Tarkvara privaatsuspoliitika

Vajutades “Jätka”, annate meile loa saata teile e-kirju meie pakkumiste kohta. Kui te ei soovi enam e-kirju saada, võite igal ajal iga e-kirja lõpus loobuda sellest.

Tarkvara austab iga üksikisiku privaatsust, kes külastab meie veebisaite. Käesolevas privaatsusavalduses esitatakse teave standardite ja tingimuste kohta, mille alusel Tarkvara kaitseb Tarkvara ja Tarkvara poolt veebisaitide külastajate poolt esitatud teabe privaatsust, mis kuuluvad Tarkvara ja Tarkvara poolt hallatavatele ja hallatavatele veebisaitidele. Käesolevas privaatsusavalduses teavitame teid meie andmete kogumise tavadest ja viisidest, kuidas teie andmeid võidakse kasutada. See poliitika võib aeg-ajalt muutuda, seega palun vaadake seda teavet regulaarselt üle.

A. Isiklikult tuvastatavad andmed:

Tarkvara saab tavaliselt konkreetseid andmeid oma veebisaidi külastajate kohta ainult siis, kui need andmed esitatakse vabatahtlikult, näiteks kui meie külastajad taotlevad teavet, ostavad või registreerivad teenuseid, avavad klienditoe päringupileti, esitavad elulookirjeldusi töövõimaluste kohta või saadavad meile e-kirja. Loomulikult nõuavad mõned neist tegevustest, et annate meile teavet, näiteks kui teete ostu, kasutate krediitkaarti teenuste eest tasumiseks, esitate oma elulookirjelduse või küsite teatud liiki teavet. Kui annate tarkvara kaudu meie veebisaitide kaudu isiklikku teavet, kasutatakse seda teie konkreetse taotluse täitmiseks. Enamikul juhtudel antakse teile võimalus valida, kas soovite või ei soovi, et tarkvara kasutaks seda teavet täiendavatel eesmärkidel. Te võite ka taotleda, et Tarkvara ei kasutaks teie andmeid, saates e-kirja aadressil: [email protected], kuid Tarkvara jätab endale õiguse saata teile oma äranägemise järgi teateid ja muud olulist teavet Tarkvara teenuste kohta. Kui te ei ole andnud mingeid juhiseid, võib The Software kasutada teie poolt esitatud teavet, et teavitada teid täiendavatest teenustest ja toodetest, mida pakuvad The Software ettevõtete perekond, The Software volitatud esindajad ja teised kaupade ja teenuste pakkujad, kellega The Software on seotud ja kelle pakkumised võivad teile huvi pakkuda. Tarkvara ei müü ega vaheta teie isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui meil on selleks luba või kui me oleme selleks seaduslikult kohustatud või kui külastajale või teistele isikutele on otsene füüsiline kahju tekkimise oht. Nendel Tarkvara veebilehtedel, kus te võite anda Tarkvarale krediitkaardi või muud tellimusandmeid veebi kaudu, kaitseb ja turvab Tarkvara seda teavet, kasutades kaubanduslikult tavapäraseid veebipõhiseid turva- ja krüpteerimisprotokolle, mille hulka kuuluvad näiteks Secure Socket Layer (SSL) ja Secure Electronic Transaction (SET). Neil saitidel, kus te vabatahtlikult pakute tagasisidet, andmeid, vastuseid, küsimusi, kommentaare, ettepanekuid, ideid vms, käsitleb Tarkvara seda osa teabest mittekonfidentsiaalse ja mittekaitstavana ning kui käesolevas privaatsusavalduses ei ole sätestatud teisiti, ei võta Tarkvara endale kohustust kaitsta sellist teavet avalikustamise eest.

Nendes materjalides toodud näiteid ei tohi võtta kui lubadust või garantiid sissetuleku kohta. Teenimispotentsiaal sõltub täielikult meie toodet kasutavast inimesest, ideedest, tehnikatest ja tehtud pingutustest. Me ei pea seda “rikastumise skeemiks” ja te ei tohiks seda ka sellisena käsitleda.

B. Isiklikult tuvastamata (üldine) teave:

Üldiselt kogub tarkvara automaatselt mõningaid üldisi andmeid. Üldine teave ei avalda külastaja identiteeti. Tavaliselt sisaldab see teavet teie arvutile määratud Interneti-aadressi, külastajate arvu ja sageduse ning külastatud veebisaitide kohta. Tarkvara kogub seda teavet üksnes klienditeeninduse ja veebisaidi vajaduste kindlaksmääramiseks. Me saavutame selle, kasutades teatud tehnoloogiaid, sealhulgas küpsiseid (tehnoloogia, mida saab kasutada selleks, et pakkuda külastajale kohandatud teavet tarkvara teenuste kohta). Tarkvara ei kombineeri sel viisil kogutud teavet ühegi isikuandmeid sisaldava teabega. Võite seadistada oma brauseri nii, et see teavitab teid küpsiste saamisest ja te võite sellest keelduda.

C. Teie tarkvara majutatud veebisait, server, teadetetahvlid, foorum, kolmanda osapoole saidid:

Teave, mille avalikustate avalikus ruumis, sealhulgas mis tahes teadetetahvlil, jututubades või veebisaidil, mida Tarkvara võib teie jaoks majutada osana Tarkvara teenustest, on kättesaadav kõigile teistele, kes seda ruumi külastavad. Tarkvara ei saa kaitsta teavet, mida te nendes kohtades avaldate. Lisaks sisaldavad tarkvara veebisaidid linke veebisaitidele, mis kuuluvad kolmandatele isikutele, kes ei ole tarkvaraga seotud. Tarkvara ei saa kaitsta mis tahes teavet, mida võite avaldada nendel saitidel, ja soovitab teil tutvuda nende külastatavate saitide privaatsuspoliitikaga.

D. Erandid ja piirangud:

Olenemata eelnevast ja kooskõlas kohaldatavate seadustega on Tarkvara (i) teeb täielikku koostööd riiklike, kohalike ja föderaalsete ametnikega mis tahes uurimises, mis on seotud mis tahes sisu (sealhulgas tarkvara kaudu edastatud isikliku või eraõigusliku elektroonilise suhtluse) või teenuse kasutaja väidetava ebaseadusliku tegevusega, ja (ii) võtab mõistlikke meetmeid oma varaliste õiguste kaitsmiseks. Sellise koostöö ja meetmete teostamise piiratud eesmärgil ning kooskõlas kohaldatavate seadustega võib Tarkvara olla kohustatud avaldama isikuandmeid. Lisaks sellele võib Tarkvara otsustada jälgida mis tahes liiki teabevahetuse valdkondi. (i) täita mis tahes seadusi, määrusi või valitsuse taotlusi; (ii) kui selline avalikustamine on vajalik või asjakohane Tarkvara kasutamiseks; või (iii) tarkvara või teiste isikute õiguste või vara kaitsmiseks. Seoses võimaliku müügiga või oma osaluse üleandmisega Tarkvara ja Tarkvara ning teiste ettevõtte omanduses olevate saitide puhul jätab Tarkvara endale õiguse müüa või edastada teie andmeid (sealhulgas, kuid mitte ainult nime, aadressiandmeid ja muud teavet, mida te Tarkvarale andsite) kolmandale osapoolele, kes (i) keskendub oma äritegevuses sidetoodetele või -teenustele; (ii) nõustub olema Tarkvara õigusjärglane seoses Tarkvara poolt kogutud ja säilitatava teabe säilitamise ja kaitsmisega ning (iii) nõustub käesolevas tegevuspoliitikas sätestatud kohustustega.