekt skapa eller sammanställa en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware. Du förvärvar inte äganderätt till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller annat material som visas på eller via webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Att TheSoftware publicerar information eller material på webbplatsen eller genom och via tjänsterna innebär inte att TheSoftware avstår från någon rättighet i eller till sådan information och/eller sådant material. TheSoftware-namnet och logotypen samt all tillhörande grafik, ikoner och servicenamn är varumärken som tillhör TheSoftware. Alla andra varumärken som förekommer på webbplatsen eller genom tjänsterna tillhör respektive ägare. Det är strängt förbjudet att använda varumärken utan ägarens uttryckliga skriftliga medgivande.

HYPERLÄNKNING TILL WEBBPLATSEN, CO-BRANDING, “INRAMNING” OCH/ELLER HÄNVISNING TILL WEBBPLATSEN ÄR FÖRBJUDET.

Om inte TheSoftware uttryckligen godkänt det, får ingen hyperlänka webbplatsen eller delar av den (inklusive, men inte begränsat till logotyper, varumärken, varumärkesnamn eller upphovsrättsskyddat material) till sin webbplats eller webbplats av någon anledning. Vidare är det strängt förbjudet att “rama in” webbplatsen och/eller hänvisa till webbplatsens Uniform Resource Locator (“URL”) i kommersiella eller icke-kommersiella medier utan föregående, uttryckligt och skriftligt tillstånd från TheSoftware. Du samtycker särskilt till att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller upphöra med sådant innehåll eller sådan aktivitet. Du bekräftar härmed att du är ansvarig för alla skador som är förknippade med detta.

REDIGERING, RADERING OCH ÄNDRING.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande redigera och/eller radera dokument, information eller annat innehåll som finns på webbplatsen.

ANSVARSFÖRKLARING

WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, ALLA PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM DU KAN FÅ FRÅN NÅGON AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER ALLA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS TILL DIG “I BEFINTLIGT SKICK” OCH “I BEFINTLIGT SKICK”, OCH ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, AVVISAS I STÖRSTA MÖJLIGA MÅN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, AVVISANDET AV ALLA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL). I synnerhet, men inte som en begränsning av detta, lämnar TheSoftware ingen garanti för att: (A) WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, ALLA PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER ALLA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN UPPFYLLER DINA KRAV; (B) WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, ALLA PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER ALLA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTNA, AKTUELLA, SÄKRA ELLER FELFRIA; (C) DU KOMMER ATT KVALIFICERA DIG FÖR TÄVLINGARNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA; ELLER (D) DE RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM DU KAN FÅ FRÅN NÅGON AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA KORREKTA ELLER TILLFÖRLITLIGA. WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, ALLA PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER ALLA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA BUGGAR, FEL, PROBLEM ELLER ANDRA BEGRÄNSNINGAR. VI KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR TILLGÅNGEN TILL DEN UNDERLIGGANDE INTERNETANSLUTNINGEN SOM ÄR KOPPLAD TILL WEBBPLATSEN. INGA RÅD ELLER INFORMATION, VARE MUNDLIGA ELLER SKRIVLIGA, som du får från TheSoftware, någon av dess tredjepartsleverantörer eller på annat sätt via eller från webbplatsen, SKALL SKAPA EN GARANTI SOM INTE Uttrycks i avtalet.

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR SKADOR SOM ORSAKAS AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware garanterar inte att sådana nedladdningar är fria från skadlig datorkod, inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGT ATT TheSoftware INTE SKALL ANSÄTTAS TILL DIG ELLER EN TREDJE PART FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIALA, FELKÖNDSLIGA OCH/ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAD TILL, Skador på grund av förlust av vinst, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster (även om TheSoftware har blivit informerad om möjligheten av sådana skador), i den fulla utsträckning som lagen tillåter för: (A) ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, ALLA PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM DU KAN FÅ FRÅN NÅGON AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER ALLA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN; (B) KOSTNADEN FÖR INKÖP AV ERSÄTTNINGSVAROR OCH -TJÄNSTER TILL FÖLJD AV VAROR, DATA, INFORMATION OCH/ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS ELLER ERHÅLLITS FRÅN, ELLER TRANSAKTIONER SOM GENOMFÖRTS VIA, WEBBPLATSEN; (C) MISSLYCKANDE MED ATT KVALIFICERA SIG FÖR TÄVLINGAR, TJÄNSTER ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRÅN NÅGON AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER, ELLER EFTERFÖLJANDE NEKANDE AV TREDJEPARTSPRODUKTER FRÅN DESSA; (D) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV DINA REGISTRERINGSUPPGIFTER, OCH (E) ALLA ANDRA FRÅGOR SOM RÖR OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, ALLA PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM DU KAN FÅ FRÅN NÅGON AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER ALLA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER FÖR ALLA ORSAKER TILL TALAN, SAMMANTAGET, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, KONTRAKTSBROTT, GARANTIBROTT, VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVAR, VILSELEDANDE FRAMSTÄLLNINGAR OCH ALLA ANDRA SKADESTÅNDSRÄTTSLIGA HANDLINGAR. Du befriar härmed TheSoftware och alla TheSoftwares tredjepartsleverantörer från alla skyldigheter, ansvar och krav som överskrider den begränsning som anges här. Om tillämplig lag inte tillåter en sådan begränsning, är programvarans maximala ansvar gentemot dig under alla omständigheter femhundra dollar (500,00 USD). Den avskrivning av skadestånd som anges ovan är en grundläggande del av grunden för avtalet mellan dig och TheSoftware. OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, ALLA PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER ALLA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN SKULLE INTE TILLHANDAHÅLLAS TILL DIG UTAN SÅDANA BEGRÄNSNINGAR.

ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta och hålla TheSoftware, alla deras moderbolag, dotterbolag och dotterbolag, och alla deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, co-branders och/eller andra partners, skadeslösa från och mot alla krav, utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden), skador, stämningar, kostnader, krav och/eller domar, vilka som helst, som görs av en tredje part på grund av eller som uppstår till följd av: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och/eller ditt deltagande i en tävling; (b) ditt brott mot avtalet, och/eller (c) din överträdelse av någon annan individs och/eller enhets rättigheter. Bestämmelserna i denna punkt är till förmån för TheSoftware, deras moderbolag, dotterbolag och/eller dotterbolag och deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa personer och enheter ska ha rätt att hävda och tillämpa dessa bestämmelser direkt mot dig för egen räkning.

WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra webbplatser och/eller resurser på Internet, inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har någon kontroll över sådana webbplatser och/eller resurser från tredje part, bekräftar och godkänner du härmed att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten på sådana webbplatser och/eller resurser från tredje part. TheSoftware stöder inte heller, och är inte ansvarig för, några villkor, sekretesspolicyer, innehåll, reklam, tjänster, produkter och/eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser från tredje part, eller för eventuella skador och/eller förluster som uppstår på grund av detta.

SEKRETESSPOLICY/INFORMATION TILL BESÖKARE

Användningen av webbplatsen och alla kommentarer, feedback, information, registreringsuppgifter och/eller material som du skickar in via eller i samband med webbplatsen omfattas av vår sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller i enlighet med villkoren i vår sekretesspolicy. Klicka här för att läsa vår sekretesspolicy.

JURIDISK VARNING

Varje försök av någon person, oavsett om denne är kund hos TheSoftware eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa webbplatsens funktion är ett brott mot straff- och civilrätten och TheSoftware kommer att med kraft vidta alla åtgärder i detta avseende mot varje person eller enhet som gör sig skyldig till brottet i den utsträckning som lagen och rättvisan tillåter.

VAL AV LAG/JURIDISK PLATS

Alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med avtalet ska regleras av och tolkas i enlighet med Estlands lagar (utan hänsyn till lagvalsregler). Alla tilldelningar ska vara slutgiltiga och slutgiltiga för parterna, och en dom om detta kan meddelas av en behörig domstol. Ingenting i detta avtal ska tolkas så att det hindrar en part från att begära ett föreläggande för att skydda sina rättigheter i avvaktan på resultatet av skiljedomsförfarandet. I den utsträckning som lagen tillåter samtycker du till att du inte kommer att väcka, ansluta dig till eller delta i någon grupptalan i samband med krav, tvister eller kontroverser som du kan ha mot TheSoftware. och var och en av deras lagliga företrädare, dotterbolag, dotterbolag, moderbolag, byråer och deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda och agenter. Du samtycker till att ett föreläggande utfärdas för att stoppa en sådan stämning eller för att avlägsna dig som deltagare i stämningen. Du samtycker till att betala advokatarvoden och rättegångskostnader som TheSoftware har för att söka sådan hjälp. Avtalet innebär inte att du avstår från dina rättigheter och rättsmedel för att driva ett krav individuellt och inte som en grupptalan i bindande skiljeförfarande enligt ovan. Denna bestämmelse som hindrar dig från att väcka, ansluta dig till eller delta i grupptalan är ett oberoende avtal. Om någon del av avtalet skulle vara ogiltig eller ogenomförbar ska den delen tolkas i enlighet med tillämplig lag och de återstående delarna ska förbli fullt giltiga och effektiva.