DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE VAN DE Software BELANGRIJK - GELIEVE TE LEZEN

Bedankt voor het bezoeken van de website (de "Website") waarop u de link naar deze Gebruiksvoorwaarden (de "Website") hebt gevonden. De website is een internet-eigendom van TheSoftware. (gezamenlijk aangeduid als "TheSoftware", "wij" en "ons"). U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van TheSoftware Website ("Gebruiksvoorwaarden"), in hun geheel, wanneer u: (a) de Website bezoekt; (b) zich registreren voor een nieuwsbrief of zich abonneren op een mailinglijst of informatie opvragen via en via de Website ("Abonnementsdiensten"); (c) zich registreren om deel te nemen aan promoties, prijsvragen en / of sweepstakes die van tijd tot tijd door TheSoftware worden aangeboden (elk, een "Wedstrijd"); (d) lid worden van, of proberen om lid te worden van een aangesloten programma of een andere lidmaatschapsorganisatie die op de website wordt vermeld ("Lidmaatschapsservices"); en / of (e) een product en / of dienst bestellen via de Website ("Leveranciersdiensten, en samen met de Abonnementsdiensten en Lidmaatschapsservices, de" Diensten "). Het Software-privacybeleid ("Privacybeleid"), de Officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, De Software-aankoopovereenkomst (en) ("Koopovereenkomst"), TheSoftware-lidmaatschapsovereenkomst (en) ("Lidmaatschapsovereenkomst"), evenals alle andere bedrijfsregels, beleidslijnen, prijslijsten en andere aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd, worden hierin uitdrukkelijk door verwijzing opgenomen (gezamenlijk de "Overeenkomst"). Lees de volledige voorwaarden van de overeenkomst zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met de Overeenkomst in zijn geheel, bent u niet bevoegd om de Diensten en / of Website op enigerlei wijze of in welke vorm dan ook te gebruiken.

TheSoftware WEIGERT SPECIFIEK DE TOEGANG TOT DE WEBSITE EN / OF DIENSTEN DOOR ENIGE INDIVIDU DIE VALLEN ONDER DE ACT VOOR ONLINE PRIVACYBESCHERMING VOOR KINDEREN VAN 1998, ZOALS GEWIJZIGD (“COPPA”). TheSoftware BEHOUDT HET RECHT VOOR OM DE TOEGANG TOT DE DIENSTEN EN / OF WEBSITE TE WEIGEREN AAN ENIGE INDIVIDU, IN ZIJN ENIGE EN UITSLUITENDE BESCHRIJVING.

TOEPASSINGSGEBIED EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U gaat akkoord met de voorwaarden uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en TheSoftware met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en / of afspraken met betrekking tot de Website. We kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De nieuwste overeenkomst wordt op de website geplaatst en u dient de overeenkomst te lezen voordat u de website gebruikt. Door uw gebruik van de website en / of diensten voort te zetten, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan alle voorwaarden en bepalingen in de overeenkomst die op dat moment van kracht is. Kijk daarom regelmatig op deze pagina voor updates en / of wijzigingen.

VEREISTEN

De website en services zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende contracten kunnen aangaan onder de toepasselijke wetgeving. De website en services zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de Website en / of Diensten te gebruiken en / of te openen.

BESCHRIJVING VAN ONZE DIENSTEN

Abonnementdiensten

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de Overeenkomst kunt u, door u te registreren op de Website en goedkeuring te krijgen van TheSoftware, de Abonnementsdiensten verkrijgen of proberen te verkrijgen, tegen betaling of zonder vergoeding. De Abonnementsdiensten zullen u voorzien van e-mailinhoud, tekst en ander materiaal ("Abonnementsinhoud") relevant voor online marketing geleverd door TheSoftware en haar externe partners ("Externe leveranciers"). Als u de ontvangst van de abonnementsinhoud wilt stopzetten, kunt u ons een e-mail sturen op [e-mail beveiligd] De Abonnementsinhoud bevat opmerkingen, meningen en / of ander materiaal dat wordt geleverd door TheSoftware en externe leveranciers, en er hoeft niet noodzakelijkerwijs op te worden vertrouwd. Wees voorzichtig, gezond verstand en veiligheid bij het gebruik van de Abonnementsinhoud en / of Abonnementsdiensten. U stemt ermee in dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en geen aansprakelijkheid jegens u oploopt in verband met dergelijke Abonnementsinhoud. De Software garandeert niet dat de Abonnementsinhoud die beschikbaar wordt gesteld in verband met de Abonnementsdiensten nauwkeurig, volledig of passend is. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de Abonnementsdiensten en / of Abonnementsinhoud te gebruiken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u, eindgebruikers of derden voor enige claim in verband met een van de Abonnementsdiensten.

Membership Services

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de overeenkomst en de lidmaatschapsovereenkomst, kunt u, door u te registreren op de website, akkoord te gaan met de lidmaatschapsovereenkomst en goedkeuring te krijgen van TheSoftware, een lidmaatschap verkrijgen of proberen te verkrijgen, tegen betaling of zonder kosten. in een van de verschillende lidmaatschapsprogramma's die MTS Adverteren OU aanbiedt. Ga voor een exemplaar van de lidmaatschapsovereenkomst naar de website voor het specifieke lidmaatschap. De Software-lidmaatschapsprogramma's stellen u in staat om toegang te krijgen tot inhoud, tekst en ander materiaal ("Ledeninhoud" en samen met de Abonnementsinhoud, de "Inhoud") die wordt geleverd door TheSoftware en bepaalde externe providers, ontworpen om leden te helpen bij hun online marketingactiviteiten. De Inhoud van het Lid bevat opmerkingen, meningen en ander materiaal dat wordt geleverd door externe leveranciers van TheSoftware en waarop niet noodzakelijkerwijs mag worden vertrouwd. Wees voorzichtig, gezond verstand en veiligheid bij het gebruik van de Ledeninhoud en / of Lidmaatschapsservices. U gaat ermee akkoord dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en geen aansprakelijkheid jegens u oploopt in verband met dergelijke Ledeninhoud. De Software garandeert niet dat de Ledeninhoud die beschikbaar wordt gesteld in verband met de Lidmaatschapsservices nauwkeurig, volledig of passend is. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de Lidmaatschapsservices en / of Ledeninhoud te gebruiken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u, eindgebruikers of derden voor enige claim in verband met een van de Lidmaatschapsservices.

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelbonnen in te vullen, kunt u bepaalde producten en / of diensten van de Website verkrijgen of proberen te verkrijgen. De producten en / of diensten die op de website worden aangeboden, kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van dergelijke items van de externe leverancier. De software garandeert niet dat de beschrijvingen van dergelijke items nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en / of diensten van de Website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruiker van het product. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige claim in verband met de producten en / of diensten die op de Website worden aangeboden.

Algemeen

De informatie die u moet verstrekken in verband met het registreren voor de Services, kan, zonder beperking, enkele of alle van de volgende elementen bevatten: (a) uw volledige naam; (b) bedrijfsnaam; (c) e-mailadres; (d) postadres (en factuuradres indien verschillend); (e) telefoonnummer thuis; (f) telefoonnummer op het werk; (g) telecopiernummer; (h) creditcardgegevens; en / of (i) alle andere informatie die wordt gevraagd op het toepasselijke registratieformulier ("Serviceregistratiegegevens"). U gaat ermee akkoord om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige serviceregistratiegegevens te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om Serviceregistratiegegevens te weigeren indien, naar het exclusieve en exclusieve oordeel van TheSoftware, wordt vastgesteld dat: (i) u een deel van de Overeenkomst schendt; en / of (ii) de Serviceregistratiegegevens die u heeft verstrekt, zijn onvolledig, frauduleus, duplicaat of anderszins onaanvaardbaar. De software kan de criteria voor registratiegegevens op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle toekomstige aanbiedingen die u op de website ter beschikking worden gesteld en die de huidige functies van de website aanvullen of anderszins verbeteren, onderhevig aan de overeenkomst. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de Services te gebruiken en / of hiervoor in aanmerking te komen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van enige Services of ander product, dienst of promotie aangeboden door TheSoftware en / of een van haar externe leveranciers. Als MTS Advertise OU de Overeenkomst en / of Services om welke reden dan ook beëindigt, heeft MTS Advertise OU geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de weigering om de Website te gebruiken uw enige recht en rechtsmiddel is met betrekking tot enig geschil dat u mogelijk heeft met TheSoftware.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere onderscheidingen aan via wedstrijden. Door waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke wedstrijdregistratieformulier en door akkoord te gaan met de officiële wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kun je meedoen om kans te maken op de promotionele prijzen die tijdens elke wedstrijd worden aangeboden. Om deel te nemen aan de Wedstrijden die op de Website worden vermeld, moet u eerst het toepasselijke deelnameformulier volledig invullen. U stemt ermee in om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige wedstrijdregistratiegegevens te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om Wedstrijdregistratiegegevens te weigeren indien, naar het exclusieve en exclusieve oordeel van TheSoftware, wordt vastgesteld dat: (i) u een deel van de Overeenkomst schendt; en / of (ii) de door u verstrekte wedstrijdregistratiegegevens onvolledig, frauduleus, duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. De software kan de criteria voor registratiegegevens op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de website, inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de overeenkomst. TheSoftware kan deze licentie op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud, wedstrijden en / of diensten mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of worden opgenomen in een systeem voor het ophalen van informatie, elektronisch of mechanisch. U mag de Website, Inhoud, Wedstrijden en / of Diensten of enig deel daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, disassembleren, reverse engineeren of overdragen. TheSoftware behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet in de Overeenkomst zijn verleend. U mag geen enkel apparaat, software of routine gebruiken om de goede werking van de Website te verstoren of proberen te verstoren. U mag geen actie ondernemen die de infrastructuur van TheSoftware onredelijk of onevenredig zwaar belast. Uw recht om de website, inhoud, wedstrijden en / of diensten te gebruiken, is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de website, inhoud, wedstrijden en diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Het kopiëren, herdistribueren, publiceren of verkopen door u van enig deel van de website, inhoud, wedstrijden en / of diensten is ten strengste verboden. Systematisch ophalen van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en / of Diensten door middel van geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van De software is verboden. U verkrijgt geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of ander materiaal dat op of via de website, inhoud, wedstrijden en / of diensten wordt bekeken. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website of door en via de Diensten door TheSoftware houdt geen verklaring van afstand in van enig recht in of op dergelijke informatie en / of materialen. De naam en het logo van TheSoftware en alle bijbehorende afbeeldingen, pictogrammen en servicenamen zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de website of door en via de services verschijnen, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Het gebruik van enig handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKING NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, "FRAMING" EN / OF VERWIJZEN NAAR DE WEBSITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo's, handelsmerken, merken of auteursrechtelijk beschermd materiaal) om welke reden dan ook hyperlinks naar hun website of weblocatie leiden. Verder is het "framen" van de website en / of het verwijzen naar de Uniform Resource Locator ("URL") van de website in commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware ten strengste verboden. U stemt er specifiek mee in om samen te werken met de website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te beëindigen, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk bent voor alle daarmee verband houdende schade.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN WIJZIGEN

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken alle documenten, informatie of andere inhoud op de website te bewerken en / of te verwijderen.

VRIJWARING

DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDE AANBIEDERS, EN / OF ANDERE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN WAARVOOR U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, WORDEN AAN U GELEVERD OP EEN “ IN DE HUIDIGE STAAT ”EN“ ZOALS BESCHIKBAAR ”EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, WORDEN AFGEWEZEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AFWIJZING VAN ENIGE GARANTIES VAN ONRECHTMAKING EN / OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). IN HET BIJZONDER, MAAR NIET ALS EEN BEPERKING DAARVAN, GEEFT TheSoftware GEEN GARANTIE DAT: (A) DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ALLE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJEN, EN / OF ANDERE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN WAARVOOR U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, VOLDOEN AAN UW VEREISTEN; (B) DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDE AANBIEDERS, EN / OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN WAARVOOR U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, ZULLEN ONONDERBROKEN ZIJN TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS; (C) U KOMT IN AANMERKING VOOR DE WEDSTRIJDEN EN / OF DIENSTEN; OF (D) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDE AANBIEDERS, EN / OF ANDERE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN DIE U KUNT U VIA DE WEBSITE AANVRAGEN, ZAL NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN. DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ALLE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDE AANBIEDERS, EN / OF ANDERE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN WAARVOOR U VIA DE WEBSITE KAN AANVRAGEN, KUNNEN BUGS, FOUTEN, PROBLEMEN BEVATTEN OF ANDERE BEPERKINGEN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERLIGGENDE INTERNETVERBINDING DIE VERBONDEN IS MET DE WEBSITE. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN THESoftware, EEN VAN HAAR DERDE PARTIJEN OF ANDERSZINS VIA OF VAN DE WEBSITE, ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE OVEREENKOMST WORDT VERMELD.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden op eigen risico informatie van de Website. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van corrupte computercodes, inclusief maar niet beperkt tot virussen en wormen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK IN DAT TheSoftware NIET AANSPRAKELIJK IS JEGENS U OF DERDE PARTIJEN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE EN / OF EXEMPLARISCHE SCHADE MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR WINSTVERLIES, ONS, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIES (ZELFS ALS DE Software IS GEWELDIG OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN IS VOOR: (A) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE DERDE TE GEBRUIKEN. PARTIJPRODUCTEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE AANBIEDERS VAN DERDEN, EN / OF ANDERE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN WAARVOOR U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN; (B) DE KOSTEN VAN DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT ENIGE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE EN / OF DIENSTEN DIE ZIJN GEKOCHT OF VERKREGEN VAN, OF TRANSACTIES DIE VIA DE WEBSITE HEBBEN INGEDIEND; (C) HET NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR DE WEDSTRIJDEN, DIENSTEN OF PRODUCTEN VAN DERDEN VAN EEN VAN ONZE AANBIEDERS VAN DERDEN, OF ENIGE LATERE WEIGERING VAN PRODUCTEN VAN DERDEN VAN DEZELFDE; (D) DE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW REGISTRATIEGEGEVENS; EN (E) ENIGE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT HET ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJEN, EN / OF ANDERE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN DIE U ONTVANGT, EN / OF ANDERE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN TE GEBRUIKEN. KAN VAN TOEPASSING ZIJN VIA DE WEBSITE. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ALLE OORZAKEN VAN ACTIE, IN HET AGGREGAAT INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT CONTRACTBREUK, GARANTIEBREUK, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, FOUTVOORSTELLINGEN EN ALLE ANDERE SCHADE. U GEEFT HIERBIJ DE Software EN ALLE AANBIEDERS VAN DERDEN VAN DE Software VRIJ VAN ALLE VERPLICHTINGEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN CLAIMS DIE DE HIERIN VERMELDE BEPERKING OVERSCHRIJDEN. INDIEN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING EEN DERGELIJKE BEPERKING NIET TOESTAAT, IS DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE Software JEGENS U ONDER ELKE OMSTANDIGHEID VIJFHONDERD DOLLAR ($ 500.00). DE HIERBOVEN VERMELDE SCHADEVERGOEDING IS EEN FUNDAMENTEEL ELEMENT VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN TheSoftware. DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJEN, EN / OF ANDERE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, NIET TE GEBRUIKEN AAN U GELEVERD ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN.

VRIJWARING

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en / of andere partners, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, onkosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria), schadevergoedingen, rechtszaken, kosten, eisen en / of oordelen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de website, diensten, inhoud en / of toegang in elke wedstrijd; (b) uw schending van de overeenkomst; en / of (c) uw schending van rechten van een andere persoon en / of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten behoeve van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en / of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en / of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen namens zichzelf rechtstreeks tegen u te doen gelden en af ​​te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De website kan links bevatten naar en / of u verwijzen naar andere internetsites en / of bronnen, inclusief, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en beheerd worden door externe providers. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en / of bronnen van derden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en / of bronnen van derden. Bovendien onderschrijft TheSoftware niet, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, algemene voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en / of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen van derden, of voor enige schade. en / of daaruit voortvloeiende verliezen.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de website en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en / of materialen die u via of in verband met de website indient, is onderworpen aan ons privacybeleid. We behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die door u wordt verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

WETTELIJKE WAARSCHUWING

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om de website te beschadigen, te vernietigen, ermee te knoeien, te vernielen en / of anderszins de werking van de website te verstoren, is een schending van het strafrecht en burgerlijk recht en TheSoftware zal alle rechtsmiddelen in dit verband tegen een persoon of entiteit die in overtreding is, voor zover dit wettelijk en in billijkheid is toegestaan.

KEUZE VAN RECHT / PLAATS

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Estland (zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterende wetgeving). Elke toegekende toekenning is definitief en sluitend voor de partijen en een oordeel daarover kan worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank. Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als een beletsel voor een partij om een ​​voorlopige voorziening te zoeken om haar rechten te beschermen in afwachting van een uitkomst in arbitrage. Voor zover toegestaan ​​door de wet, gaat u ermee akkoord dat u geen class action-rechtszaak aanspreekt, erbij aansluit of eraan deelneemt met betrekking tot enige claim, geschil of controverse die u heeft tegen TheSoftware. en elk van hun wettelijke vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, ouders, agentschappen en hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten. U gaat akkoord met het invoeren van een voorlopige voorziening om een ​​dergelijke rechtszaak te stoppen of om u als deelnemer aan de rechtszaak te verwijderen. U stemt ermee in om de advocaatkosten en gerechtskosten te betalen die TheSoftwareurs voor het aanvragen van een dergelijke voorziening heeft. De Overeenkomst houdt geen verklaring van afstand in van uw rechten en rechtsmiddelen om individueel een claim in te dienen en niet als een collectieve actie in bindende arbitrage zoals hierboven bepaald. Deze bepaling die u belet om class action-rechtszaken aan te spannen, eraan deel te nemen of eraan deel te nemen is een onafhankelijke overeenkomst. Mocht enig deel van de overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, dan zal dat deel worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en blijven de overige delen volledig van kracht.

Zuurstof Icon Box

Postadres: 3 Church Street, Samsung Hub, Singapore, 049483

Zuurstof Icon Box

E-mail: [e-mail beveiligd]

envelopmap-marker