Integritetspolicy för programvaran

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillåtelse att skicka dig e-post om våra erbjudanden. Om du inte vill ta emot fler e-postmeddelanden kan du när som helst välja att avstå från att ta emot dem längst ner i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten för varje person som besöker våra webbplatser. Denna sekretesspolicy innehåller information om de standarder och villkor enligt vilka programvaran skyddar sekretessen för information som tillhandahålls av besökare på webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av programvaran, inklusive programvaran och programvaran. Denna sekretesspolicy ger dig information om våra metoder för insamling av information och om hur din information kan användas. Den här policyn kan ändras från tid till annan, så kom tillbaka med jämna mellanrum för att se över den här informationen.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran får vanligtvis specifika uppgifter om sina webbplatsbesökare endast när sådan information lämnas frivilligt, t.ex. när våra besökare begär information, köper eller registrerar sig för tjänster, öppnar ett ärende till kundtjänst, lämnar uppgifter om CV för anställningsmöjligheter eller skickar e-post till oss. Naturligtvis kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, t.ex. när du gör ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar in ditt CV eller begär vissa typer av information. När du lämnar personligt identifierbar information till The Software via en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla din specifika begäran. I de flesta fall kommer du att få möjlighet att välja om du vill eller inte vill att programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål. Du kan också begära att Programvaran inte använder dina uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: [email protected]. Programvaran förbehåller sig dock rätten att efter eget gottfinnande skicka dig bulletiner och annan viktig information om dina tjänster från Programvaran. Utan instruktioner från dig kan The Software använda information som du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av The Softwares företagsfamilj, The Softwares auktoriserade agenter och andra leverantörer av varor och tjänster som The Software har relationer med och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig. Programvaran kommer dock inte att sälja eller handla med din personligt identifierbara information om vi inte är auktoriserade eller juridiskt skyldiga att göra det, eller i händelse av överhängande fysisk skada för besökaren eller andra. På de programvarusajter där du kan ge programvaran kreditkorts- eller annan beställningsinformation via webben skyddar och säkrar programvaran denna information genom att använda kommersiellt vanliga webbaserade säkerhets- och krypteringsprotokoll, som till exempel Secure Socket Layer (SSL) och Secure Electronic Transaction (SET). På de webbplatser där du frivilligt erbjuder feedback, data, svar, frågor, kommentarer, förslag, idéer eller liknande kommer programvaran att behandla den delen av informationen som icke-konfidentiell och icke-proprietär och, om inte annat anges i denna integritetspolicy, har programvaran ingen skyldighet att skydda sådan information från avslöjande.

Exemplen i detta material ska inte ses som ett löfte eller en garanti för inkomster. Inkomstpotentialen är helt beroende av vem som använder vår produkt, våra idéer, tekniker och den ansträngning som läggs ner. Vi vill inte påstå att detta är ett “bli rik system”, och du bör inte heller se det som ett sådant.

B. Information som inte är personligt identifierbar (generisk):

I allmänhet samlar programvaran in viss allmän information automatiskt. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Den innehåller vanligtvis information om den Internetadress som tilldelats din dator, antalet besökare och deras frekvens samt vilka webbplatser som besökts av The Software. Programvaran samlar in denna information i det begränsade syftet att fastställa behoven av kundtjänst och webbplats. Vi uppnår detta genom att använda viss teknik, inklusive “cookies” (en teknik som kan användas för att ge besökaren skräddarsydd information om programvarans tjänster). Programvaran kombinerar inte information som samlas in på detta sätt med någon personligt identifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du får en cookie och du kan vägra att ta emot den.

C. Din webbplats, server, anslagstavlor, forum, webbplatser från tredje part som är värd för programvaran:

Information som du avslöjar i ett offentligt utrymme, inklusive på en anslagstavla, ett chattrum eller en webbplats som The Software kan vara värd för dig som en del av dina The Software-tjänster, är tillgänglig för alla andra som besöker detta utrymme. Programvaran kan inte skydda information som du lämnar ut på dessa platser. Programvarans webbplatser innehåller dessutom länkar till webbplatser som tillhör tredje parter som inte är relaterade till Programvaran. Programvaran kan inte skydda information som du lämnar ut på dessa webbplatser och rekommenderar att du läser igenom sekretesspolicyn för de webbplatser du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Utan hinder av det föregående och i enlighet med gällande lagar får programvaran (i) samarbetar fullt ut med statliga, lokala och federala tjänstemän i alla utredningar som rör innehåll (inklusive personlig eller privat elektronisk kommunikation som överförs till programvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter av någon användare av tjänsten, och (ii) vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina äganderätter. I det begränsade syftet att genomföra sådant samarbete och sådana åtgärder och i enlighet med tillämpliga lagar kan programvaran behöva lämna ut personligt identifierbar information. Dessutom kan programvaran välja att övervaka områden för kommunikation av alla slag. (i) för att uppfylla lagar, regler eller myndighetsförfrågningar; (ii) om ett sådant utlämnande är nödvändigt eller lämpligt för att driva programvaran, eller (iii) för att skydda programvarans eller andras rättigheter eller egendom. I samband med den potentiella försäljningen eller överföringen av något av sina intressen i The Software och The Software och andra webbplatser som ägs av företaget, förbehåller sig The Software rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till, namn, adressinformation och annan information som du har gett till The Software) till en tredje part som (i) koncentrerar sin verksamhet till kommunikationsprodukter eller kommunikationstjänster; (ii) samtycker till att vara programvarans efterträdare i fråga om underhåll och skydd av information som samlas in och underhålls av programvaran, och (iii) samtycker till skyldigheterna i denna policyförklaring.