Tarkvara veebilehe kasutustingimused TÄHTIS – OLULGE OLEMAS!

Täname teid, et külastasite veebilehte (“Veebileht”), kust leidsite lingi käesolevatele kasutustingimustele (“Veebileht”). Veebileht on TheSoftware’i internetiomand. (edaspidi ühiselt “TheSoftware”, “meie” ja “meid”). Te nõustute käesolevate TheSoftware veebilehe kasutustingimustega (“kasutustingimused”) tervikuna, kui te: (a) pääseda veebisaidile; (b) registreeruda uudiskirjale või tellida meililisti või taotleda teavet veebisaidi kaudu ja selle kaudu (“Tellimusteenused”); (c) registreeruda, et osaleda TheSoftware poolt aeg-ajalt pakutavates kampaaniates, võistlustes ja/või loosimistes (igaüks neist “Võistlus”); (d) liituda või püüda liituda veebisaidil esitatud partnerprogrammiga või muu liikmesorganisatsiooniga (“liikmesuse teenused”); ja/või (e) tellida veebilehe kaudu toodet ja/või teenust (“Müüjateenused” ja koos Tellimusteenuste ja Liikmeteenustega “Teenused”). TheSoftware’i privaatsuspoliitika (“Privaatsuspoliitika”), iga konkursi suhtes kohaldatavad ametlikud konkursieeskirjad, TheSoftware’i ostuleping(ud) (“Ostuleping”), TheSoftware’i liikmesuse leping(ud) (“Liikmesuse leping”), samuti kõik muud tegevusreeglid, poliitikad, hinnakirjad ja muud täiendavad tingimused või dokumendid, mis võidakse aeg-ajalt avaldada, on siia sõnaselgelt lisatud viitena (ühiselt “Leping”). Palun tutvuge hoolikalt lepingu kõigi tingimustega. Kui te ei nõustu Lepinguga tervikuna, ei ole teil lubatud kasutada Teenuseid ja/või Veebilehte mingil viisil või kujul.

TheSoftware KEELDAB ERITI JUURDEID JUURDEID JA/või TEENUSTE JUURDEID JUURDEID, MIDA KOHUSTUB LASTTE ONLINE PRIVAATSUSE KAITSE 1998. aasta seadusega (“COPPA”), nagu seda on muudetud, KEELATUD. TheSoftware jätab endale õiguse keelata TEENUSTE ja/või veebilehe kasutamise ükskõik millisele isikule oma ainuõigusliku ja ainuõigusliku otsuse alusel.

LEPINGU REGULEERIMISALA JA MUUTMINE

Te nõustute lepingus kirjeldatud tingimustega seoses veebisaidi kasutamisega. Leping kujutab endast kogu ja ainukest kokkulepet teie ja TheSoftware vahel seoses veebisaidi kasutamisega ning asendab kõik varasemad või samaaegsed lepingud, kinnitused, garantiid ja/või arusaamad seoses veebisaidiga. Me võime seda lepingut aeg-ajalt oma äranägemise järgi muuta, ilma teid sellest eraldi teavitamata. Viimane Leping avaldatakse Veebilehel ja te peaksite selle enne Veebilehe kasutamist läbi vaatama. Veebisaidi ja/või teenuste jätkuvas kasutamises nõustute käesolevaga järgima kõiki sel ajal kehtivaid lepingu tingimusi. Seetõttu peaksite seda lehekülge regulaarselt uuenduste ja/või muudatuste osas kontrollima.

NÕUDED

Veebileht ja teenused on kättesaadavad ainult isikutele, kes saavad kehtiva õiguse kohaselt sõlmida õiguslikult siduvaid lepinguid. Veebileht ja teenused ei ole mõeldud kasutamiseks alla kaheksateistkümne (18) aasta vanustele isikutele. Kui te olete alla kaheksateistkümne (18) aasta vanune, ei ole teil luba kasutada ja/või pääseda ligi veebisaidile ja/või teenustele.

TEENUSTE KIRJELDUS

Tellimusteenused

Vastavalt lepingu tingimustele saate Te, registreerudes veebisaidil ja saades TheSoftware’i heakskiidu, saada või püüda saada tasulisi või tasuta Tellimusteenuseid. Tellimusteenused pakuvad teile e-posti sisu, teksti ja muid materjale (“Tellimuse sisu”), mis on seotud TheSoftware ja selle kolmandate osapoolte (“Kolmandate osapoolte pakkujad”) poolt pakutava online-turundusega. Kui soovite lõpetada Tellimuse sisu saamise, saatke meile lihtsalt e-kiri aadressil [email protected]. Tellimuse sisu sisaldab kommentaare, arvamusi ja/või muid materjale, mis on esitatud TheSoftware ja kolmandate isikute pakkujate poolt ning millele ei tohiks tingimata tugineda. Tellimuse sisu ja/või Tellimusteenuste kasutamisel kasutage ettevaatust, tervet mõistust ja ohutust. Te nõustute, et TheSoftware ei ole kohustatud ega vastuta teie ees seoses sellise Tellimuse sisuga. TheSoftware ei kinnita ega garanteeri, et Tellimusteenustega seoses kättesaadavaks tehtud Tellimuse sisu on täpne, täielik või asjakohane. Te mõistate ja nõustute, et TheSoftware ei vastuta ega ole mingil viisil vastutav selle eest, et te ei saa kasutada Tellimusteenuseid ja/või Tellimuse sisu. Te mõistate ja nõustute, et TheSoftware ei vastuta teie, lõppkasutajate ega kolmandate isikute ees mis tahes nõuete eest seoses mis tahes Tellimusteenustega.

Liikmeteenused

Vastavalt lepingu ja liikmelepingu tingimustele, registreerudes veebisaidil, nõustudes liikmelepinguga ja saades heakskiidu TheSoftware’ilt, võite saada või püüda saada tasu eest või tasuta liikmeks ühes erinevatest MTS Advertise OU poolt pakutavatest liikmeprogrammidest. Liikmelepingu koopia saamiseks külastage palun konkreetse liikmesuse veebisaiti. TheSoftware liikmeprogrammid võimaldavad teile juurdepääsu TheSoftware ja teatud kolmandate osapoolte pakkujate poolt pakutavale sisule, tekstile ja muudele materjalidele (“Liikmete sisu” ja koos Tellimuse sisuga “Sisu”), mis on mõeldud liikmete abistamiseks nende veebiturundusprojektides. Liikmete sisu sisaldab kommentaare, arvamusi ja muid materjale, mis on esitatud TheSoftware’i kolmandate osapoolte pakkujate poolt ja millele ei tohiks tingimata tugineda. Palun kasutage ettevaatust, tervet mõistust ja ohutust, kui kasutate liikmete sisu ja/või liikmesuse teenuseid. Te nõustute, et TheSoftware ei ole kohustatud ega vastuta teie ees mis tahes sellise liikme sisuga seoses. TheSoftware ei kinnita ega garanteeri, et liikmesuse teenustega seoses kättesaadavaks tehtud liikmete sisu on täpne, täielik või asjakohane. Te mõistate ja nõustute, et TheSoftware ei vastuta ega ole mingil viisil vastutav selle eest, et te ei saa kasutada Liikmeteenuseid ja/või Liikmete sisu. Te mõistate ja nõustute, et TheSoftware ei vastuta teie, lõppkasutajate ega kolmandate isikute ees mis tahes nõuete eest seoses mis tahes liikmesusteenustega.

Müüja teenused

Täites asjakohaseid ostutellimuse vorme, võite saada või püüda saada teatud tooteid ja/või teenuseid veebisaidilt. Veebisaidil esitatud tooted ja/või teenused võivad sisaldada kirjeldusi, mis on esitatud otse kolmandate isikute tootjate või turustajate poolt. TheSoftware ei kinnita ega garanteeri, et selliste esemete kirjeldused on täpsed või täielikud. Te mõistate ja nõustute, et TheSoftware ei vastuta ega ole mingil moel vastutav selle eest, et te ei saa veebisaidilt tooteid ja/või teenuseid hankida või et teil tekib vaidlusi toote müüja, turustaja ja lõpptarbijaga. Te mõistate ja nõustute, et TheSoftware ei vastuta teie ega ühegi kolmanda isiku ees mis tahes nõuete eest seoses veebisaidil pakutavate toodete ja/või teenustega.

Üldine

Teave, mida peate esitama seoses Teenuste registreerimisega, võib sisaldada muu hulgas mõningaid või kõiki järgmisi andmeid: (a) teie täielik nimi; (b) ettevõtte nimi; (c) e-posti aadress; (d) postiaadress (ja arveldusaadress, kui see on erinev); (e) kodune telefoninumber; (f) töötav telefoninumber; (g) telefotokopeerija number; (h) krediitkaardi andmed ja/või (i) mis tahes muu teave, mida nõutakse kohaldatavas registreerimisvormis (“teenuse registreerimisandmed”). Te nõustute esitama tõesed, täpsed, ajakohased ja täielikud teenuse registreerimisandmed. TheSoftware’il on õigus lükata tagasi mis tahes Teenuse registreerimisandmed, kui TheSoftware’i ainuisikulise ja ainuõigusliku äranägemise kohaselt on kindlaks tehtud, et: (i) te rikute lepingu mis tahes osa ja/või (ii) teie esitatud teenuse registreerimisandmed on ebatäielikud, võltsitud, duplikaadid või muul viisil vastuvõetamatud. TheSoftware võib registreerimisandmete kriteeriume igal ajal omal äranägemisel muuta.

Kui ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti, kohaldatakse lepingu suhtes mis tahes tulevasi pakkumisi, mis tehakse teile veebisaidil kättesaadavaks ja mis täiendavad või muul viisil parandavad veebisaidi praeguseid funktsioone. Te mõistate ja nõustute, et TheSoftware ei vastuta ega ole mingil viisil vastutav selle eest, et te ei saa Teenuseid kasutada ja/või kvalifitseeruda. Te mõistate ja nõustute, et TheSoftware ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees mis tahes muudatuste, peatamise või lõpetamise eest mis tahes teenuste või muude toodete, teenuste või kampaaniate puhul, mida TheSoftware ja/või selle kolmandad osapooled pakuvad. Kui MTS Advertise OU lõpetab lepingu ja/või mis tahes teenused mis tahes põhjusel, ei ole MTS Advertise OU teie ees mingit vastutust ega kohustust. Te mõistate ja nõustute, et veebisaidi kasutamisest keeldumine on teie ainus õigus ja õiguskaitsevahend seoses mis tahes vaidlusega, mis teil võib olla TheSoftware’ga.

VÕISTLUSED

Aeg-ajalt pakub TheSoftware konkursside kaudu reklaampreemiaid ja muid auhindu. Esitades tõesed ja täpsed andmed seoses asjakohase võistluse registreerimisvormiga ja nõustudes iga võistluse suhtes kohaldatavate ametlike võistlusreeglitega, saate osaleda, et võita iga võistluse raames pakutavaid auhindu. Veebisaidil toimuvatel võistlustel osalemiseks peate kõigepealt täitma täielikult asjakohase osalemisvormi. Te nõustute esitama tõesed, täpsed, ajakohased ja täielikud võistluse registreerimisandmed. TheSoftware’il on õigus lükata tagasi mis tahes võistluse registreerimisandmed, kui TheSoftware’i ainuisikulise ja ainuõigusliku äranägemise kohaselt on kindlaks tehtud, et: (i) te rikute lepingu mis tahes osa ja/või (ii) teie esitatud võistluse registreerimisandmed on ebatäielikud, võltsitud, duplikaadid või muul viisil vastuvõetamatud. TheSoftware võib registreerimisandmete kriteeriume igal ajal omal äranägemisel muuta.

LITSENTSI TÕENDUS

Veebisaidi kasutajana antakse teile mitteeksklusiivne, mitteülekantav, tühistatav ja piiratud litsents veebisaidile, sisule ja sellega seotud materjalidele juurdepääsuks ja nende kasutamiseks vastavalt lepingule. TheSoftware võib selle litsentsi igal ajal mis tahes põhjusel lõpetada. Te võite kasutada veebisaiti ja sisu ühes arvutis isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks. Veebisaidi, sisu, võistlusi ja/või teenuseid ei tohi mingil kujul reprodutseerida ega lisada mis tahes elektroonilisse või mehaanilisse teabeotsingusüsteemi. Te ei tohi kasutada, kopeerida, jäljendada, jäljendada, kloonida, rentida, üürida, müüa, muuta, dekompileerida, lahti monteerida, ümberprojekteerida ega edastada veebisaiti, sisu, võistlusi ja/või teenuseid või nende mis tahes osa. TheSoftware jätab endale kõik õigused, mida lepingus selgesõnaliselt ei ole antud. Te ei tohi kasutada ühtegi seadet, tarkvara või rutiini, mis häiriks või üritaks häirida veebilehe nõuetekohast toimimist. Te ei tohi võtta mingeid meetmeid, mis põhjustavad põhjendamatult või ebaproportsionaalselt suurt koormust TheSoftware’i infrastruktuurile. Teie õigus kasutada veebisaiti, sisu, võistlusi ja/või teenuseid ei ole loovutatav.

OMANDIÕIGUSED

Sisu, korraldus, graafika, kujundus, koostamine, magnetiline tõlge, digitaalne muundamine, tarkvara, teenused ja muud veebisaidi, sisu, võistluste ja teenustega seotud küsimused on kaitstud kehtivate autoriõiguste, kaubamärkide ja muude omandiõiguste (sealhulgas, kuid mitte ainult, intellektuaalomandi õiguste) alusel. Veebisaidi, sisu, võistluste ja/või teenuste mis tahes osa kopeerimine, levitamine, avaldamine või müük on rangelt keelatud. Keelatud on süstemaatiline materjali hankimine veebilehelt, sisust, võistlustest ja/või teenustest automatiseeritud vahenditega või mis tahes muul viisil andmete hankimine või väljavõtete tegemine, et luua või koostada otseselt või kaudselt kogumikke, kogumikke, andmebaase või katalooge ilma TheSoftware’i kirjaliku loata. Te ei saa omandiõigust mis tahes sisule, dokumendile, tarkvarale, teenustele või muudele materjalidele, mida vaadatakse veebisaidil, sisul, konkurssidel ja/või teenustel või nende kaudu. Teabe või materjalide avaldamine veebisaidil või Teenuste kaudu ja nende kaudu ei tähenda, et TheSoftware loobub mis tahes õigusest sellisele teabele ja/või materjalidele. TheSoftware nimi ja logo ning kõik sellega seotud graafilised kujutised, ikoonid ja teenuste nimed on TheSoftware kaubamärgid. Kõik muud veebisaidil või Teenuste kaudu ja nende kaudu esinevad kaubamärgid on nende vastavate omanike omand. Mis tahes kaubamärgi kasutamine ilma vastava omaniku selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta on rangelt keelatud.

VEEBISAIDILE HÜPERLINKIDE LOOMINE, KAASBRÄNDIMINE, “RAAMIMINE” JA/VÕI VEEBISAIDILE VIITAMINE ON KEELATUD.

Kui TheSoftware ei ole selleks selgesõnaliselt luba andnud, ei tohi keegi mingil põhjusel linkida veebilehte või selle osi (sealhulgas, kuid mitte ainult, logotüüpe, kaubamärke, kaubamärke või autoriõigusega kaitstud materjale) oma veebilehele või veebikeskkonnale, välja arvatud juhul, kui TheSoftware on selleks selgesõnaliselt loa andnud. Lisaks on rangelt keelatud veebisaidi “raamimine” ja/või veebisaidi ühtsele ressursilokatsioonile (“URL”) viitamine mis tahes kommerts- või mittekaubanduslikus meedias ilma TheSoftware eelneva, selgesõnalise kirjaliku loata. Te nõustute konkreetselt tegema veebilehega koostööd, et eemaldada või lõpetada, vastavalt vajadusele, mis tahes selline sisu või tegevus. Käesolevaga tunnistate, et vastutate kõigi sellega seotud kahjude eest.

REDIGEERIMINE, KUSTUTAMINE JA MUUTMINE

Me jätame endale õiguse oma äranägemise järgi muuta ja/või kustutada mis tahes dokumente, teavet või muud veebisaidil ilmuvat sisu.

KOHUSTUSLIKKUS

VEEBISAIT, TEENUSED, KONKURSID, SISU, MIS TAHES KOLMANDA OSAPOOLE TOOTED, MIDA VÕITE SAADA MEIE KOLMANDATELT OSAPOOLTELT JA/VÕI MIS TAHES MUUD TOOTED JA/VÕI TEENUSED, MIDA VÕITE TAOTLEDA VEEBISAIDI KAUDU, PAKUTAKSE TEILE “NAGU ON” JA “NAGU SAADAVAL” NING KÕIK GARANTIID, NII OTSESED KUI KA KAUDSED, ON KOHALDATAVA ÕIGUSE KOHASELT LUBATUD ULATUSES VÄLISTATUD (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIIDE VÄLISTAMINE SEOSES KAUBELDAVUSEGA, INTELLEKTUAALSE OMANDI MITTEPUUTUMISEGA JA/VÕI SOBIVUSEGA KONKREETSEKS OTSTARBEKS). EESMÄRGIKS, KUI MITTE KIIRATI, TheSoftware ei anna mingit garantiid, et: (A) VEEBISAIT, TEENUSED, KONKURSID, SISU, MIS TAHES KOLMANDA OSAPOOLE TOOTED, MIDA VÕITE SAADA MEIE KOLMANDATELT OSAPOOLTELT JA/VÕI MUUD TOOTED JA/VÕI TEENUSED, MIDA VÕITE VEEBISAIDI KAUDU TAOTLEDA, VASTAVAD TEIE NÕUETELE; (B) VEEBISAIT, TEENUSED, KONKURSID, SISU, MIS TAHES KOLMANDA OSAPOOLE TOOTED, MIDA VÕITE SAADA MEIE KOLMANDATELT OSAPOOLTELT JA/VÕI MUUD TOOTED JA/VÕI TEENUSED, MIDA VÕITE TAOTLEDA VEEBISAIDI KAUDU, ON KATKEMATUD, ÕIGEAEGSED, TURVALISED VÕI VIGADETA; (C) TE KVALIFITSEERUTE KONKURSSIDELE JA/VÕI TEENUSTELE VÕI (D) TULEMUSED, MIS VÕIDAKSE SAADA VEEBILEHE, TEENUSTE, KONKURSSIDE, SISU, KOLMANDATE ISIKUTE TOODETE, MIDA VÕITE SAADA MEIE KOLMANDATEST ISIKUTEST PAKKUJATELT JA/VÕI MUUDE TOODETE JA/VÕI TEENUSTE, MIDA VÕITE VEEBILEHE KAUDU TAOTLEDA, KASUTAMISEL, ON TÄPSED VÕI USALDUSVÄÄRSED. VEEBISAIT, TEENUSED, KONKURSID, SISU, MIS TAHES KOLMANDA OSAPOOLE TOOTED, MIDA VÕITE SAADA MEIE KOLMANDATELT OSAPOOLTELT JA/VÕI MIS TAHES MUUD TOOTED JA/VÕI TEENUSED, MIDA VÕITE TAOTLEDA VEEBISAIDI KAUDU, VÕIVAD SISALDADA VIGU, VIGU, PROBLEEME VÕI MUID PIIRANGUID. ME EI VASTUTA VEEBILEHEGA SEOTUD INTERNETIÜHENDUSE KÄTTESAADAVUSE EEST. Ükski nõuanne või teave, olgu see siis suuline või kirjalik, mida te saate TheSoftware’lt, selle kolmandatest isikutest pakkujatelt või muul viisil veebilehe kaudu või veebilehe kaudu, ei loo mingeid garantiisid, mis ei ole lepingus selgesõnaliselt sätestatud.

VASTUTUSEST LOOBUMINE SEOSES ALLALAADIMISEGA PÕHJUSTATUD KAHJUGA

Külastajad laadivad veebilehelt teavet alla omal vastutusel. TheSoftware ei garanteeri, et sellised allalaadimised ei sisalda kahjustavaid arvutikoode, sealhulgas, kuid mitte ainult, viiruseid ja ussid.

VASTUTUSE PIIRAMINE

SINA KINNITAD OTSESELT JA NÕUSTUDUD, ET TheSoftware EI OLE SINU VÕI KOLMANDA POOLI VÄLJA KOHUSTUSEGA OTSESTE, INDUKTSETE, SÕNNETUTE, PÄRISTE, KONSEKTSIOONILISTE JA/ VÕI KAHJUDE KAHJUDE KOHTA, SISALDADES, KUI EI OLE PIIRATUD, KAHJU KAHJU KASUMI, HÕIVE, KASUTAMISE, ANDMETE VÕI MUU SISSEJUHATUSE KAHJUDE KOHTA (AINULT KUI TheSoftware ON TEADLIKULT TEAVITATUD SELLISE KAHJU VÕIMALIKUST), SÕLTUVALT TÄISES ulatuses, mis on seadusega lubatud: (A) VEEBISAIDI, TEENUSTE, KONKURSSIDE, SISU, MIS TAHES KOLMANDA OSAPOOLE TOODETE, MIDA VÕITE SAADA MEIE KOLMANDATELT OSAPOOLTELT JA/VÕI MIS TAHES MUUDE TOODETE JA/VÕI TEENUSTE, MIDA VÕITE TAOTLEDA VEEBISAIDI KAUDU, KASUTAMINE VÕI MITTEKASUTAMINE; (B) ASENDUSKAUPADE JA -TEENUSTE HANKIMISE KULUD, MIS TULENEVAD VEEBISAIDILT OSTETUD VÕI SAADUD KAUPADEST, ANDMETEST, TEABEST JA/VÕI TEENUSTEST VÕI VEEBISAIDI KAUDU TEHTUD TEHINGUTEST; (C) SUUTMATUS KVALIFITSEERUDA KONKURSSIDELE, TEENUSTELE VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE TOODETELE MEIE KOLMANDATEST OSAPOOLTEST TEENUSEPAKKUJATEST VÕI MIS TAHES HILISEM KEELDUMINE KOLMANDATE OSAPOOLTE TOODETEST; (D) TEIE REGISTREERIMISANDMETELE LOATA JUURDEPÄÄSU VÕI NENDE MUUTMIST; JA (E) MIS TAHES MUUD KÜSIMUSED, MIS ON SEOTUD VEEBISAIDI, TEENUSTE, KONKURSSIDE, SISU, MIS TAHES KOLMANDATE ISIKUTE TOODETE, MIDA VÕITE SAADA MEIE KOLMANDATELT ISIKUTELT JA/VÕI MIS TAHES MUUDE TOODETE JA/VÕI TEENUSTE, MIDA VÕITE VEEBISAIDI KAUDU TAOTLEDA, KASUTAMISE VÕIMETUSEGA. SEE PIIRANG KEHTIB KÕIGI HAGI PÕHJUSTE SUHTES, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, LEPINGU RIKKUMINE, GARANTII RIKKUMINE, HOOLETUS, RANGE VASTUTUS, VÄÄRKAJASTAMISED JA KÕIK MUUD DELIKTID. TE vabastate TheSoftware’i ja kõik TheSoftware’i kolmandatest isikutest pakkujad kõigist ja kõigist kohustustest, kohustustest ja nõuetest, mis ületavad siinkohal sätestatud piiranguid. KUI KOHALDATAV ÕIGUS EI LUBA SELLIST PIIRANGUT, on TheSoftware maksimaalne vastutus teie ees mis tahes ja kõigi asjaolude korral viis sada dollarit ($500,00). ÜLEMÄRGILINE KAHJUTAMINE ON TEIE ja TheSoftware vahelise lepingu aluse põhielement. ILMA SELLISTE PIIRANGUTETA EI OLEKS VÕIMALIK KASUTADA VEEBISAITI, TEENUSEID, VÕISTLUSI, SISU, MIS TAHES KOLMANDA OSAPOOLE TOOTEID, MIDA VÕITE SAADA MÕNELT MEIE KOLMANDALT OSAPOOLELT JA/VÕI MIS TAHES MUID TOOTEID JA/VÕI TEENUSEID, MIDA VÕITE TAOTLEDA VEEBISAIDI KAUDU, TEILE EI PAKUTAKS.

HÜVITAMINE

Te nõustute hüvitama ja hoidma TheSoftware’i, kõiki nende emaettevõtteid, tütarettevõtteid ja sidusettevõtteid ning kõiki nende vastavaid liikmeid, ametnikke, juhte, direktoreid, töötajaid, agente, kaasbrändereid ja/või teisi partnereid, mis tahes nõuete, kulude (sealhulgas mõistlike advokaaditasude), kahjude, hagide, kulude, nõuete ja/või kohtuotsuste eest, mida kolmandad osapooled esitavad seoses või mis tulenevad järgmistest asjaoludest: (a) veebisaidi, teenuste, sisu ja/või võistlusel osalemise eest; (b) teiepoolne lepingu rikkumine; ja/või (c) teie poolt teiste üksikisikute ja/või üksuste õiguste rikkumine. Käesoleva paragrahvi sätted kehtivad TheSoftware, nende emaettevõtete, tütarettevõtete ja/või sidusettevõtete ning nende vastavate ametnike, direktorite, liikmete, töötajate, esindajate, aktsionäride, litsentsiandjate, tarnijate ja/või advokaatide kasuks. Kõigil neil isikutel ja üksustel on õigus neid sätteid enda nimel otse teie vastu rakendada ja jõustada.

KOLMANDATE ISIKUTE VEEBISAIDID

Veebisait võib pakkuda linke ja/või suunata teid teistele veebisaitidele ja/või ressurssidele, sealhulgas, kuid mitte ainult, kolmandatele osapooltele kuuluvatele ja nende poolt hallatavatele veebisaitidele ja/või ressurssidele. Kuna TheSoftware ei kontrolli selliseid kolmandate isikute veebisaite ja/või ressursse, tunnistate ja nõustute, et TheSoftware ei vastuta selliste kolmandate isikute veebisaitide ja/või ressursside kättesaadavuse eest. Lisaks sellele ei toeta TheSoftware ega vastuta ega ole vastutav mis tahes tingimuste, privaatsuspoliitikate, sisu, reklaami, teenuste, toodete ja/või muude materjalide eest, mis on saadaval sellistel kolmandate osapoolte veebisaitidel või ressurssidel, ega nendest tulenevate kahjude ja/või kahjude eest.

PRIVAATSUSPOLIITIKA/KÜLASTAJATE TEAVE

Veebisaidi kasutamine ja kõik kommentaarid, tagasiside, teave, registreerimisandmed ja/või materjalid, mida esitate veebilehe kaudu või seoses veebilehega, kuuluvad meie privaatsuspoliitikasse. Me jätame endale õiguse kasutada kogu teavet, mis puudutab teie veebilehe kasutamist, ning kõiki muid teie poolt esitatud isikuandmeid vastavalt meie privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustele. Meie privaatsuspoliitikaga tutvumiseks klõpsake palun siin.

JURIIDILINE HOIATUS

Iga üksikisiku, olenemata sellest, kas ta on TheSoftware’i klient või mitte, katse kahjustada, hävitada, võltsida, vandaalitseda ja/või muul viisil häirida veebisaidi toimimist on kriminaal- ja tsiviilõiguse rikkumine ning TheSoftware rakendab hoolsalt kõiki õiguskaitsevahendeid mis tahes õigusrikkujatest üksikisikute või üksuste vastu seadusega ja õigusega lubatud ulatuses.

ÕIGUSE/KOHTU VALIK

Lepingust tulenevaid või sellega seotud vaidlusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele (arvestamata kollisiooninormide põhimõtteid). Kõik tehtud otsused on lõplikud ja lõplikud ning nende kohta võib teha otsuse mis tahes pädevas kohtus. Käesolev leping ei takista ühelgi poolel taotleda ettekirjutust, et kaitsta oma õigusi kuni vahekohtumenetluse tulemuste selgumiseni. Seadusega lubatud ulatuses nõustute, et te ei esita, ei liitu ega osale üheski ühishagis seoses mis tahes nõude, vaidluse või vaidlusega, mis teil võib olla TheSoftware vastu, ega osale selles. ja kõik nende seaduslikud esindajad, sidusettevõtjad, tütarettevõtjad, emaettevõtjad, agentuurid ning nende vastavad liikmed, ametnikud, direktorid, töötajad ja agendid. Te nõustute, et sellise kohtuasja lõpetamiseks või teie kui kohtuasjas osaleja eemaldamiseks võetakse vastu ettekirjutus. Te nõustute tasuma TheSoftware’ile selliste õiguskaitsevahendite taotlemisel tekkivad advokaaditasud ja kohtukulud. Leping ei tähenda loobumist teie õigustest ja õiguskaitsevahenditest, et esitada nõue individuaalselt, mitte ühishagi vormis, siduvas vahekohtumenetluses, nagu on sätestatud eespool. See säte, mis keelab teil esitada, liituda või osaleda ühishagides, on sõltumatu kokkulepe. Kui lepingu mis tahes osa tunnistatakse kehtetuks või jõustamatuks, tõlgendatakse seda osa kooskõlas kohaldatava õigusega ja ülejäänud osad jäävad täielikult kehtima.