Programvarans WEBBPLATS ANVÄNDARVILLKOR VIKTIGT - LÄS VÄNLIGEN

Tack för att du besöker webbplatsen ("webbplatsen") där du hittade länken till dessa användarvillkor ("webbplatsen"). Webbplatsen är en Internetegendom för TheSoftware. (kallas kollektivt "TheSoftware", "vi" och "oss"). Du samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor för TheSoftware-webbplatsen ("användarvillkor"), i sin helhet, när du: (a) besöker webbplatsen; (b) registrera dig för ett nyhetsbrev eller prenumerera på en e-postlista eller begär information via och via webbplatsen ("prenumerationstjänster"); (c) registrera dig för att delta i kampanjer, tävlingar och / eller utlottningar som erbjuds av TheSoftware då och då (var och en, en "tävling"); (d) gå med, eller försöka gå med, i ett affiliate-program eller annan medlemsorganisation som visas på webbplatsen ("Membership Services"); och / eller (e) beställa en produkt och / eller tjänst via webbplatsen (”Leverantörstjänster, och tillsammans med prenumerationstjänsterna och medlemskapstjänsterna,” tjänsterna ”). TheSoftwares sekretesspolicy ("Sekretesspolicy"), de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje tävling, TheSoftwares inköpsavtal (en) ("Köpavtal"), TheSoftwares medlemsavtal ("Membership Agreement"), samt alla andra driftsregler, policyer, prisscheman och andra kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras från tid till annan, införlivas uttryckligen häri genom referens (tillsammans "avtalet"). Vänligen granska de fullständiga villkoren i avtalet noggrant. Om du inte samtycker till avtalet i sin helhet har du inte rätt att använda tjänsterna och / eller webbplatsen på något sätt eller i någon form.

Programvaran förnekar SÄRSKILT TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN OCH / ELLER TJÄNSTER AV NÅGON INDIVIDUELL SOM TÄCKAS AV BARNENS LIVSSKYDDSAKT 1998, I ändrad lydelse (”COPPA”). Programvaran förbehåller sig rätten att förneka åtkomst till tjänsterna och / eller webbplatsen till enskilda personer, i sin enda och exklusiva diskretion.

AVTALETS OMFATTNING OCH ÄNDRING

Du godkänner villkoren i Avtalet med avseende på din användning av webbplatsen. Avtalet utgör hela det enda avtalet mellan dig och TheSoftware med avseende på din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, garantier, / garantier och / eller förståelser med avseende på webbplatsen. Vi kan ändra avtalet då och då efter eget gottfinnande utan särskilt meddelande till dig. Det senaste avtalet kommer att publiceras på webbplatsen och du bör granska avtalet innan du använder webbplatsen. Genom din fortsatta användning av Webbplatsen och / eller Tjänsterna godkänner du härmed att följa alla villkor som ingår i Avtalet som gäller vid den tidpunkten. Därför bör du regelbundet kontrollera den här sidan för uppdateringar och / eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under 18 år (18). Om du är under arton (XNUMX) har du inte tillstånd att använda och / eller komma åt webbplatsen och / eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Prenumerationstjänster

Med förbehåll för villkoren i avtalet kan du genom att registrera dig på webbplatsen och få godkännande från TheSoftware, eller försöka få, mot en avgift eller utan avgift, prenumerationstjänsterna. Prenumerationstjänsterna kommer att förse dig med e-postinnehåll, text och annat material ("Prenumerationsinnehåll") som är relevant för onlinemarknadsföring som tillhandahålls av TheSoftware och dess tredjepartspartners ("Tredjepartsleverantörer"). Om du vill avbryta mottagandet av prenumerationsinnehållet, maila oss helt enkelt på [e-postskyddad] Abonnemangsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och / eller annat material som tillhandahålls av TheSoftware och tredjepartsleverantörer och bör inte nödvändigtvis lita på. Var försiktig, sunt förnuft och säkerhet när du använder prenumerationsinnehållet och / eller prenumerationstjänsterna. Du samtycker till att TheSoftware inte har några skyldigheter och inte åtar sig några skyldigheter gentemot dig i samband med sådant prenumerationsinnehåll. Programvaran intygar eller garanterar inte att det prenumerationsinnehåll som görs tillgängligt i samband med prenumerationstjänsterna är korrekt, fullständigt eller lämpligt. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för din oförmåga att använda prenumerationstjänsterna och / eller prenumerationsinnehållet. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarigt gentemot dig, några slutanvändare eller någon tredje part, för något anspråk i samband med någon av prenumerationstjänsterna.

medlemskaps Tjänster

Med förbehåll för villkoren i avtalet och medlemsavtalet kan du genom att registrera dig på webbplatsen, godkänna medlemsavtalet och få godkännande från TheSoftware, eller försöka få, för en avgift eller utan avgift, ett medlemskap i ett av de olika medlemskapsprogrammen som MTS Advertise OU erbjuder. För en kopia av medlemsavtalet, besök webbplatsen för det specifika medlemskapet. Softwaremedlemskapsprogrammen gör det möjligt för dig att komma åt innehåll, text och annat material (”medlemsinnehåll” och tillsammans med prenumerationsinnehållet, ”innehållet”) som tillhandahålls av TheSoftware och vissa tredjepartsleverantörer, utformade för att hjälpa medlemmar i deras marknadsföring online. Medlemmarnas innehåll innehåller kommentarer, åsikter och annat material som tillhandahålls av TheSoftware tredjepartsleverantörer, och bör inte nödvändigtvis lita på. Var försiktig, sunt förnuft och säkerhet när du använder medlemsinnehållet och / eller medlemskapstjänsterna. Du samtycker till att TheSoftware inte har några skyldigheter och inte åtar sig några skyldigheter gentemot dig i samband med sådant medlemsinnehåll. Programvaran intygar eller garanterar inte att medlemsinnehållet som görs tillgängligt i samband med medlemskapstjänsterna är korrekt, fullständigt eller lämpligt. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för din oförmåga att använda medlemskapstjänsterna och / eller medlemsinnehållet. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarigt gentemot dig, några slutanvändare eller någon tredje part, för något anspråk i samband med någon av medlemskapstjänsterna.

Leverantörstjänster

Genom att fylla i gällande beställningsformulär kan du skaffa, eller försöka få, vissa produkter och / eller tjänster från webbplatsen. Produkterna och / eller tjänsterna på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tillverkare eller distributörer av tredjepartsleverantörer av sådana artiklar. Programvaran intygar eller garanterar inte att beskrivningarna av sådana artiklar är korrekta eller fullständiga. Du förstår och håller med om att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och / eller tjänster från webbplatsen eller för eventuella tvister med produktens säljare, distributör och slutanvändarkonsumenter. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för något anspråk i samband med någon av de produkter och / eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Allmänt

Den information som du måste tillhandahålla i samband med registreringen för tjänsterna kan innehålla, utan begränsning, något av eller alla följande: (a) ditt fullständiga namn; b) Företagsnamn. (c) e-postadress, (d) postadress (och faktureringsadress om den är annorlunda). (e) hemtelefonnummer, (f) arbetstelefonnummer; (g) telekopieringsnummer; (h) kreditkortsinformation, och / eller (i) all annan information som begärs på tillämpligt registreringsformulär (“Service Registration Data”). Du samtycker till att tillhandahålla riktiga, korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter om tjänstregistrering. TheSoftware har rätt att avvisa alla uppgifter om registreringsregistrering där det enligt TheSoftwares enda och exklusiva gottfinnande fastställs att (i) du bryter mot någon del av avtalet; och / eller (ii) Tjänsteregistreringsuppgifterna som du tillhandahöll är ofullständiga, bedrägliga, en kopia eller på annat sätt oacceptabla. Programvaran kan när som helst ändra kriterierna för registreringsdata, efter eget gottfinnande.

Om inte annat uttryckligen anges, kommer framtida erbjudanden som görs tillgängliga för dig på webbplatsen som utökar eller på annat sätt förbättrar de aktuella funktionerna på webbplatsen att omfattas av avtalet. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för din oförmåga att använda och / eller kvalificera dig för tjänsterna. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller avbrytande av tjänster eller annan produkt, tjänst eller kampanj som erbjuds av TheSoftware och / eller någon av dess tredjepartsleverantörer. Om MTS Advertise OU säger upp avtalet och / eller tjänster av någon anledning, har MTS Advertise OU inget ansvar eller ansvar gentemot dig. Du förstår och håller med om att vägran att använda webbplatsen är din enda rättighet och åtgärd med avseende på eventuella tvister som du kan ha med TheSoftware.

Tävlingar

Från tid till annan erbjuder TheSoftware kampanjpriser och andra utmärkelser via tävlingar. Genom att tillhandahålla riktig och korrekt information i samband med tillämpligt tävlingsregistreringsformulär och godkänna de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje tävling kan du delta i en chans att vinna de kampanjpriser som erbjuds genom varje tävling. För att delta i tävlingarna på webbplatsen måste du först fylla i tillämpligt anmälningsformulär. Du samtycker till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig tävlingsregistreringsinformation. TheSoftware har rätt att avvisa alla tävlingsregistreringsuppgifter där det bestäms, enligt TheSoftwares enda och exklusiva gottfinnande, att: (i) du bryter mot någon del av avtalet; och / eller (ii) de uppgifter om tävlingsregistrering som du angav är ofullständiga, bedrägliga, en kopia eller på annat sätt oacceptabla. Programvaran kan när som helst ändra kriterierna för registreringsdata, efter eget gottfinnande.

LICENSBIDRAG

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallbar och begränsad licens för att komma åt och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. TheSoftware kan säga upp denna licens när som helst av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din egen personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehåll, tävlingar och / eller tjänster får reproduceras i någon form eller införlivas i något informationshämtningssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, emulera, klona, ​​hyra, hyra ut, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, omvandla eller överföra webbplatsen, innehåll, tävlingar och / eller tjänster eller någon del därav. TheSoftware förbehåller sig rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta några åtgärder som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på TheSoftwares infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehåll, tävlingar och / eller tjänster kan inte överföras.

ÄGANDERÄTT

Innehåll, organisation, grafik, design, kompilering, magnetisk översättning, digital konvertering, programvara, tjänster och andra frågor relaterade till webbplatsen, innehåll, tävlingar och tjänster skyddas under tillämpliga upphovsrätt, varumärken och andra äganderätt (inklusive men inte begränsat till , immateriella rättigheter. Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehåll, tävlingar och / eller tjänster är strängt förbjudet. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehåll, tävlingar och / eller tjänster på automatiserad väg eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från Programvaran är förbjuden. Du förvärvar inte äganderätt till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller annat material som visas på eller via webbplatsen, innehåll, tävlingar och / eller tjänster. Att publicera information eller material på webbplatsen, eller genom och genom tjänsterna, av TheSoftware utgör inte ett avstående från rätten till eller till sådan information och / eller material. TheSoftware-namnet och logotypen och all tillhörande grafik, ikoner och servicenamn är varumärken som tillhör TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller av och genom tjänsterna tillhör respektive ägare. Användningen av något varumärke utan tillämplig ägares uttryckliga skriftliga medgivande är strängt förbjudet.

HYPERLÄNKNING TILL WEBBPLATSEN, SAMMÄRKNING, "INRAMNING" OCH / ELLER HÄNVISNING AV FÖRBUDEN

Såvida inget uttryckligt godkänts av TheSoftware får ingen hyperlänka webbplatsen eller delar av denna (inklusive men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärken eller upphovsrättsskyddat material), till deras webbplats eller webbplats av någon anledning. Vidare är "inramning" av webbplatsen och / eller hänvisning till Uniform Resource Locator ("URL") på webbplatsen i alla kommersiella eller icke-kommersiella medier utan föregående, uttryckligt, skriftligt tillstånd från TheSoftware är strängt förbjudet. Du samtycker specifikt till att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller upphöra, i förekommande fall, sådant innehåll eller aktivitet. Du erkänner härmed att du är ansvarig för alla skador som är förknippade med detta.

REDIGERING, RADERING OCH MODIFIERING

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande redigera och / eller radera alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

VILLKOR

WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, TÄVLINGAR, INNEHÅLL, NÅGRA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU FÅR FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH / ELLER NÅGRA ANDRA PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA FÖR WEBBPLATSEN ERBJUDANDE TILL DIG SOM DET ÄR ”OCH” SOM TILLGÄNGLIGT ”GRUNDLÄGGANDE OCH ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅLDA, FRISKRIVS FÖR FULLSTA OMFATTNINGEN FÖR GODKÄNNANDE LAG (INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAD TILL, FRISKRIVNING AV NÅGOT GARANTI FÖR FÖRSÄKRING AV FÖRSÄKRING AV FÖRSÄKRING AV FÖRSÄKRING AV FÖRSÄKRING OCH / ELLER FITNESS FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE). SÄRSKILT, MEN INTE SOM BEGRÄNSNING AV DETTA, GÖR Mjukvaran INGEN GARANTI ATT: (A) WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, TÄVLINGAR, INNEHÅLL, NÅGRA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSPRODUKTER, OCH / ELLER EN PRODUKT OCH / ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN SÖKA PÅ WEBBPLATSEN MÖTER DINA KRAV; (B) WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, TÄVLINGAR, INNEHÅLL, NÅGRA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU FÅR FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH / ELLER NÅGRA PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA FÖR GENOM WEBBPLATSEN INNE TIDIGT, SÄKER ELLER FELFRI; (C) DU KVALIFIERAR FÖR TÄVLINGAR OCH / ELLER TJÄNSTER; ELLER (D) RESULTATEN SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, Tävlingar, INNEHÅLL, NÅGRA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH / ELLER ANDRA PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN VARA RÄTTA ELLER PÅLITLIG. WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, TÄVLINGAR, INNEHÅLL, NÅGRA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU FÅR FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER, OCH / ELLER ANDRA PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA FÖR WEBBPLATSEN, KAN INNEHÅLLA FEL, ELLER ANDRA BEGRÄNSNINGAR. Vi kommer inte att vara ansvariga för tillgängligheten för den underliggande internetanslutningen som är kopplad till webbplatsen. INGEN RÅD ELLER INFORMATION, MÄNNISKT ELLER SKRIFTLIGT, FÅR DU FRÅN Mjukvaran, NÅGON AV DENNA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER ELLER ANNAT VAR FÖR WEBBPLATSEN, SKAPAR EN GARANTI INTE UTTRYCKLIGT I AVTALET.

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR HARM orsakad av nedladdningar

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware ger ingen garanti att sådana nedladdningar är fria från skadande datorkoder inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

ANSVARSBEGRÄNSNING

DU FÖRSTÅR ​​UTTRYCKLIGT OCH GODKÄNNER ATT Programvaran INTE SKALL ANSVARAS FÖR DIG ELLER NÅGON TREDJEPART FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, FÖLJANDE OCH / ELLER EXEMPELLA SKADOR INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST, VISNINGAR, FÖRVALT, DATA ELLER ÖVRIGA IMMATERIELLA FÖRLUST (ÄVEN OM MJUKVARAN HAR TILLSTÅTT FÖR MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN SKADOR), FÖR FULLSTÅTT TILLÅTET I LAGSTIFTNING FÖR: (A) ANVÄNDNING ELLER Oförmågan att använda webbplatsen, TJÄNSTER, Tävlingar, INNEHÅLL FESTPRODUKTER SOM DU KAN FÅ TILL EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH / ELLER ANDRA PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA FÖR WEBBPLATSEN; (B) KOSTNADER FÖR UPPHANDLING AV ERSÄTTANDE VAROR OCH TJÄNSTER FÖR ALLA VAROR, DATA, INFORMATION OCH / ELLER TJÄNSTER KÖPTA ELLER FÅR FRÅN ELLER TRANSAKTIONER INGÅNG TILL WEBBPLATSEN; (C) KVALIFIERING AV TÄVLINGAR, TJÄNSTER ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRÅN NÅGRA AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER ELLER NÅGON FÖLJANDE FÖRNÄLLNING AV TREDJEPARTSPRODUKTER FRÅN SAMMA; (D) DEN OUTORISERADE ÅTGÄRDEN TILL, ELLER ÄNDRINGEN AV, DINA REGISTRERINGSDATA; OCH (E) NÅGON ANNAN FÖRHÅLLANDE OM INABILITETEN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, TÄVLINGAR, INNEHÅLL, NÅGRA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER, och / eller NÅGRA PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA FÖR WEBBPLATSEN. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER FÖR ALLA ORSAKER FÖR ÅTGÄRDER, INOM AGGREGATET INKLUDERAR, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, AVTALSBRUT, GARANTIBRYT, OTRONLIGHET, STRINKT ANSVAR, FELTFÖRESKRIFTER OCH ALLA ANDRA TORTER. DU FRIGÖR HÄR Mjukvaran OCH ALLA Mjukvarans leverantörer av tredje part från alla och alla skyldigheter, skyldigheter och anspråk utöver den begränsning som anges här. OM GÄLLANDE LAG INTE TILLÅTER SÅDAN BEGRÄNSNING, SKA DET MAKSIMALA ANSVARET FÖR DIG UNDER NÅGON OCH ALLA OMSTÄNDIGHETER FÖR FEMM HUNDRADE DOLLAR ($ 500.00). NEGATIONEN FÖR SKADOR SOM ÄR OVANNA ÄR ETT GRUNDLÄGGANDE ELEMENT AV GRUNDEN FÖR FÖRDELEN MELLAN DIG OCH Programvaran. Oförmågan att använda WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, TÄVLINGAR, INNEHÅLL, NÅGRA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU FÅR FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER, och / eller NÅGRA ANDRA PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA FÖR WEBBPLATSEN LEVERERAD TILL DIG UTAN SÅDAN BEGRÄNSNINGAR.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att skada och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag, och var och en av deras respektive medlemmar, befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, ombud, co-branders och / eller andra partners, ofarliga från och mot alla påståenden, utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden), skador, kostymer, kostnader, krav och / eller bedömningar över huvud taget, gjorda av tredje part på grund av eller som härrör från: (a) din användning av webbplatsen, tjänster, innehåll och / eller inträde i alla tävlingar; (b) ditt brott mot avtalet; och / eller (c) din kränkning av någon annan persons och / eller enhetens rättigheter. Bestämmelserna i denna punkt är till förmån för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och / eller dotterbolag, och var och en av deras respektive befattningshavare, styrelseledamöter, medlemmar, anställda, ombud, aktieägare, licensgivare, leverantörer och / eller advokater. Var och en av dessa individer och enheter ska ha rätt att göra gällande och genomdriva dessa bestämmelser direkt mot dig för dess egen räkning.

TREDJEPARTSWebbplatser

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till och / eller hänvisa dig till andra internetwebbplatser och / eller resurser inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har någon kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och / eller resurser erkänner du och godkänner härmed att TheSoftware inte ansvarar för tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser och / eller resurser. Dessutom stöder TheSoftware inte och är inte ansvarig för några villkor, sekretesspolicyer, innehåll, reklam, tjänster, produkter och / eller annat material på eller tillgängligt från sådana tredjepartswebbplatser eller resurser, eller för skador. och / eller förluster som uppstår därav.

PRIVATPOLITIK / BESÖKARINFORMATION

Användning av webbplatsen och alla kommentarer, feedback, information, registreringsdata och / eller material som du skickar via eller i samband med webbplatsen är föremål för vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personlig identifierbar information som tillhandahålls av dig, i enlighet med villkoren i vår sekretesspolicy. Klicka här för att se vår integritetspolicy.

RÄTTSLIG VARNING

Varje försök från en enskild person, oavsett om TheSoftware-kund är skadad, förstör, manipulerar, vandaliserar och / eller på annat sätt stör webbsidans drift, är ett brott mot straffrättslig och civilrättslig lag och TheSoftware kommer flitigt att sträva efter allt rättsmedel i detta avseende mot någon kränkande person eller enhet i största möjliga utsträckning tillåten enligt lag och i eget kapital.

VAL AV LAG / PLATS

Eventuella tvister som uppstår på grund av eller relaterade till Avtalet ska regleras av och tolkas i enlighet med Estlands lagar (utan hänsyn till principerna om lagkonflikt). Varje avgörande ska vara slutgiltigt och avgörande för parterna och en dom därom kan meddelas i vilken domstol som helst med behörig jurisdiktion. Ingenting häri ska tolkas för att hindra någon part från att begära föreläggande för att skydda sina rättigheter i avvaktan på ett resultat i skiljedom. I den utsträckning som det är tillåtet enligt lag samtycker du till att du inte kommer att väcka, gå med eller delta i någon grupptalan om något påstående, tvist eller kontrovers som du kan ha mot TheSoftware. och var och en av deras juridiska representanter, dotterbolag, dotterbolag, föräldrar, byråer och deras respektive medlemmar, befattningshavare, styrelseledamöter, anställda och ombud. Du samtycker till införandet av föreläggande för att stoppa en sådan rättegång eller att ta bort dig som deltagare i dräkten. Du samtycker till att betala advokatavgifter och rättegångskostnader som TheSoftwareurs söker sådan befrielse. Avtalet utgör inte ett avstående från dina rättigheter och rättsmedel för att driva ett anspråk individuellt och inte som en grupptalan i bindande skiljedom enligt vad som anges ovan. Denna bestämmelse som hindrar dig från att väcka, gå med eller delta i grupptalan är ett oberoende avtal. Om någon del av avtalet hålls ogiltigt eller inte kan verkställas, ska den delen tolkas i enlighet med tillämplig lag och de återstående delarna ska förbli i full kraft och verkan.

Syre Ikonlåda

Adress: 3 Church Street, Samsung Hub, 049483, Singapore

Syre Ikonlåda

e-post: [e-postskyddad]

kuvertmap-markör