Programvarens NETTSIDE VILKÅR VIKTIG - LES VENLIGST

Takk for at du besøkte nettstedet ("Nettstedet") der du fant lenken til disse bruksvilkårene ("Nettstedet"). Nettstedet er en Internett-eiendom som tilhører TheSoftware. (referert til samlet som “TheSoftware”, “vi” og “oss”). Du samtykker i å være bundet av disse vilkårene for bruk av TheSoftware-nettstedet ("vilkår for bruk"), i sin helhet, når du: (a) får tilgang til nettstedet; (b) registrere deg for et nyhetsbrev eller abonnere på en adresseliste eller be om informasjon fra og gjennom nettstedet ("Abonnementstjenester"); (c) registrere deg for å delta i kampanjer, konkurranser og / eller konkurranser som tilbys av TheSoftware fra tid til annen (hver, en "konkurranse"); (d) delta, eller forsøke å bli med, i et tilknyttet program eller annen medlemsorganisasjon som er omtalt på nettstedet ("Membership Services"); og / eller (e) bestille et produkt og / eller en tjeneste via nettstedet (“Leverandørstjenester, og sammen med abonnementstjenestene og medlemskapstjenestene,“ tjenestene ”). TheSoftware Privacy Policy ("Privacy Policy"), the Official Contest Rules applicable to each Contest, TheSoftware Purchase Agreement (s) ("Purchase Agreement"), TheSoftware Membership Agreement (s) ("Membership Agreement"), as well as any other driftsregler, policyer, prisplaner og andre tilleggsvilkår eller dokumenter som kan publiseres fra tid til annen, er uttrykkelig innlemmet heri som referanse (samlet, "avtalen"). Vennligst les fullstendige vilkår i avtalen nøye. Hvis du ikke godtar avtalen i sin helhet, er du ikke autorisert til å bruke tjenestene og / eller nettstedet på noen måte eller i noen form.

Programvaren nekter spesifikt tilgang til nettstedet og / eller tjenester av enhver enkeltperson som dekkes av barnas online personvernlov fra 1998, som endret (“COPPA”). Programvaren forbeholder seg retten til å nekte tilgang til tjenestene og / eller nettstedet til ethvert individ, i sin eneste og eksklusive diskresjon.

OMFANG OG MODIFIKASJON AV AVTALEN

Du samtykker i vilkårene beskrevet i avtalen med hensyn til din bruk av nettstedet. Avtalen utgjør hele og eneste avtalen mellom deg og TheSoftware med hensyn til din bruk av nettstedet og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og / eller forståelser med hensyn til nettstedet. Vi kan endre avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den siste avtalen vil bli lagt ut på nettstedet, og du bør gjennomgå avtalen før du bruker nettstedet. Ved din fortsatte bruk av nettstedet og / eller tjenestene, godtar du herved å overholde alle vilkårene og betingelsene i avtalen som gjelder på det tidspunktet. Derfor bør du regelmessig sjekke denne siden for oppdateringer og / eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er bare tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå juridisk bindende kontrakter i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18), har du ikke tillatelse til å bruke og / eller få tilgang til nettstedet og / eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Abonnementstjenester

Med forbehold for vilkårene i avtalen, ved å registrere deg på nettstedet og motta godkjenning fra TheSoftware, kan du få eller forsøke å skaffe abonnementstjenestene mot et gebyr eller gratis. Abonnementstjenestene vil gi deg e-postinnhold, tekst og annet materiale ("Abonnementsinnhold") som er relevant for online markedsføring levert av TheSoftware og dets tredjepartspartnere ("Tredjepartsleverandører"). Hvis du vil avslutte mottaket av abonnementsinnholdet, kan du bare sende oss en e-post på [e-postbeskyttet] Abonnementsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og / eller annet materiale som er levert av TheSoftware og tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis stole på. Vær forsiktig, sunn fornuft og sikkerhet når du bruker abonnementsinnhold og / eller abonnementstjenester. Du samtykker i at TheSoftware ikke har noen forpliktelser og ikke påtar seg noen forpliktelser overfor deg i forbindelse med slikt abonnementsinnhold. Programvaren representerer eller garanterer ikke at abonnementsinnholdet som gjøres tilgjengelig i forbindelse med abonnementstjenestene er nøyaktig, komplett eller passende. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke er ansvarlig eller ansvarlig på noen måte for din manglende evne til å bruke Abonnementstjenestene og / eller Abonnementsinnholdet. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke er ansvarlig overfor deg, sluttbrukere eller noen tredjepart, for ethvert krav i forbindelse med noen av abonnementstjenestene.

Medlemskapstjenester

Med forbehold for vilkårene og betingelsene i avtalen og medlemsavtalen, ved å registrere deg på nettstedet, godta medlemskapsavtalen og motta godkjenning fra TheSoftware, kan du få, eller forsøke å få, mot et gebyr eller uten gebyr, et medlemskap i et av de forskjellige medlemskapsprogrammene som MTS Advertise OU tilbyr. For en kopi av medlemsavtalen, besøk nettstedet for det spesifikke medlemskapet. TheSoftware Membership-programmene vil gi deg tilgang til innhold, tekst og annet materiale ("Medlemsinnhold" og sammen med Abonnementsinnholdet, "Innholdet") levert av TheSoftware og visse tredjepartsleverandører, designet for å hjelpe medlemmer i deres online markedsføringsprosjekter. Medlemsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og annet materiale som er levert av TheSoftware tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis stole på. Vær forsiktig, sunn fornuft og sikkerhet når du bruker medlemsinnhold og / eller medlemstjenester. Du godtar at TheSoftware ikke har noen forpliktelser og ikke påtar seg noen forpliktelser overfor deg i forbindelse med slikt medlemsinnhold. TheSoftware representerer eller garanterer ikke at medlemsinnholdet som gjøres tilgjengelig i forbindelse med medlemstjenestene er nøyaktig, komplett eller passende. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke er ansvarlig eller ansvarlig på noen måte for din manglende evne til å bruke medlemstjenestene og / eller medlemsinnholdet. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke er ansvarlig overfor deg, noen sluttbrukere eller noen tredjepart, for ethvert krav i forbindelse med noen av medlemstjenestene.

Leverandørtjenester

Ved å fylle ut de aktuelle bestillingsskjemaene, kan du skaffe, eller prøve å skaffe, visse produkter og / eller tjenester fra nettstedet. Produktene og / eller tjenestene som vises på nettstedet kan inneholde beskrivelser som leveres direkte av produsenter eller distributører av tredjepartsleverandører av slike varer. Programvaren representerer eller garanterer ikke at beskrivelsene av slike gjenstander er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke er ansvarlig eller ansvarlig på noen måte for din manglende evne til å skaffe produkter og / eller tjenester fra nettstedet eller for enhver tvist med produktets selger, distributør og sluttbrukerforbrukere. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noe krav i forbindelse med noen av produktene og / eller tjenestene som tilbys på nettstedet.

general

Informasjonen du må oppgi i forbindelse med registreringen for tjenestene kan inneholde, uten begrensning, noe av eller alt av følgende: (a) ditt fulle navn; (b) firmanavn; (c) e-postadresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse hvis den er forskjellig); (e) telefonnummer til hjemmet; (f) arbeidstelefonnummer; (g) nummer for telekopimaskin; (h) kredittkortinformasjon; og / eller (i) annen informasjon som blir bedt om i det aktuelle registreringsskjemaet (“Service Registration Data”). Du samtykker i å oppgi ekte, nøyaktige, nåværende og fullstendige data om registrering av tjenester. TheSoftware har rett til å avvise alle tjenesteregistreringsdata der det etter eget og eksklusivt skjønn av TheSoftware er bestemt at: (i) du bryter med noen del av avtalen; og / eller (ii) tjeneregistreringsdataene du har oppgitt er ufullstendige, falske, duplikater eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan når som helst endre kriteriene for registreringsdata, etter eget skjønn.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt, skal fremtidige tilbud som er tilgjengelig for deg på nettstedet som utvider eller på annen måte forbedrer de nåværende funksjonene på nettstedet være underlagt avtalen. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke er ansvarlig eller ansvarlig på noen måte for din manglende evne til å bruke og / eller kvalifisere for tjenestene. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen endringer, suspensjoner eller avvikling av tjenester eller andre produkter, tjenester eller kampanjer som tilbys av TheSoftware og / eller noen av dets tredjepartsleverandører. Hvis MTS Advertise OU avslutter avtalen og / eller noen tjenester av en eller annen grunn, har MTS Advertise OU intet ansvar eller ansvar overfor deg. Du forstår og godtar at vegring av å bruke nettstedet er din eneste rett og rette med hensyn til enhver tvist du måtte ha med TheSoftware.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware salgsfremmende priser og andre priser via konkurranser. Ved å gi sann og nøyaktig informasjon i forbindelse med det gjeldende registreringsskjemaet for konkurranse, og godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta i en sjanse til å vinne kampanjepremiene som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som vises på nettstedet, må du først fylle ut det aktuelle påmeldingsskjemaet. Du samtykker i å oppgi sanne, nøyaktige, nåværende og komplette konkurransegistreringsdata. TheSoftware har rett til å avvise alle konkurransegistreringsdata der det etter eget og eksklusivt skjønn av TheSoftware er bestemt at: (i) du er i strid med noen del av avtalen; og / eller (ii) konkurransegistreringsdataene du har oppgitt er ufullstendige, falske, duplikater eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan endre kriteriene for registreringsdata når som helst, etter eget skjønn.

LISENSSTØTTE

Som bruker av nettstedet får du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallbar og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. TheSoftware kan avslutte denne lisensen når som helst, uansett årsak. Du kan bruke nettstedet og innholdet på en datamaskin til din egen personlige, ikke-kommersielle bruk. Ingen deler av nettstedet, innhold, konkurranser og / eller tjenester kan reproduseres i noen form eller innlemmes i noe informasjonssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie, lease, selge, modifisere, dekompilere, demontere, reverse engineer eller overføre nettstedet, innhold, konkurranser og / eller tjenester eller noen del derav. TheSoftware forbeholder seg alle rettigheter som ikke eksplisitt er gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre riktig funksjon av nettstedet. Du kan ikke iverksette tiltak som påfører TheSoftware sin infrastruktur urimelig eller uforholdsmessig stor belastning. Din rett til å bruke nettstedet, innholdet, konkurranser og / eller tjenester kan ikke overføres.

EIENDOMSRETTIGHETER

Innhold, organisering, grafikk, design, kompilering, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvare, tjenester og andre forhold relatert til nettstedet, innhold, konkurranser og tjenester er beskyttet under gjeldende opphavsrett, varemerker og andre proprietære (inkludert, men ikke begrenset til , immaterielle rettigheter). Kopiering, omfordeling, publisering eller salg av deg av noen del av nettstedet, innhold, konkurranser og / eller tjenester er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettstedet, innhold, konkurranser og / eller tjenester ved automatiserte midler eller annen form for skraping eller datautvinning for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra Programvaren er forbudt. Du skaffer deg ikke eierrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller annet materiale som vises på eller gjennom nettstedet, innhold, konkurranser og / eller tjenester. Innleggelse av informasjon eller materiale på nettstedet, eller av og gjennom tjenestene, av TheSoftware utgjør ikke et frafall av noen rett i eller til slik informasjon og / eller materiale. TheSoftware-navnet og -logoen, og all tilknyttet grafikk, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettstedet eller av og gjennom tjenestene, tilhører deres respektive eiere. Bruk av noe varemerke uten gjeldende eiers uttrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLENKING TIL NETTSTEDET, SAMMERKLING, "INNRAMMING" OG / ELLER REFERANSERE NETTSTEDET FORBUDT

Med mindre det er uttrykkelig godkjent av TheSoftware, kan ingen hyperlenke nettstedet, eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logotyper, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettsbeskyttet materiale), til deres nettside eller nettsted av en eller annen grunn. Videre er "innramming" av nettstedet og / eller henvisning til Uniform Resource Locator ("URL") av nettstedet i kommersielle eller ikke-kommersielle medier uten forutgående, uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller opphøre, eventuelt, slikt innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du skal være ansvarlig for alle skader forbundet med det.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å redigere og / eller slette dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettstedet.

DISCLAIMER

NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSENE, INNHOLDET, ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MOTTAKE FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG / ELLER ANDRE PRODUKTER OG / ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSIDEN LEVERES TIL DEG PÅ SOM DET ER ”OG” SOM TILGJENGELIG ”GRUNNLEGG OG ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG OG UNDERFORSTÅTT, FRASKRIVES TIL FULLST UTFØRELSEN GODKJENNELIG GJELDENDE FOR GJELDENDE LOV (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FRASKRIVELSE AV EVENTUELLE GARANTIER I MOTTAK OG / ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL). Særlig, men ikke som en begrensning derav, gir softwaren ingen garanti for at: (A) NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANZENE, INNHOLDET, TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MOTTAKE FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSPRODUSENTER, OG / ELLER OG / ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSIDEN MØTER DINE KRAV; (B) NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANZENE, INNHOLDET, ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MOTTAKE FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG / ELLER ANDRE PRODUKTER OG / ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSIDEN, TIDLIG, SIKKER ELLER FEILFRI; (C) DU KVALIFISERER FOR KONKURRANSENE OG / ELLER TJENESTENE; ELLER (D) RESULTATENE SOM KAN KJEMPES FRA BRUK AV NETTSIDEN, TJENESTER, KONKURRANSE, INNHOLD, TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MOTTAKE FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG / ELLER ANDRE PRODUKTER OG / ELLER TJENESTER DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSIDEN ER Nøyaktig eller PÅLITELIG. NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSENE, INNHOLDET, ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MOTTAKE FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG / ELLER ANDRE PRODUKTER OG / ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSIDEN KAN INNEBYGGER, ELLER ANDRE BEGRENSNINGER. VI ER IKKE ANSVARLIG FOR TILGJENGELIGHETEN PÅ DEN UNDERLIGGENDE INTERNETT-TILKOBLINGEN TILKOBLET TIL NETTSIDEN. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, FÅTT AV DEG FRA PROGRAMVAREN, NOEN AV DENNE TREDJEPARTSLEVERANDØRENE ELLER ANDETT GJENNOM ELLER FRA NETTSIDEN, SKAL OPPRETTE EN GARANTI IKKE UTTRYKKLIG ANGITT I AVTALEN.

FRISKRIVELSE FOR SKADE SOM FORRETES AV NEDLASTNINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettstedet på egen risiko. TheSoftware gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for ødeleggende datakoder, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

ANSVARSBEGRENSNING

DU FORSTÅR ​​UTTRYKKELIG OG SAMTYKKER AT Programvaren IKKE SKAL ANSVARES FOR DEG ELLER TREDJEPART FOR NOE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FOLGENDE OG / ELLER EKSEMPLARERIGE SKADER INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER FOR TAP AV GJENGEN, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM PROGRAMVAREN ER RÅDET TIL MULIGHETEN FOR SÅDANE SKADER), TIL FULLST MEGET TILLATT I LOV FOR: (A) BRUK ELLER MULIGHETEN TIL Å BRUKE NETTSIDEN, TJENESTER, KONKURRANS, INNHOLD PARTPRODUKTER SOM DU KAN MOTTAKE FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG / ELLER ANDRE PRODUKTER OG / ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSIDEN; (B) KOSTNADEN FOR ANKJØP AV VARER OG TJENESTER SOM ERSTATT FRA ALLE VARER, DATA, INFORMASJON OG / ELLER TJENESTER KJØPTE ELLER FÅTT FRA, ELLER TRANSAKSJONER GJENNOMT I NETTSIDEN; (C) Mangel på kvalifisering til konkurranser, tjenester eller tredjepartsprodukter fra noen av våre tredjepartsleverandører, eller noe etterfølgende benektelse av produkter fra tredjeparter fra samme navn; (D) DEN Uautoriserte tilgangen til eller endringen av dine registreringsdata; OG (E) ALLE ANDRE SPØRGSMÅL OM UMÅLIGHETEN TIL Å BRUKE NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSEN, INNHOLDET, ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MOTTAKE FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG / ELLER ANDRE PRODUKTER OG / ELLER TJENESTER TIL DIG KAN SØKE OM GJENNOM NETTSIDEN. DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER FOR ALLE ÅRSAKER, I AGGREGATET INKLUDERER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, KONTRAKTSBRYT, GARANTIBRYT, UTLYGTIGHET, STRIKT ANSVAR, MISPRESENTASJONER OG ALLE ANDRE TORTER. DU LØSER HJEMMEN Programvaren OG ALLE Programvarens tredjepartsleverandører fra enhver og alle forpliktelser, forpliktelser og krav utover den begrensningen som er angitt her. HVIS GJELDENDE LOV IKKE TILLATER SÅKEN BEGRENSNING, MAKSIMALT ANSVAR FOR Programvaren TIL DEG UNDER NOEN OG ALLE OMSTANDIGHETER VIL VÆRE FEM HUNDREDOLLAR ($ 500.00). NEGASJONEN AV SKADER SOM ER OVENFØRT ER ET GRUNNLEGGENDE ELEMENT AV GRUNNEN FOR FORHANDLEN MELLOM DEG OG Programvaren. MULIGHETEN TIL Å BRUKE NETTSIDEN, TJENESTER, KONKURRanser, INNHOLD, ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MOTTAKE FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, og / eller NOE ANDRE PRODUKTER OG / ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE FOR GJENNOM NETTSIDEN LEVERT TIL DEG UTEN SÅKE BEGRENSNINGER.

ERSTATNING

Du samtykker i å skadesløse og holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og hvert av deres respektive medlemmer, ledere, styremedlemmer, ansatte, agenter, co-branders og / eller andre partnere, ufarlig fra og mot alle krav, utgifter (inkludert rimelige advokatsalærer), skader, søksmål, kostnader, krav og / eller dommer overhodet, gjort av tredjepart på grunn av eller som følge av: (a) din bruk av nettstedet, tjenester, innhold og / eller oppføring inn i en hvilken som helst konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og / eller (c) ditt brudd på rettighetene til en annen person og / eller enhet. Bestemmelsene i dette avsnittet er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og / eller tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive offiserer, styremedlemmer, medlemmer, ansatte, agenter, aksjonærer, lisensgivere, leverandører og / eller advokater. Hver av disse personene og enhetene skal ha rett til å påstå og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

TREDJEPARTS-NETTSIDER

Nettstedet kan gi lenker til og / eller henvise deg til andre Internett-nettsteder og / eller ressurser inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Fordi TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjeparts nettsteder og / eller ressurser, erkjenner du og godtar herved at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjeparts nettsteder og / eller ressurser. Videre støtter TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig for, vilkår og betingelser, personvernregler, innhold, reklame, tjenester, produkter og / eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike tredjeparts nettsteder eller ressurser, eller for skader. og / eller tap som oppstår derfra.

PRIVATPOLITIKK / BESØKERINFORMASJON

Bruk av nettstedet, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og / eller materiale du sender gjennom eller i tilknytning til nettstedet, er underlagt vår personvernpolicy. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettstedet, og all annen personlig identifiserbar informasjon gitt av deg, i samsvar med vilkårene i vår personvernpolicy. Klikk her for å se vår personvernpolicy.

JURIDISK ADVARSEL

Ethvert forsøk fra enhver person, enten en TheSoftware-kunde eller ikke, på å skade, ødelegge, tukle med, vandalisere og / eller på annen måte forstyrre driften av nettstedet, er et brudd på strafferettslig og sivil lov og TheSoftware vil flittig forfølge alt og alt rettsmidler i denne forbindelse mot enhver fornærmende person eller enhet i størst mulig grad lovlig og i egenkapital.

LOVVALG / VENUE

Eventuelle tvister som oppstår som følge av eller er knyttet til avtalen skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Estland (uten hensyn til lovprinsippene). Enhver kjennelse som gis skal være endelig og avgjørende for partene, og en dom der kan treffes i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon. Ingenting her skal tolkes som å hindre noen part i å søke påbud om å få påbud for å beskytte sine rettigheter i påvente av et resultat i voldgift. I den grad loven tillater det, godtar du at du ikke vil føre, delta eller delta i noen gruppesøksmål om ethvert krav, tvist eller kontrovers som du måtte ha mot TheSoftware. og hver av deres juridiske representanter, tilknyttede selskaper, datterselskaper, foreldre, byråer og deres respektive medlemmer, offiserer, styremedlemmer, ansatte og agenter. Du samtykker i innføringen av påbud om å stoppe en slik søksmål eller å fjerne deg som deltaker i søksmålet. Du samtykker i å betale advokatsalær og saksomkostninger som TheSoftwareurs har for å søke slik lettelse. Avtalen utgjør ikke fraskrivelse av noen av dine rettigheter og rettsmidler for å forfølge et krav individuelt og ikke som en gruppesøksmål i bindende voldgift som angitt ovenfor. Denne bestemmelsen som hindrer deg i å bringe, delta i eller delta i gruppesøksmål er en uavhengig avtale. Hvis noen deler av avtalen holdes ugyldige eller ikke kan håndheves, skal denne delen tolkes i samsvar med gjeldende lov, og de gjenværende delene skal forbli i full kraft og virkning.

Oksygenikonboks

Adresse: 3 Church Street, Samsung Hub, 049483, Singapore

Oksygenikonboks

E-post: [e-postbeskyttet]

konvoluttmap-markør