เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ซอฟต์แวร์ที่สำคัญ – โปรดอ่าน

ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (“เว็บไซต์”) ที่คุณพบลิงก์ไปยังข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (“เว็บไซต์”) เว็บไซต์เป็นทรัพย์สินทางอินเทอร์เน็ตของ TheSoftware (เรียกรวมกันว่า “TheSoftware” “เรา” และ “พวกเรา”) คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ TheSoftware (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) ทั้งหมด เมื่อคุณ: (a) เข้าถึงเว็บไซต์; (b) ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวหรือสมัครรับจดหมายข่าวหรือขอข้อมูลโดยและผ่านทางเว็บไซต์ (“บริการสมัครสมาชิก”) (c) ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น การแข่งขัน และ/หรือการชิงโชคที่เสนอโดย TheSoftware เป็นครั้งคราว (แต่ละรายการเรียกว่า “การแข่งขัน”) (d) เข้าร่วมหรือพยายามที่จะเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรหรือองค์กรสมาชิกอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (“บริการสมาชิก”) และ/หรือ (จ) สั่งซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการผ่านเว็บไซต์ (“บริการของผู้ขายและร่วมกับบริการสมัครสมาชิกและบริการสมาชิกเรียกว่า “บริการ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวของซอฟต์แวร์ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) กฎการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่ใช้กับแต่ละการแข่งขัน ข้อตกลงการซื้อซอฟต์แวร์ (“ข้อตกลงการซื้อ”) ข้อตกลงการเป็นสมาชิกซอฟต์แวร์ (“ข้อตกลงสมาชิก”) ตลอดจนอื่นๆ กฎการดำเนินงาน นโยบาย ตารางราคา และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือเอกสารอื่นๆ ที่อาจเผยแพร่เป็นครั้งคราว รวมอยู่ในเอกสารอ้างอิงอย่างชัดแจ้ง (เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลง”) โปรดตรวจสอบเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงอย่างละเอียด หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงทั้งหมด คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการและ/หรือเว็บไซต์ในลักษณะหรือรูปแบบใดๆ

ซอฟต์แวร์ปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบริการโดยเจาะจงโดยบุคคลใด ๆ ที่ครอบคลุมโดยกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็กปี 1998 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“COPPA”) ซอฟต์แวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงบริการและ/หรือเว็บไซต์ของบุคคลใดๆ ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

ขอบเขตและการแก้ไขข้อตกลง

คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดและข้อตกลงเดียวระหว่างคุณและ TheSoftware ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ และแทนที่ข้อตกลง การรับรอง การรับประกัน และ/หรือความเข้าใจก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดเกี่ยวกับเว็บไซต์ เราอาจแก้ไขข้อตกลงเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเป็นการเฉพาะ ข้อตกลงล่าสุดจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ และคุณควรตรวจสอบข้อตกลงก่อนใช้งานเว็บไซต์ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการต่อไป แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ดังนั้นคุณควรตรวจสอบการอัปเดตและ/หรือการเปลี่ยนแปลงในหน้านี้เป็นประจำ

ความต้องการ

เว็บไซต์และบริการมีให้เฉพาะบุคคลที่สามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เว็บไซต์และบริการไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) หากคุณอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้และ/หรือเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบริการ

คำอธิบายของบริการ

บริการสมัครสมาชิก

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง โดยการลงทะเบียนบนเว็บไซต์และได้รับการอนุมัติจาก TheSoftware คุณสามารถรับหรือพยายามที่จะได้รับบริการสมัครสมาชิกโดยมีค่าธรรมเนียมหรือไม่มีค่าธรรมเนียม บริการสมัครสมาชิกจะให้เนื้อหาอีเมล ข้อความ และเนื้อหาอื่นๆ (“เนื้อหาการสมัครรับข้อมูล”) ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์ที่จัดทำโดย TheSoftware และพันธมิตรบุคคลที่สาม (“ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม”) หากคุณต้องการยุติการรับเนื้อหาการสมัครสมาชิก เพียงส่งอีเมลถึงเราที่  [email protected].  เนื้อหาการสมัครสมาชิกประกอบด้วยข้อคิดเห็น ความคิดเห็น และ/หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่จัดทำโดย TheSoftware และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และไม่ควรยึดถือโดยไม่จำเป็น โปรดใช้ความระมัดระวัง สามัญสำนึก และความปลอดภัยเมื่อใช้เนื้อหาการสมัครรับข้อมูลและ/หรือบริการสมัครสมาชิก คุณตกลงว่าซอฟต์แวร์จะไม่มีข้อผูกมัดและไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับคุณที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการสมัครรับข้อมูลดังกล่าว ซอฟต์แวร์ไม่รับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาการสมัครสมาชิกที่ให้บริการโดยเชื่อมโยงกับบริการสมัครสมาชิกนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเหมาะสม คุณเข้าใจและตกลงว่า TheSoftware จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในลักษณะใดๆ ก็ตามที่คุณไม่สามารถใช้บริการสมัครสมาชิกและ/หรือเนื้อหาที่สมัครสมาชิกได้ คุณเข้าใจและตกลงว่าซอฟต์แวร์จะไม่รับผิดต่อคุณ ผู้ใช้ปลายทางหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการสมัครสมาชิกใดๆ

บริการสมาชิก

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงและข้อตกลงการเป็นสมาชิก โดยการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ยอมรับข้อตกลงการเป็นสมาชิก และรับการอนุมัติจาก TheSoftware คุณสามารถรับหรือพยายามที่จะได้รับ การเป็นสมาชิกโดยมีค่าธรรมเนียมหรือไม่มีค่าธรรมเนียม ในหนึ่งในโปรแกรมสมาชิกต่างๆ ที่ MTS Advertise OU นำเสนอ สำหรับสำเนาของข้อตกลงการเป็นสมาชิก โปรดไปที่เว็บไซต์สำหรับการเป็นสมาชิกที่เฉพาะเจาะจง โปรแกรมสมาชิกของซอฟต์แวร์จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหา ข้อความ และเนื้อหาอื่นๆ (“เนื้อหาของสมาชิก” และร่วมกับเนื้อหาที่สมัครรับข้อมูล เรียกว่า “เนื้อหา”) ที่จัดทำโดยซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการบุคคลที่สามบางราย ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการทำการตลาดออนไลน์ เนื้อหาของสมาชิกประกอบด้วยข้อคิดเห็น ความคิดเห็น และเนื้อหาอื่นๆ ที่จัดทำโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามของซอฟต์แวร์ และไม่ควรพึ่งพา โปรดใช้ความระมัดระวัง สามัญสำนึก และความปลอดภัยเมื่อใช้เนื้อหาของสมาชิกและ/หรือบริการสมาชิก คุณตกลงว่าซอฟต์แวร์จะไม่มีข้อผูกมัดและไม่มีความรับผิดต่อคุณที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของสมาชิกดังกล่าว ซอฟต์แวร์ไม่รับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาของสมาชิกที่มีให้โดยเชื่อมโยงกับบริการสมาชิกนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเหมาะสม คุณเข้าใจและตกลงว่าซอฟต์แวร์จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในลักษณะใดๆ ก็ตามสำหรับการที่คุณไม่สามารถใช้บริการสมาชิกและ/หรือเนื้อหาของสมาชิกได้ คุณเข้าใจและตกลงว่าซอฟต์แวร์จะไม่รับผิดชอบต่อคุณ ผู้ใช้ปลายทางหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการสมาชิกใดๆ

บริการผู้ขาย

โดยการกรอกแบบฟอร์มใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถรับหรือพยายามที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการบางอย่างจากเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์อาจมีคำอธิบายที่จัดหาให้โดยตรงโดยผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายของผู้ให้บริการบุคคลที่สามของรายการดังกล่าว ซอฟต์แวร์ไม่รับรองหรือรับประกันว่าคำอธิบายของรายการดังกล่าวถูกต้องหรือสมบูรณ์ คุณเข้าใจและตกลงว่า TheSoftware ไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือรับผิดในลักษณะใดๆ ก็ตาม สำหรับการไม่สามารถรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจากเว็บไซต์ หรือสำหรับข้อพิพาทใดๆ กับผู้ขาย ผู้จัดจำหน่าย และผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ปลายทางของผลิตภัณฑ์ คุณเข้าใจและตกลงว่าซอฟต์แวร์จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์

ทั่วไป

ข้อมูลที่คุณต้องระบุในการลงทะเบียนสำหรับบริการอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดต่อไปนี้: (ก) ชื่อเต็มของคุณ; (ข) ชื่อบริษัท (c) ที่อยู่อีเมล; (ง) ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (และที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน หากแตกต่างกัน) (จ) หมายเลขโทรศัพท์บ้าน (ฉ) หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน (ช) หมายเลขกล้องโทรทรรศน์ (ซ) ข้อมูลบัตรเครดิต และ/หรือ (i) ข้อมูลอื่นใดที่ร้องขอในแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง (“ข้อมูลการลงทะเบียนบริการ”) คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการลงทะเบียนบริการที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ ซอฟต์แวร์มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธข้อมูลการลงทะเบียนบริการใด ๆ ที่ได้รับการพิจารณาตามดุลยพินิจของซอฟต์แวร์แต่เพียงผู้เดียวว่า: (i) คุณละเมิดส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลง; และ/หรือ (ii) ข้อมูลการลงทะเบียนบริการที่คุณให้มานั้นไม่สมบูรณ์ หลอกลวง ซ้ำซ้อนหรือไม่เป็นที่ยอมรับ ซอฟต์แวร์อาจเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ข้อมูลการลงทะเบียนได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ข้อเสนอใดๆ ในอนาคตที่มีให้คุณบนเว็บไซต์ซึ่งเพิ่มหรือปรับปรุงคุณสมบัติปัจจุบันของเว็บไซต์จะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลง คุณเข้าใจและตกลงว่าซอฟต์แวร์จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในลักษณะใดๆ ก็ตามที่คุณไม่สามารถใช้และ/หรือมีคุณสมบัติในการใช้บริการ คุณเข้าใจและตกลงว่าซอฟต์แวร์จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการแก้ไข การระงับ หรือการหยุดให้บริการใดๆ หรือผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรโมชันอื่นๆ ที่นำเสนอโดยซอฟต์แวร์และ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามใดๆ หาก MTS Advertise OU ยุติข้อตกลงและ/หรือบริการใดๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม MTS Advertise OU จะไม่มีความรับผิดหรือรับผิดชอบต่อคุณ คุณเข้าใจและยอมรับว่าการปฏิเสธการใช้เว็บไซต์เป็นสิทธิ์ของคุณแต่เพียงผู้เดียวและการเยียวยาในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใดๆ ที่คุณอาจมีกับ TheSoftware

การแข่งขัน

ในบางครั้ง TheSoftware จะเสนอรางวัลส่งเสริมการขายและรางวัลอื่นๆ ผ่านทางการแข่งขัน ด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องเกี่ยวกับแบบฟอร์มการลงทะเบียนการแข่งขันที่เกี่ยวข้อง และการยอมรับกฎการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่ใช้กับการแข่งขันแต่ละรายการ คุณสามารถเข้าร่วมเพื่อลุ้นรับรางวัลส่งเสริมการขายที่มีให้ผ่านการแข่งขันแต่ละรายการ ในการเข้าร่วมการแข่งขันที่แสดงบนเว็บไซต์ ก่อนอื่นคุณต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการลงทะเบียนการแข่งขันที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ ซอฟต์แวร์มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธข้อมูลการลงทะเบียนการแข่งขันใด ๆ ที่ได้รับการพิจารณาตามดุลยพินิจของซอฟต์แวร์ แต่เพียงผู้เดียวว่า: (i) คุณละเมิดส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลง; และ/หรือ (ii) ข้อมูลการลงทะเบียนการแข่งขันที่คุณให้มานั้นไม่สมบูรณ์ หลอกลวง ซ้ำซ้อนหรือไม่เป็นที่ยอมรับ ซอฟต์แวร์อาจเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ข้อมูลการลงทะเบียนได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

สิทธิ์การใช้งาน

ในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์ คุณได้รับสิทธิ์แบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เพิกถอนได้ และจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ เนื้อหา และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลง ซอฟต์แวร์อาจยุติใบอนุญาตนี้เมื่อใดก็ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถใช้เว็บไซต์และเนื้อหาบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ห้ามทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ เนื้อหา การแข่งขัน และ/หรือบริการในรูปแบบใด ๆ หรือรวมเข้ากับระบบดึงข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกล คุณไม่สามารถใช้ คัดลอก เลียนแบบ ลอกแบบ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย แก้ไข แยกส่วน แยกส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือถ่ายโอนเว็บไซต์ เนื้อหา การประกวด และ/หรือบริการ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ขอสงวนสิทธิ์ใด ๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลง คุณต้องไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือรูทีนใดๆ เพื่อรบกวนหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์ คุณไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของ TheSoftware ทำงานหนักเกินสมควรหรือไม่สมส่วน สิทธิ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์ เนื้อหา การประกวด และ/หรือบริการไม่สามารถถ่ายโอนได้

กรรมสิทธิ์

เนื้อหา การจัดระเบียบ กราฟิก การออกแบบ การรวบรวม การแปลด้วยแม่เหล็ก การแปลงข้อมูลดิจิทัล ซอฟต์แวร์ บริการ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เนื้อหา การประกวด และบริการ ได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง , สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา. ห้ามคัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ หรือขายส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ เนื้อหา การแข่งขัน และ/หรือบริการโดยเด็ดขาด การเรียกค้นเนื้อหาอย่างเป็นระบบจากเว็บไซต์ เนื้อหา การแข่งขัน และ/หรือบริการด้วยวิธีอัตโนมัติหรือรูปแบบอื่นใดของการคัดลอกหรือการดึงข้อมูลเพื่อสร้างหรือรวบรวม การรวบรวม การเรียบเรียง ฐานข้อมูล หรือไดเร็กทอรี ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ซอฟต์แวร์เป็นสิ่งต้องห้าม คุณไม่ได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหา เอกสาร ซอฟต์แวร์ บริการ หรือวัสดุอื่นใดที่ดูที่หรือผ่านเว็บไซต์ เนื้อหา การประกวด และ/หรือบริการ การโพสต์ข้อมูลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือโดยและผ่านบริการโดย TheSoftware ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ใดๆ ในหรือต่อข้อมูลและ/หรือเนื้อหาดังกล่าว ชื่อและโลโก้ TheSoftware และกราฟิก ไอคอน และชื่อบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นเครื่องหมายการค้าของ TheSoftware เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือโดยและผ่านบริการเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด

ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ การสร้างแบรนด์ร่วม “การเฟรม” และ/หรือการอ้างอิงถึงเว็บไซต์ที่ห้าม

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก TheSoftware ห้ามมิให้ผู้ใดเชื่อมโยงหลายมิติของเว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรูปแบบโลโก้ เครื่องหมายการค้า การสร้างตราสินค้าหรือเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์) ไปยังเว็บไซต์หรือสถานที่บนเว็บของตนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม นอกจากนี้ ห้าม “เฟรม” เว็บไซต์และ/หรืออ้างอิง Uniform Resource Locator (“URL”) ของเว็บไซต์ในสื่อเชิงพาณิชย์หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก TheSoftware โดยเด็ดขาด คุณตกลงโดยเฉพาะที่จะให้ความร่วมมือกับเว็บไซต์ในการลบหรือยุติเนื้อหาหรือกิจกรรมใดๆ ตามความเหมาะสม คุณรับทราบว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไข การลบ และการปรับเปลี่ยน

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขและ/หรือลบเอกสาร ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์

การปฏิเสธความรับผิด

เว็บไซต์ บริการ การแข่งขัน เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบุคคลที่สามที่คุณอาจได้รับจากหนึ่งในผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา และ/หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และ/หรือบริการที่คุณอาจสมัครผ่านทางเว็บไซต์นั้นมอบให้คุณบน ” ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มี” และการรับประกันทั้งหมด ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย จะถูกปฏิเสธตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปฏิเสธการรับประกันใดๆ ของความสามารถในการซื้อขาย การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์ไม่รับประกันว่า: (A) เว็บไซต์ บริการ การแข่งขัน เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบุคคลที่สามที่คุณอาจได้รับจากหนึ่งในผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา และ/หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และ/หรือบริการที่คุณอาจสมัครผ่านทางเว็บไซต์จะตอบสนองความต้องการของคุณ ; (ข) เว็บไซต์ บริการ การแข่งขัน เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามใดๆ ที่คุณอาจได้รับจากหนึ่งในผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา และ/หรือผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่นๆ ที่คุณสมัครผ่านเว็บไซต์จะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด (ค) คุณจะมีคุณสมบัติสำหรับการแข่งขันและ/หรือบริการ หรือ (ง) ผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้เว็บไซต์ บริการ การประกวด เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามใด ๆ ที่คุณอาจได้รับจากหนึ่งในผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา และ/หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และ/หรือบริการที่คุณ อาจสมัครผ่านทางเว็บไซต์จะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ เว็บไซต์ บริการ การประกวด เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบุคคลที่สามที่คุณอาจได้รับจากหนึ่งในผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา และ/หรือผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่น ๆ ที่คุณสมัครผ่านเว็บไซต์อาจมีข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด ปัญหา หรือข้อจำกัดอื่นๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่คุณได้รับจากซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการบุคคลที่สามใด ๆ หรือผ่านทางหรือจากเว็บไซต์อื่น ๆ จะสร้างการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับอันตรายที่เกิดจากการดาวน์โหลด

ผู้เยี่ยมชมดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์โดยยอมรับความเสี่ยงเอง ซอฟต์แวร์ไม่รับประกันว่าการดาวน์โหลดดังกล่าวจะปราศจากรหัสคอมพิวเตอร์ที่เสียหาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะไวรัสและเวิร์ม

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

คุณเข้าใจโดยชัดแจ้งและตกลงว่าซอฟต์แวร์จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง และ/หรือความเสียหายที่เป็นข้อยกเว้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียกำไร ค่าความนิยม การใช้งาน ข้อมูลหรือการสูญเสียที่ไม่มีตัวตนอื่น ๆ (แม้ว่าซอฟต์แวร์จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว) ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตสำหรับ: (A) การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ บริการ การประกวด เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามใด ๆ ที่คุณอาจได้รับจากหนึ่งในผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา และ/หรือผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่นใดที่คุณอาจนำไปใช้ ผ่านทางเว็บไซต์ (B) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าและบริการทดแทนซึ่งเป็นผลมาจากสินค้า ข้อมูล ข้อมูล และ/หรือบริการที่ซื้อหรือได้รับจากหรือธุรกรรมที่ป้อนผ่านเว็บไซต์ (ค) การไม่ผ่านคุณสมบัติสำหรับการแข่งขัน บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา หรือการปฏิเสธในภายหลังของผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามจากสิ่งเดียวกัน; (D) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ; และ (จ) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ บริการ การประกวด เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่คุณอาจได้รับจากหนึ่งในผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา และ/หรือผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่นใดที่คุณอาจ สมัครผ่านเว็บไซต์ ข้อจำกัดนี้ใช้กับทุกสาเหตุของการกระทำโดยรวม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การละเมิดสัญญา การละเมิดการรับประกัน ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดโดยเคร่งครัด การบิดเบือนความจริง และการละเมิดอื่นใดทั้งหมด ในที่นี้ คุณปลดซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการบุคคลที่สามของซอฟต์แวร์ทั้งหมดออกจากภาระหน้าที่ ความรับผิด และการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดในส่วนที่เกินจากข้อจำกัดที่ระบุไว้ในที่นี้ หากกฎหมายที่บังคับใช้ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดดังกล่าว ความรับผิดสูงสุดของซอฟต์แวร์ต่อคุณภายใต้สถานการณ์ใดๆ และทั้งหมดจะอยู่ที่ห้าร้อยดอลลาร์ ($500.00) การปฏิเสธความเสียหายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการต่อรองระหว่างคุณและซอฟต์แวร์ การไม่สามารถใช้เว็บไซต์ บริการ การประกวด เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามใดๆ ที่คุณอาจได้รับจากหนึ่งในผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา และ/หรือผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่นใดที่คุณอาจสมัครผ่านเว็บไซต์จะไม่เป็น ให้กับคุณโดยไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง TheSoftware บริษัทแม่ บริษัทสาขาและบริษัทในเครือแต่ละแห่ง และสมาชิก เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้ร่วมสร้างแบรนด์ และ/หรือพันธมิตรรายอื่น ๆ ให้ปลอดภัยจากและต่อข้อเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมด ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ความเสียหาย การฟ้องร้อง ค่าใช้จ่าย การเรียกร้อง และ/หรือการตัดสินใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจาก: (ก) การใช้งานเว็บไซต์ บริการ เนื้อหา และ/หรือการเข้าร่วมการแข่งขันใดๆ ของคุณ; (b) การละเมิดข้อตกลงของคุณ; และ/หรือ (c) การที่คุณละเมิดสิทธิ์ของบุคคลและ/หรือหน่วยงานอื่น ข้อกำหนดของย่อหน้านี้มีไว้เพื่อประโยชน์ของ TheSoftware บริษัทแม่ บริษัทสาขา และ/หรือบริษัทในเครือแต่ละแห่ง และเจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิก พนักงาน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ผู้ออกใบอนุญาต ซัพพลายเออร์ และ/หรือทนายความ บุคคลและหน่วยงานเหล่านี้แต่ละรายมีสิทธิ์ที่จะยืนยันและบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยตรงกับคุณในนามของตนเอง

เว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์อาจให้ลิงก์และ/หรืออ้างอิงคุณไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตและ/หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเป็นเจ้าของและดำเนินการ เนื่องจากซอฟต์แวร์ไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์และ/หรือทรัพยากรของบุคคลที่สามดังกล่าว คุณรับทราบและยอมรับว่าซอฟต์แวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์และ/หรือทรัพยากรของบุคคลที่สามดังกล่าว นอกจากนี้ TheSoftware ไม่รับรอง และไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว เนื้อหา โฆษณา บริการ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ เนื้อหาอื่น ๆ ที่หรือมีให้จากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าว หรือต่อความเสียหายใด ๆ และ/หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว/ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

การใช้เว็บไซต์และความคิดเห็น คำติชม ข้อมูล ข้อมูลการลงทะเบียน และ/หรือเนื้อหาทั้งหมดที่คุณส่งผ่านหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุตัวบุคคลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากต้องการดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดคลิกที่นี่

คำเตือนทางกฎหมาย

ความพยายามใด ๆ ของบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของ TheSoftware หรือไม่ก็ตาม เพื่อสร้างความเสียหาย ทำลาย ก่อกวน ก่อกวน และ/หรือขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์ ถือเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง และ TheSoftware จะดำเนินการอย่างขยันขันแข็งเพื่อดำเนินการใด ๆ และทั้งหมด การเยียวยาในเรื่องนี้ต่อบุคคลหรือองค์กรที่กระทำผิดในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตและในส่วนของความยุติธรรม

การเลือกกฎหมาย/สถานที่

ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศเอสโตเนีย (โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน) รางวัลใด ๆ ที่มอบจะถือเป็นที่สิ้นสุดและเป็นที่ยุติแก่คู่สัญญา และคำตัดสินดังกล่าวอาจเข้าสู่ศาลใด ๆ ที่มีเขตอำนาจ ไม่มีข้อความใดในที่นี้ที่จะตีความเพื่อกีดกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากการแสวงหาคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนที่รอผลในการอนุญาโตตุลาการ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต คุณตกลงว่าคุณจะไม่นำ เข้าร่วม หรือมีส่วนร่วมในคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มใด ๆ เกี่ยวกับการเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งใด ๆ ที่คุณอาจมีต่อ TheSoftware และตัวแทนทางกฎหมายแต่ละราย บริษัทในเครือ บริษัทสาขา พ่อแม่ หน่วยงานและสมาชิก เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงที่จะเข้าสู่การบรรเทาทุกข์โดยคำสั่งห้ามเพื่อหยุดการฟ้องร้องดังกล่าวหรือถอดคุณออกจากการมีส่วนร่วมในการฟ้องร้อง คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมทนายความและค่าขึ้นศาลที่ TheSoftwareurs ต้องการในการบรรเทาทุกข์ดังกล่าว ข้อตกลงนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิและการเยียวยาใด ๆ ของคุณในการเรียกร้องเป็นรายบุคคล และไม่ใช่การดำเนินคดีแบบกลุ่มในการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันตามที่ระบุไว้ข้างต้น บทบัญญัติที่ป้องกันไม่ให้คุณฟ้องร้อง เข้าร่วม หรือมีส่วนร่วมในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มเป็นข้อตกลงอิสระ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนนั้นจะถูกตีความให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์