Το λογισμικό ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τον ιστότοπο (ο “Ιστότοπος”) στον οποίο βρήκατε τον σύνδεσμο προς τους παρόντες Όρους Χρήσης (ο “Ιστότοπος”). Η Ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία της TheSoftware στο Διαδίκτυο. (που αναφέρονται συλλογικά ως “TheSoftware”, “εμείς” και “εμάς”). Συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας TheSoftware (“Όροι Χρήσης”), στο σύνολό τους, όταν: (α) πρόσβαση στον Ιστότοπο, (β) να εγγραφείτε για ένα ενημερωτικό δελτίο ή να εγγραφείτε σε μια λίστα αλληλογραφίας ή να ζητήσετε πληροφορίες από και μέσω της Ιστοσελίδας (“Υπηρεσίες συνδρομής”), (γ) να εγγραφείτε για να συμμετάσχετε σε προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς ή/και κληρώσεις που προσφέρονται από την TheSoftware κατά καιρούς (κάθε μία από αυτές, ένας “Διαγωνισμός”), (δ) να γίνετε μέλος ή να επιχειρήσετε να γίνετε μέλος σε ένα πρόγραμμα συνεργατών ή σε έναν άλλο οργανισμό μελών που παρουσιάζεται στον Ιστότοπο (“Υπηρεσίες μελών”) ή/και (ε) να παραγγείλετε ένα προϊόν ή/και μια υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας (“Υπηρεσίες Προμηθευτή” και μαζί με τις Υπηρεσίες Συνδρομής και τις Υπηρεσίες Μέλους, οι “Υπηρεσίες”). Η Πολιτική Απορρήτου της TheSoftware (“Πολιτική Απορρήτου”), οι Επίσημοι Κανόνες Διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε Διαγωνισμό, η/οι Συμφωνία/ες Αγοράς της TheSoftware (“Συμφωνία Αγοράς”), η/οι Συμφωνία/ες Μέλους της TheSoftware (“Συμφωνία Μέλους”), καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι κανόνες λειτουργίας, πολιτικές, τιμοκατάλογοι και άλλοι συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς, ενσωματώνονται ρητά στο παρόν μέσω παραπομπής (συλλογικά, η “Συμφωνία”). Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους πλήρεις όρους της συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με τη Συμφωνία στο σύνολό της, δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή/και τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή.

Η TheSoftware ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ/Η ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1998, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ (“COPPA”). Η TheSoftware διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ/Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ σε οποιοδήποτε άτομο, κατά την αποκλειστική και μόνη της κρίση.

ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Συμφωνία σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς. Η Συμφωνία αποτελεί τη συνολική και μοναδική συμφωνία μεταξύ εσάς και της TheSoftware σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή ταυτόχρονες συμφωνίες, δηλώσεις, εγγυήσεις ή/και συνεννοήσεις σε σχέση με την Ιστοσελίδα. Μπορούμε να τροποποιούμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς ειδική ειδοποίηση προς εσάς. Η πιο πρόσφατη Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο και θα πρέπει να διαβάσετε τη Συμφωνία πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Με τη συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών, συμφωνείτε με το παρόν να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στη Συμφωνία και ισχύουν εκείνη τη στιγμή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα για ενημερώσεις ή/και αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο σε άτομα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμβάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε την άδεια να χρησιμοποιήσετε ή/και να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή/και στις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

Υπηρεσίες συνδρομής

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας, με την εγγραφή σας στον Ιστότοπο και την έγκριση της TheSoftware, μπορείτε να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε, έναντι αμοιβής ή χωρίς αμοιβή, τις Υπηρεσίες Συνδρομής. Οι Υπηρεσίες συνδρομής θα σας παρέχουν περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κείμενο και άλλο υλικό (“Περιεχόμενο συνδρομής”) σχετικό με το διαδικτυακό μάρκετινγκ που παρέχεται από την TheSoftware και τους τρίτους συνεργάτες της (“Τρίτοι πάροχοι”). Εάν θέλετε να διακόψετε τη λήψη του Περιεχομένου Συνδρομής, απλά στείλτε μας email στη διεύθυνση [email protected]. Το Περιεχόμενο Συνδρομής περιέχει σχόλια, απόψεις ή/και άλλο υλικό που παρέχονται από την TheSoftware και τρίτους παρόχους και δεν πρέπει απαραίτητα να βασίζεστε σε αυτά. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε προσοχή, κοινή λογική και ασφάλεια κατά τη χρήση του Περιεχομένου Συνδρομής ή/και των Υπηρεσιών Συνδρομής. Συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν θα έχει καμία υποχρέωση και δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας σε σχέση με οποιοδήποτε τέτοιο Περιεχόμενο συνδρομής. Η TheSoftware δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι το Περιεχόμενο Συνδρομής που διατίθεται σε σχέση με τις Υπηρεσίες Συνδρομής είναι ακριβές, πλήρες ή κατάλληλο. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη με οποιονδήποτε τρόπο για την αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Συνδρομής ή/και το Περιεχόμενο Συνδρομής. Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι εσάς, των τελικών χρηστών ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε αξίωση σε σχέση με οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες Συνδρομής.

Υπηρεσίες μελών

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας και της Συμφωνίας Μέλους, με την εγγραφή σας στον Ιστότοπο, τη συμφωνία με τη Συμφωνία Μέλους και την έγκριση της TheSoftware, μπορείτε να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε, έναντι αμοιβής ή χωρίς αμοιβή, μια ιδιότητα Μέλους σε ένα από τα διάφορα προγράμματα Μελών που προσφέρει η MTS Advertise OU. Για αντίγραφο της Συμφωνίας Μέλους, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της συγκεκριμένης ιδιότητας μέλους. Τα προγράμματα συνδρομής της TheSoftware θα σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο, κείμενο και άλλο υλικό (“Περιεχόμενο μέλους” και μαζί με το Περιεχόμενο συνδρομής, το “Περιεχόμενο”) που παρέχεται από την TheSoftware και ορισμένους τρίτους παρόχους, με σκοπό να βοηθήσει τα Μέλη στις διαδικτυακές τους επιχειρήσεις μάρκετινγκ. Το Περιεχόμενο Μέλους περιέχει σχόλια, απόψεις και άλλο υλικό που παρέχονται από τρίτους παρόχους της TheSoftware και δεν πρέπει απαραίτητα να βασίζεστε σε αυτά. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε προσοχή, κοινή λογική και ασφάλεια όταν χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο Μελών ή/και τις Υπηρεσίες Μελών. Συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν θα έχει καμία υποχρέωση και δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας σε σχέση με οποιοδήποτε τέτοιο Περιεχόμενο μέλους. Η TheSoftware δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι το Περιεχόμενο Μέλους που διατίθεται σε σχέση με τις Υπηρεσίες Μελών είναι ακριβές, πλήρες ή κατάλληλο. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη με οποιονδήποτε τρόπο για την αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Μελών ή/και το Περιεχόμενο Μελών. Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι εσάς, των τελικών χρηστών ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε αξίωση σε σχέση με οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες Μέλους.

Υπηρεσίες προμηθευτών

Συμπληρώνοντας τις σχετικές φόρμες παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε ορισμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες από τον Ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς των εν λόγω προϊόντων από τρίτους παρόχους. Η TheSoftware δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές αυτών των στοιχείων είναι ακριβείς ή πλήρεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη με οποιονδήποτε τρόπο για την αδυναμία σας να αποκτήσετε προϊόντα ή/και υπηρεσίες από τον Ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαφωνία με τον πωλητή, τον διανομέα και τους τελικούς καταναλωτές του προϊόντος. Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε αξίωση σε σχέση με οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο.

Γενικά

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχετε σε σχέση με την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, ορισμένα ή όλα τα ακόλουθα: (α) το ονοματεπώνυμό σας, (β) επωνυμία της εταιρείας, (γ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (δ) διεύθυνση αλληλογραφίας (και διεύθυνση χρέωσης εάν είναι διαφορετική), (ε) αριθμός οικιακού τηλεφώνου, (στ) αριθμός τηλεφώνου εργασίας, (ζ) αριθμός τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος, (η) πληροφορίες πιστωτικής κάρτας ή/και (i) κάθε άλλη πληροφορία που ζητείται στο σχετικό έντυπο εγγραφής (“Δεδομένα εγγραφής στην υπηρεσία”). Συμφωνείτε να παρέχετε αληθή, ακριβή, τρέχοντα και πλήρη Δεδομένα Εγγραφής στην Υπηρεσία. Το TheSoftware έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε Δεδομένα Εγγραφής Υπηρεσίας όταν διαπιστωθεί, κατά τη μοναδική και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του TheSoftware, ότι: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε τμήμα της Συμφωνίας ή/και (ii) τα Δεδομένα Εγγραφής στην Υπηρεσία που έχετε παράσχει είναι ελλιπή, δόλια, αντίγραφα ή άλλως απαράδεκτα. Το TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια των Δεδομένων εγγραφής ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, οποιαδήποτε μελλοντική προσφορά (ή προσφορές) που θα σας διατεθεί στον Ιστότοπο και θα ενισχύει (ή θα βελτιώνει) με άλλο τρόπο τα τρέχοντα χαρακτηριστικά του Ιστότοπου θα υπόκειται στη Συμφωνία. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη με οποιονδήποτε τρόπο για την αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε ή/και να πληροίτε τις προϋποθέσεις για τις Υπηρεσίες. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή οποιασδήποτε Υπηρεσίας ή άλλου προϊόντος, υπηρεσίας ή προώθησης που προσφέρεται από την TheSoftware ή/και οποιονδήποτε Τρίτο Πάροχο. Εάν η MTS Advertise OU καταγγείλει τη Συμφωνία ή/και οποιεσδήποτε Υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο, η MTS Advertise OU δεν θα έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση απέναντί σας. Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι η άρνηση χρήσης του Ιστότοπου είναι το μοναδικό σας δικαίωμα και ένδικο μέσο σε σχέση με οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να έχετε με την TheSoftware.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Κατά καιρούς, η TheSoftware προσφέρει διαφημιστικά βραβεία και άλλα βραβεία μέσω Διαγωνισμών. Παρέχοντας αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σε σχέση με το σχετικό έντυπο εγγραφής στον Διαγωνισμό και συμφωνώντας με τους Επίσημους Κανόνες Διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε Διαγωνισμό, μπορείτε να συμμετάσχετε για να κερδίσετε τα διαφημιστικά έπαθλα που προσφέρονται μέσω κάθε Διαγωνισμού. Για να λάβετε μέρος στους Διαγωνισμούς που εμφανίζονται στον Ιστότοπο, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθή, ακριβή, τρέχοντα και πλήρη Δεδομένα εγγραφής στον Διαγωνισμό. Το TheSoftware έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε Δεδομένα Εγγραφής σε Διαγωνισμό όταν διαπιστωθεί, κατά τη μοναδική και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του TheSoftware, ότι: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε τμήμα της Συμφωνίας- και/ή (ii) τα Δεδομένα Εγγραφής στο Διαγωνισμό που έχετε παράσχει είναι ελλιπή, δόλια, αντίγραφα ή άλλως απαράδεκτα. Το TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια των Δεδομένων εγγραφής ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Ως χρήστης της Ιστοσελίδας, σας χορηγείται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή και περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, του Περιεχομένου και του σχετικού υλικού σύμφωνα με τη Συμφωνία. Η TheSoftware μπορεί να τερματίσει την παρούσα άδεια χρήσης ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Κανένα μέρος της Ιστοσελίδας, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών ή/και των Υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν επιτρέπεται η χρήση, αντιγραφή, εξομοίωση, κλωνοποίηση, ενοικίαση, εκμίσθωση, πώληση, τροποποίηση, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, αντίστροφη μηχανική ή μεταβίβαση της Ιστοσελίδας, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών ή/και των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε μέρους αυτών. Η TheSoftware επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωμα που δεν παραχωρείται ρητά στη Συμφωνία. Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε συσκευής, λογισμικού ή ρουτίνας για την παρεμβολή ή την απόπειρα παρεμβολής στην ορθή λειτουργία του Ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή της TheSoftware. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς ή/και τις Υπηρεσίες δεν μεταβιβάζεται.

ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ

Το περιεχόμενο, η οργάνωση, τα γραφικά, ο σχεδιασμός, η σύνταξη, η μαγνητική μετάφραση, η ψηφιακή μετατροπή, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται από τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας). Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, αναδιανομή, δημοσίευση ή πώληση από εσάς οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών ή/και των Υπηρεσιών. Απαγορεύεται η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς ή/και τις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή απόξεσης ή εξαγωγής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ή την κατάρτιση, άμεσα ή έμμεσα, συλλογής, σύνθεσης, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς γραπτή άδεια από την TheSoftware. Δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλο υλικό που προβάλλεται στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς ή/και τις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο ή από και μέσω των Υπηρεσιών από την TheSoftware δεν συνιστά παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα επί των εν λόγω πληροφοριών ή/και υλικών. Το όνομα και το λογότυπο TheSoftware, καθώς και όλα τα σχετικά γραφικά, εικονίδια και ονόματα υπηρεσιών, είναι εμπορικά σήματα της TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή από και μέσω των Υπηρεσιών αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του εκάστοτε ιδιοκτήτη.

ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ, ΤΟ CO-BRANDING, Η “ΠΛΑΙΣΊΩΣΗ” Ή/ΚΑΙ Η ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ.

Εκτός εάν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά από την TheSoftware, κανένας δεν μπορεί να συνδέσει μέσω υπερσυνδέσμου τον Ιστότοπο ή τμήματα αυτού (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λογότυπων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών σημάτων ή υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα) με τον ιστότοπό του ή τον δικτυακό του τόπο για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, απαγορεύεται αυστηρά η “πλαισίωση” του Ιστότοπου ή/και η αναφορά του Uniform Resource Locator (“URL”) του Ιστότοπου σε οποιοδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή άδεια της TheSoftware. Συμφωνείτε ρητά να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την αφαίρεση ή την παύση, ανάλογα με την περίπτωση, οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου ή δραστηριότητας. Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι θα είστε υπεύθυνοι για κάθε ζημία που σχετίζεται με αυτό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να επεξεργαστούμε ή/και να διαγράψουμε οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ, ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ, ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΤΡΊΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΛΆΒΕΤΕ ΑΠΌ ΈΝΑΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΤΡΊΤΟΥΣ ΠΑΡΌΧΟΥΣ ΜΑΣ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Ή/ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΕΤΕ ΑΊΤΗΣΗ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΆΣ “ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ” ΚΑΙ “ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΈΣΙΜΑ” ΚΑΙ ΌΛΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ, ΡΗΤΈΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΈΣ, ΑΠΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ Ή/ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ). ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥ, η TheSoftware ΔΕΝ ΠΑΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ: (Α) Ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ, ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ, ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΤΡΊΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΛΆΒΕΤΕ ΑΠΌ ΈΝΑΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΤΡΊΤΟΥΣ ΠΑΡΌΧΟΥΣ ΜΑΣ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Ή/ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΕΤΕ ΑΊΤΗΣΗ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΑΣ, (Β) Ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ, ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ, ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΤΡΊΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΛΆΒΕΤΕ ΑΠΌ ΈΝΑΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΤΡΊΤΟΥΣ ΠΑΡΌΧΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ/Ή ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΙ/Ή ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΕΤΕ ΑΊΤΗΣΗ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΆΛΕΙΠΤΑ, ΈΓΚΑΙΡΑ, ΑΣΦΑΛΉ Ή ΧΩΡΊΣ ΣΦΆΛΜΑΤΑ, (Γ) ΘΑ ΈΧΕΤΕ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎΣ ΚΑΙ/Ή ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ, Ή (Δ) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΎΨΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΏΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ, ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΡΊΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΛΆΒΕΤΕ ΑΠΌ ΈΝΑΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΤΡΊΤΟΥΣ ΠΑΡΌΧΟΥΣ ΜΑΣ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΕΤΕ ΑΊΤΗΣΗ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΚΡΙΒΉ Ή ΑΞΙΌΠΙΣΤΑ. Η ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ, ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ, ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΤΡΊΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΛΆΒΕΤΕ ΑΠΌ ΈΝΑΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΤΡΊΤΟΥΣ ΠΑΡΌΧΟΥΣ ΜΑΣ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Ή/ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΕΤΕ ΑΊΤΗΣΗ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΈΧΟΥΝ ΣΦΆΛΜΑΤΑ, ΛΆΘΗ, ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ Ή ΆΛΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ. ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΚΕΊΜΕΝΗΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ. ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, είτε προφορική είτε γραπτή, που λαμβάνετε από την TheSoftware, από οποιονδήποτε τρίτο πάροχο της ή με άλλο τρόπο μέσω ή από την ιστοσελίδα, δεν δημιουργεί καμία εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά στη συμφωνία.

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ ΓΙΑ ΒΛΆΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ ΛΉΨΕΙΣ

Οι επισκέπτες μεταφορτώνουν πληροφορίες από τον Ιστότοπο με δική τους ευθύνη. Η TheSoftware δεν εγγυάται ότι αυτές οι λήψεις είναι απαλλαγμένες από αλλοιωτικούς κώδικες υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ιών και σκουληκιών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η TheSoftware ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ/Ή ΕΠΙΠΛΕΟΝ ζημία, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ, ζημίες για απώλεια κερδών, καλή θέληση, χρήση, δεδομένα ή άλλες άυλες απώλειες (ακόμη και αν η TheSoftware έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών), στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο για: (Α) ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΏΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ, ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΡΊΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΛΆΒΕΤΕ ΑΠΌ ΈΝΑΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΤΡΊΤΟΥΣ ΠΑΡΌΧΟΥΣ ΜΑΣ, ΚΑΙ/Ή ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ/Ή ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΕΤΕ ΑΊΤΗΣΗ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ, (Β) ΤΟ ΚΌΣΤΟΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΏΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΓΑΘΆ, ΔΕΔΟΜΈΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Ή/ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΖΟΝΤΑΙ Ή ΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ Ή ΑΠΌ ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ ΠΟΥ ΣΥΝΆΠΤΟΝΤΑΙ ΜΈΣΩ ΑΥΤΉΣ, (Γ) ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΊΑ ΝΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΊ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎΣ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΤΡΊΤΩΝ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΤΡΊΤΟΥΣ ΠΑΡΌΧΟΥΣ ΜΑΣ, Ή ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΗ ΆΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΡΊΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΊΔΙΟΥΣ, (Δ) ΤΗ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή ΑΛΛΟΊΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΉΣ ΣΑΣ ΚΑΙ (Ε) ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΘΈΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΏΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ, ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΡΊΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΛΆΒΕΤΕ ΑΠΌ ΈΝΑΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΤΡΊΤΟΥΣ ΠΑΡΌΧΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ/Ή ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ/Ή ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΕΤΕ ΑΊΤΗΣΗ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ. Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΑΥΤΌΣ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΊΕΣ ΑΓΩΓΉΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΆ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΎ ΆΛΛΩΝ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ ΕΓΓΎΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΜΈΛΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΉΣ ΕΥΘΎΝΗΣ, ΤΩΝ ΨΕΥΔΏΝ ΔΗΛΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΆΛΛΩΝ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΏΝ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣΤΕ ΤΗΝ TheSoftware ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΗΣ TheSoftware ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΟΡΙΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ. ΕΑΝ Η ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΑΥΤΟ, Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ TheSoftware ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ($500,00). Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ των ζημιών που ορίζεται παραπάνω αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της βάσης της συμφωνίας μεταξύ εσάς και της TheSoftware. Η ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΏΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ, ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΡΊΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΛΆΒΕΤΕ ΑΠΌ ΈΝΑΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΤΡΊΤΟΥΣ ΠΑΡΌΧΟΥΣ ΜΑΣ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΕΤΕ ΑΊΤΗΣΗ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΊ ΧΩΡΊΣ ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ.

ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την TheSoftware, κάθε μια από τις μητρικές, θυγατρικές και συγγενείς της και κάθε ένα από τα αντίστοιχα μέλη, αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, συνεταιριστές και/ή άλλους συνεργάτες τους, από και έναντι όλων των απαιτήσεων, εξόδων (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων), ζημιών, αγωγών, εξόδων, απαιτήσεων και/ή δικαστικών αποφάσεων οποιασδήποτε μορφής, που γίνονται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος λόγω ή λόγω: (α) τη χρήση της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου ή/και τη συμμετοχή σας σε οποιονδήποτε Διαγωνισμό, (β) την παραβίαση της Συμφωνίας από εσάς- και/ή (γ) την παραβίαση από εσάς οποιωνδήποτε δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή/και νομικού προσώπου. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν προς όφελος της TheSoftware, των μητρικών, θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων εταιρειών τους και των αντίστοιχων αξιωματούχων, διευθυντών, μελών, υπαλλήλων, αντιπροσώπων, μετόχων, δικαιοπαρόχων, προμηθευτών ή/και δικηγόρων τους. Καθένα από αυτά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει και να επιβάλει τις διατάξεις αυτές απευθείας εναντίον σας για λογαριασμό του.

ΔΙΚΤΥΑΚΟΊ ΤΌΠΟΙ ΤΡΊΤΩΝ

Ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους ή/και να σας παραπέμπει σε άλλους ιστότοπους ή/και πόρους του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εκείνων που ανήκουν και λειτουργούν από Τρίτους Παρόχους. Επειδή η TheSoftware δεν έχει κανέναν έλεγχο επί των εν λόγω ιστότοπων ή/και πόρων τρίτων μερών, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω ιστότοπων ή/και πόρων τρίτων μερών. Επιπλέον, η TheSoftware δεν εγκρίνει και δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη για οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφήμιση, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλο υλικό σε ή διαθέσιμο από τέτοιους ιστότοπους ή πόρους τρίτων, ή για οποιεσδήποτε ζημίες και/ή απώλειες που προκύπτουν από αυτά.

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΏΝ

Η χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και όλα τα σχόλια, τα σχόλια, οι πληροφορίες, τα Δεδομένα εγγραφής ή/και το υλικό που υποβάλλετε μέσω ή σε σχέση με την Ιστοσελίδα, υπόκεινται στην Πολιτική απορρήτου μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς, καθώς και όλες τις άλλες προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από εσάς, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας, κάντε κλικ εδώ.

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οποιαδήποτε απόπειρα από οποιοδήποτε άτομο, είτε είναι είτε δεν είναι πελάτης της TheSoftware, να βλάψει, να καταστρέψει, να αλλοιώσει, να βανδαλίσει ή/και να παρεμποδίσει με άλλο τρόπο τη λειτουργία του Ιστότοπου, αποτελεί παραβίαση της ποινικής και αστικής νομοθεσίας και η TheSoftware θα ασκήσει επιμελώς όλα τα σχετικά ένδικα μέσα κατά οποιουδήποτε παραβάτη φυσικού ή νομικού προσώπου στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και τη δικαιοσύνη.

ΕΠΙΛΟΓΉ ΔΙΚΑΊΟΥ/ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑΣ

Οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν από τη Συμφωνία ή σχετίζονται με αυτήν, διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Εσθονίας (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της σύγκρουσης νόμων). Οποιοδήποτε βραβείο απονέμεται είναι οριστικό και αδιαμφισβήτητο για τα μέρη και μπορεί να εκδοθεί σχετική απόφαση σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. Καμία διάταξη του παρόντος δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι εμποδίζει οποιοδήποτε μέρος να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματά του εν αναμονή της έκβασης της διαιτησίας. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, συμφωνείτε ότι δεν θα εγείρετε, δεν θα συμμετάσχετε ούτε θα συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε αγωγή συλλογικής αγωγής για οποιαδήποτε αξίωση, διαφορά ή διαμάχη που μπορεί να έχετε εναντίον της TheSoftware. καθώς και κάθε νόμιμος εκπρόσωπος, θυγατρική, θυγατρική, μητρική, πρακτορείο και τα αντίστοιχα μέλη, αξιωματούχοι, διευθυντές, υπάλληλοι και αντιπρόσωποι αυτών. Συμφωνείτε με την επιβολή ασφαλιστικών μέτρων για να σταματήσει μια τέτοια αγωγή ή για να απομακρυνθείτε ως συμμετέχων στην αγωγή. Συμφωνείτε να πληρώσετε τις αμοιβές δικηγόρων και τα δικαστικά έξοδα της TheSoftware για την επιδίωξη της εν λόγω απαλλαγής. Η Συμφωνία δεν συνιστά παραίτηση από τα δικαιώματά σας και τα ένδικα μέσα που σας επιτρέπουν να διεκδικήσετε μια αξίωση ατομικά και όχι ως ομαδική αγωγή σε δεσμευτική διαιτησία, όπως προβλέπεται παραπάνω. Αυτή η διάταξη που σας αποτρέπει από το να εγείρετε, να προσχωρήσετε ή να συμμετάσχετε σε αγωγές συλλογικής αγωγής αποτελεί ανεξάρτητη συμφωνία. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος της Συμφωνίας κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο, το εν λόγω μέρος θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και τα υπόλοιπα μέρη θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.