Softwaren WEBSITE BRUGSVILKÅR VIGTIGT - LÆS VENLIGST

Tak fordi du besøgte webstedet ("Hjemmesiden"), hvor du fandt linket til disse brugsvilkår ("Hjemmesiden"). Webstedet er en Internetejendom tilhørende TheSoftware. (kaldes samlet "TheSoftware", "vi" og "os"). Du accepterer at være bundet af disse brugsbetingelser for TheSoftware-webstedet ("brugsbetingelser") i deres helhed, når du: (a) får adgang til webstedet; (b) tilmelde dig et nyhedsbrev eller abonnere på en mailingliste eller anmode om oplysninger fra og via hjemmesiden ("Abonnementstjenester"); (c) tilmeld dig for at deltage i kampagner, konkurrencer og / eller konkurrencer, der tilbydes af TheSoftware fra tid til anden (hver, en "konkurrence"); (d) tilslutte sig eller forsøge at deltage i et tilknyttet program eller anden medlemsorganisation, der findes på webstedet ("Membership Services"); og / eller (e) bestille et produkt og / eller en tjeneste via Hjemmesiden (“Leverandørtjenester og sammen med Abonnementstjenesterne og Medlemskabstjenesterne,“ Tjenesterne ”). TheSoftware-fortrolighedspolitik ("Privatlivspolitik"), de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, TheSoftware-købsaftale (r) ("Købsaftale"), TheSoftware-medlemsaftale (r) ("Medlemskabsaftale") samt enhver anden driftsregler, politikker, prisplaner og andre supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der kan offentliggøres fra tid til anden, er udtrykkeligt inkorporeret heri som reference (samlet "aftalen"). Gennemgå de komplette vilkår i aftalen omhyggeligt. Hvis du ikke accepterer aftalen i sin helhed, er du ikke autoriseret til at bruge tjenesterne og / eller webstedet på nogen måde eller form.

Softwaren nægter specifikt adgang til hjemmesiden og / eller tjenester af enhver enkeltperson, der er dækket af børnenes online privatlivsbeskyttelseslov fra 1998, som ændret (“COPPA”). Softwaren forbeholder sig retten til at nægte adgang til tjenesterne og / eller hjemmesiden til enhver enkeltperson i sin eneste og eksklusive diskretion.

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer de vilkår og betingelser, der er beskrevet i Aftalen med hensyn til din brug af Webstedet. Aftalen udgør den samlede og eneste aftale mellem dig og TheSoftware med hensyn til din brug af webstedet og afløser alle tidligere eller samtidige aftaler, erklæringer, garantier og / eller forståelser med hensyn til webstedet. Vi kan ændre Aftalen fra tid til anden efter eget skøn uden særlig varsel til dig. Den seneste aftale vil blive offentliggjort på webstedet, og du bør gennemgå aftalen inden du bruger webstedet. Ved din fortsatte brug af hjemmesiden og / eller tjenesterne, accepterer du hermed at overholde alle de betingelser og betingelser, der er indeholdt i aftalen, der gælder på det tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt kontrollere denne side for opdateringer og / eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for enkeltpersoner, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lovgivning. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under 18 år (18). Hvis du er under atten (XNUMX), har du ikke tilladelse til at bruge og / eller få adgang til webstedet og / eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Abonnementstjenester

Med forbehold for vilkårene og betingelserne i aftalen kan du ved at registrere dig på webstedet og modtage godkendelse fra TheSoftware få eller forsøge at få abonnementstjenesterne mod et gebyr eller uden gebyr. Abonnementstjenesterne vil give dig e-mail-indhold, tekst og andet materiale ("Abonnementsindhold"), der er relevant for online markedsføring leveret af TheSoftware og dets tredjepartspartnere ("Tredjepartsudbydere"). Hvis du vil afbryde modtagelsen af ​​abonnementsindholdet, skal du blot e-maile os på [e-mail beskyttet] Abonnementsindholdet indeholder kommentarer, meninger og / eller andet materiale, der leveres af TheSoftware og tredjepartsudbydere og bør ikke nødvendigvis stole på. Vær forsigtig, sund fornuft og sikkerhed, når du bruger abonnementsindholdet og / eller abonnementstjenesterne. Du accepterer, at TheSoftware ikke har nogen forpligtelser og ikke påtager sig nogen forpligtelser over for dig i forbindelse med sådant abonnementsindhold. TheSoftware garanterer ikke, at det Abonnementsindhold, der stilles til rådighed i forbindelse med Abonnementstjenesterne, er nøjagtigt, komplet eller passende. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller ansvarlig på nogen måde for din manglende evne til at bruge Abonnementstjenesterne og / eller Abonnementsindholdet. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig, nogen slutbrugere eller nogen tredjepart for ethvert krav i forbindelse med nogen af ​​abonnementstjenesterne.

Medlemskabstjenester

Med forbehold for vilkårene og betingelserne i Aftalen og Medlemskabsaftalen kan du ved at registrere dig på Hjemmesiden, acceptere Medlemskabsaftalen og modtage godkendelse fra TheSoftware få eller forsøge at få et medlemskab mod et gebyr eller uden gebyr i et af de forskellige medlemsprogrammer, som MTS Advertise OU tilbyder. For en kopi af medlemsaftalen, besøg webstedet for det specifikke medlemskab. Softwaremedlemskabsprogrammerne giver dig adgang til indhold, tekst og andet materiale ("medlemsindhold" og sammen med abonnementsindholdet, "indholdet"), der leveres af TheSoftware og visse tredjepartsudbydere, der er designet til at hjælpe medlemmer i deres online markedsføringsprojekter. Medlemsindholdet indeholder kommentarer, meninger og andet materiale, der leveres af TheSoftware tredjepartsudbydere, og der bør ikke nødvendigvis påberåbes. Vær forsigtig, sund fornuft og sikkerhed, når du bruger medlemsindholdet og / eller medlemskabstjenesterne. Du accepterer, at TheSoftware ikke har nogen forpligtelser og ikke påtager sig nogen forpligtelser over for dig i forbindelse med sådant medlemsindhold. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at medlemsindholdet, der stilles til rådighed i forbindelse med medlemstjenesterne, er nøjagtigt, komplet eller passende. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller ansvarlig på nogen måde for din manglende evne til at bruge medlemskabstjenesterne og / eller medlemsindholdet. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig, nogen slutbrugere eller nogen tredjepart for ethvert krav i forbindelse med nogen af ​​medlemstjenesterne.

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de gældende indkøbsordreformularer kan du få eller forsøge at få visse produkter og / eller tjenester fra webstedet. Produkterne og / eller tjenesterne på webstedet kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsproducentens producenter eller distributører af sådanne varer. TheSoftware garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller komplette. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller ansvarlig på nogen måde for din manglende evne til at få produkter og / eller tjenester fra webstedet eller for enhver tvist med produktets sælger, distributør og slutbrugerforbrugere. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke hæfter over for dig eller nogen tredjepart for ethvert krav i forbindelse med nogen af ​​de produkter og / eller tjenester, der tilbydes på webstedet.

Generelt

De oplysninger, du skal levere i forbindelse med tilmelding til tjenesterne, kan omfatte uden begrænsning noget af eller alt det følgende: (a) dit fulde navn; (b) firmanavn (c) e-mail-adresse (d) postadresse (og faktureringsadresse, hvis den er forskellig) (e) hjemmetelefonnummer f) arbejdstelefonnummer g) nummer på telekopimaskine (h) kreditkortoplysninger og / eller (i) andre oplysninger, der anmodes om på den relevante registreringsformular ("Service Registration Data"). Du accepterer at levere ægte, nøjagtige, aktuelle og komplette data om serviceregistrering. TheSoftware har ret til at afvise alle serviceregistreringsdata, hvor det efter TheSoftwares eneste og eksklusive skøn bestemmes, at: (i) du overtræder nogen del af Aftalen; og / eller (ii) de serviceregistreringsdata, som du har angivet, er ufuldstændige, falske, duplikater eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan ændre registreringsdata-kriterierne til enhver tid efter eget skøn.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er ethvert fremtidigt tilbud, der stilles til rådighed for dig på hjemmesiden, der udvider eller på anden måde forbedrer de aktuelle funktioner på webstedet, underlagt aftalen. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke på nogen måde er ansvarlig eller ansvarlig for din manglende evne til at bruge og / eller kvalificere dig til Tjenesterne. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke hæfter over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, suspension eller afbrydelse af Tjenester eller andet produkt, service eller promovering, der tilbydes af TheSoftware og / eller en af ​​dens tredjepartsudbydere. Hvis MTS Advertise OU opsiger aftalen og / eller andre tjenester af en eller anden grund, har MTS Advertise OU intet ansvar eller ansvar over for dig. Du forstår og accepterer, at afslag på at bruge webstedet er din eneste ret og afhjælpning med hensyn til enhver tvist, du måtte have med TheSoftware.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware salgsfremmende priser og andre priser via konkurrencer. Ved at give ægte og nøjagtig information i forbindelse med den gældende konkurrenceregistreringsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage i en chance for at vinde de salgsfremmende priser, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i de konkurrencer, der findes på webstedet, skal du først udfylde den relevante tilmeldingsformular fuldt ud. Du accepterer at give ægte, nøjagtige, aktuelle og komplette konkurrenceregistreringsdata. TheSoftware har ret til at afvise alle konkurrenceregistreringsdata, hvor det efter TheSoftwares eneste og eksklusive skøn bestemmes, at: (i) du overtræder nogen del af Aftalen; og / eller (ii) de konkurrenceregistreringsdata, som du har angivet, er ufuldstændige, falske, en kopi eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan ændre registreringsdata-kriterierne til enhver tid efter eget skøn.

LICENSSTIL

Som bruger af webstedet tildeles du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge webstedet, indholdet og tilknyttet materiale i overensstemmelse med aftalen. TheSoftware kan opsige denne licens til enhver tid af enhver grund. Du må bruge webstedet og indholdet på en computer til din egen personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af webstedet, indhold, konkurrencer og / eller tjenester må reproduceres i nogen form eller inkorporeres i noget informationshentningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, lease, sælge, ændre, dekompilere, adskille, reverse engineer eller overføre webstedet, indhold, konkurrencer og / eller tjenester eller nogen del deraf. TheSoftware forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt i Aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte funktion af hjemmesiden. Du må ikke foretage dig noget, der påfører TheSoftwares infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning. Din ret til at bruge webstedet, indhold, konkurrencer og / eller tjenester kan ikke overføres.

EJENDOMSRETTIGHEDER

Indholdet, organisering, grafik, design, kompilering, magnetisk oversættelse, digital konvertering, software, tjenester og andre forhold relateret til hjemmesiden, indhold, konkurrencer og tjenester er beskyttet under gældende ophavsret, varemærker og andre ejendomsretlige (inklusive, men ikke begrænset til , intellektuelle ejendomsrettigheder. Det er strengt forbudt at kopiere, videredistribuere, offentliggøre eller sælge nogen dele af hjemmesiden, indhold, konkurrencer og / eller tjenester. Systematisk hentning af materiale fra webstedet, indhold, konkurrencer og / eller tjenester ved automatiserede midler eller enhver anden form for skrabning eller dataudvinding for at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller bibliotek uden skriftlig tilladelse fra Softwaren er forbudt. Du erhverver ikke ejendomsret til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andet materiale, der vises på eller gennem webstedet, indhold, konkurrencer og / eller tjenester. Udstationering af information eller materiale på Hjemmesiden eller af og gennem Tjenesterne af TheSoftware udgør ikke et afkald på nogen ret i eller til sådanne oplysninger og / eller materialer. TheSoftware-navnet og logoet og al tilhørende grafik, ikoner og servicenavne er varemærker tilhørende TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på webstedet eller ved og gennem tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brug af ethvert varemærke uden den relevante ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLENKING TIL WEBSITE, SAMMEMÆRKNING, "FRAMING" OG / ELLER REFERENCERING AF FORBUDT WEBSITE

Medmindre det udtrykkeligt er godkendt af TheSoftware, kan ingen hyperlinke webstedet eller dele deraf (inklusive, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt beskyttet materiale) til deres websted eller websted af en eller anden grund. Yderligere er "indramning" af webstedet og / eller henvisning til Uniform Resource Locator ("URL") på webstedet i ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt medium uden forudgående, udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra TheSoftware er strengt forbudt. Du accepterer specifikt at samarbejde med hjemmesiden for at fjerne eller ophøre, alt efter hvad der er relevant, sådant indhold eller aktivitet. Du anerkender hermed, at du er ansvarlig for enhver skade, der er forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG MODIFIKATION

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at redigere og / eller slette alle dokumenter, oplysninger eller andet indhold, der vises på webstedet.

DISCLAIMER

WEBSIDEN, TJENESTER, KONKURRENCER, INDHOLD, ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER, DER DU MÅTT FÅ FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG / ELLER ANDRE PRODUKTER OG / ELLER TJENESTER, DER DU KAN ANMODE OM GENNEM WEBSTEDET, DER LEVERES TIL DIG SOM DET ER ”OG“ SOM TILGÆNGELIG ”GRUNDLAG OG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, FRASKRIVES I FULDSTE OMFATTELSE, DER ER GÆLDENDE FOR GÆLDENDE LOV (INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FRASKRIVELSE AF EN EVENTUAL GARANTI, SOM ER UTRYKKELIG I ENHED, IKKE GARANTI OG / ELLER EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL). SÆRLIGT, MEN IKKE SOM EN BEGRÆNSNING DERAF, Giver TheSoftware INGEN GARANTI FOR AT (A) WEBSTEDET, TJENESTER, KONKURRENCER, INDHOLD, ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER, DER DU MÅ FÅR FRA EN AF VORES TREDJEPARTSPRODUKTER, OG / ELLER EN ELLER EN ANDET PRODUKT OG / ELLER TJENESTER, DER DU KAN ANMODE OM GENNEM WEBSTEDEN, MØDER DINE KRAV; (B) WEBSIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER, DER DU KAN FÅ FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, og / eller ALLE ANDRE PRODUKTER OG / ELLER TJENESTER, DER DU KAN ANMODE OM GENNEM WEBBPLATSEN, TIDLIGT, SIKKER ELLER FEJLFRI; (C) DU KVALIFICERER TIL KONKURRENCERNE OG / ELLER TJENESTERNE; ELLER (D) RESULTATERNE, DER KAN OPNÅS FRA BRUGEN AF WEBSTEDET, TJENESTER, KONKURRENCER, INDHOLD, ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER, DER DU MÅTT FÅ FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, / ELLER ANDRE PRODUKTER OG / ELLER TJENESTER, DER DU KAN ANSØGE OM GENNEM WEB-STEDET VIL VÆRE NØJAGT ELLER PÅLIDELIG. WEBSIDEN, TJENESTER, KONKURRENCER, INDHOLD, ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG / ELLER ANDRE PRODUKTER OG / ELLER TJENESTER, DER DU KAN ANMODE OM GENNEM WEBSTEDEN, KAN INDEHOLDE FEJL, ER ELLER ANDRE BEGRÆNSNINGER. Vi VIL IKKE ANSVARLIG FOR TILGÆNGELIGHEDEN FOR DEN UNDERLIGGENDE INTERNETTILSLUTNING, DER ER FORBINDET MED WEBSIDEN. INGEN RÅD ELLER OPLYSNINGER, MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIGE, FÅR DU FRA softwaren, NOGEN AF DENNE TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER ANDET VEDRØRENDE ELLER FRA WEBSTEDET, SKAL OPRETTE EN GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIG ER ANGIVET I AFTALEN.

DISCLAIMER FOR HARM CAUSED BY DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra hjemmesiden på egen risiko. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for korrupte computerkoder, inklusive, men ikke begrænset til, vira og orme.

ANSVARSBEGRÆNSNING

DU FORSTÅR ​​UDTRYKKELIGT OG ACCEPTERER, AT Softwaren IKKE SKAL ANSVARES FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR ALLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, FOLGENDE OG / ELLER EKSEMPLERENDE SKADER INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER FOR MISTRING AF GODT DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELV HVIS Softwaren er blevet rådgivet om muligheden for sådanne skader), FULDST TILLADT I LOVGIVNING FOR: (A) ANVENDELSEN ELLER manglende evne til at bruge hjemmesiden, TJENESTER, KONKURRENCE, INDHOLD PARTPRODUKTER, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES LEVERANDØRER AF TREDJEPART, og / eller ALLE ANDRE PRODUKTER OG / ELLER TJENESTER, DER DU KAN ANMODE OM GENNEM WEBSTEDET; (B) OMKOSTNINGEN AF INDKØB AF UDSKIFTTEDE VARER OG TJENESTEYDELSER, DER ER FØLGENDE FOR ALLE VARER, DATA, INFORMATION OG / ELLER TJENESTER, DER ER KØBT ELLER FÅTT FRA, ELLER TRANSAKTIONER INDGIVET I GJENNOM, WEBSIDEN (C) MÅLET AT KVALIFICERE TIL KONKURRENCER, TJENESTEYDELSER ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRA NOGEN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER NOGEN FØLGENDE Nægtelse af Tredjepartsprodukter fra det samme; (D) DEN Uautoriserede adgang til eller ændring af dine tilmeldingsdata; OG (E) ALT andet, der vedrører inhabiliteten til at bruge websiden, TJENESTER, KONKURRENCER, INDHOLD, ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, og / eller ALLE ANDRE PRODUKTER OG / ELLER TJENESTER, DER DU KAN ANMODE OM GENNEM WEB-STEDET. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER FOR ALLE ÅRSAGSAKER, I AGGREGATET INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KONTRAKTBRUD, GARANTIBRYG, UTROLIGHED, STRIKT ANSVAR, MISPRÆSENTATIONER OG ALLE ANDRE TORTER. DU FRIGIVER hermed softwaren og alle softwares tredjepartsleverandører fra enhver og alle forpligtelser, forpligtelser og krav ud over den begrænsning, der er angivet heri. HVIS GÆLDENDE LOV IKKE TILLADER SÅDAN BEGRÆNSNING, VÆR DET MAKSIMALE ANSVAR FOR Softwaren overfor dig under enhver og alle omstændigheder fem hundrede dollars ($ 500.00). NEGATIONEN AF SKADER, DER ER OVERSKRIFTET OVER, ER ET GRUNDLÆGGENDE ELEMENT AF GRUNDLÆGGEN AF FORHANDLET MELLEM DIG OG Softwaren. MÅLIGHEDEN TIL AT BRUGE WEBSIDEN, TJENESTER, KONKURRENCER, INDHOLD, ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER, DER DU MÅ FÅR FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, og / eller ANDRE PRODUKTER OG / ELLER TJENESTER, DER DU KAN ANMODE OM GENNEM WEBSIDEN LEVERET TIL DIG UDEN SÅDE BEGRÆNSNINGER.

ERSTATNING

Du accepterer at skadesløse og holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede virksomheder, og hvert af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, medarbejdere, agenter, co-brandere og / eller andre partnere, uskadelige fra og imod ethvert krav. udgifter (inklusive rimelige advokatsalærer), skader, dragter, omkostninger, krav og / eller domme overhovedet, fremsat af enhver tredjepart på grund af eller som følge af: (a) din brug af hjemmesiden, tjenester, indhold og / eller adgang ind i enhver konkurrence; (b) din overtrædelse af aftalen; og / eller (c) din krænkelse af enhver anden persons og / eller enheds rettigheder. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og / eller tilknyttede virksomheder og hver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og / eller advokater. Hver af disse personer og enheder skal have ret til at hævde og håndhæve disse bestemmelser direkte mod dig på egne vegne.

TREDJEPARTS-WEBSTEDER

Hjemmesiden kan indeholde links til og / eller henvise dig til andre internetwebsteder og / eller ressourcer inklusive, men ikke begrænset til dem, der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Da TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsteder og / eller ressourcer, anerkender du og accepterer hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af ​​sådanne tredjepartswebsteder og / eller ressourcer. Desuden godkender TheSoftware ikke og er ikke ansvarlig for nogen vilkår og betingelser, fortrolighedspolitikker, indhold, reklame, tjenester, produkter og / eller andet materiale på eller tilgængelig fra sådanne tredjepartswebsteder eller ressourcer eller for eventuelle skader og / eller tab deraf.

OPLYSNINGER OM PRIVATPOLITIK / BESØGENDE

Brug af hjemmesiden og alle kommentarer, feedback, information, registreringsdata og / eller materiale, som du sender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os ret til at bruge alle oplysninger om din brug af webstedet og alle andre personligt identificerbare oplysninger, der leveres af dig, i overensstemmelse med vilkårene i vores fortrolighedspolitik. Klik her for at se vores fortrolighedspolitik.

JURIDISK ADVARSEL

Ethvert forsøg fra enhver enkeltperson, uanset om det er en TheSoftware-kunde eller ej, at beskadige, ødelægge, manipulere med, ødelægge og / eller på anden måde blande sig i driften af ​​hjemmesiden, er en krænkelse af strafferet og civilret, og TheSoftware vil flittigt forfølge enhver og alt retsmidler i denne henseende mod enhver krænkende person eller enhed i videst muligt omfang lovligt og i egenkapital.

VALG AF LOV / SPIL

Eventuelle tvister, der opstår som følge af eller er relateret til aftalen, styres af og fortolkes i overensstemmelse med Estlands lovgivning (uden hensyn til principperne om lovkonflikt). Enhver afsagt kendelse skal være endelig og afgørende for parterne, og en dom derom kan træffes i enhver domstol med kompetent jurisdiktion. Intet heri skal fortolkes således, at det er til hinder for, at en part søger påbud med henblik på at beskytte sine rettigheder i afventning af resultatet af en voldgift. I det omfang loven tillader det, accepterer du, at du ikke vil anlægge, deltage i eller deltage i nogen gruppesøgsmål vedrørende ethvert krav, tvist eller kontrovers, som du måtte have mod TheSoftware. og hver af deres juridiske repræsentanter, tilknyttede selskaber, datterselskaber, forældre, agenturer og deres respektive medlemmer, officerer, direktører, medarbejdere og agenter. Du accepterer indførelsen af ​​påbud om at stoppe en sådan retssag eller fjerne dig som deltager i sagen. Du accepterer at betale advokatsalæret og sagsomkostninger, som TheSoftwareurs søger en sådan lettelse. Aftalen udgør ikke et frafald af nogen af ​​dine rettigheder og retsmidler til at forfølge et krav individuelt og ikke som en gruppesag i bindende voldgift som angivet ovenfor. Denne bestemmelse, der forhindrer dig i at anlægge, deltage i eller deltage i gruppesøgsmål, er en uafhængig aftale. Hvis nogen del af aftalen holdes ugyldig eller ikke kan håndhæves, fortolkes denne del i overensstemmelse med gældende lovgivning, og de resterende dele forbliver i fuld kraft og virkning.

Oxygen Ikon Box

Adresse: 3 Church Street, Samsung Hub, Singapore, 049483

Oxygen Ikon Box

E-mail: [e-mail beskyttet]

kuvertkort-markør