Условията за ползване на уебсайта на софтуера ВАЖНО – МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ

Благодарим Ви, че посетихте уебсайта (“Уебсайтът”), на който открихте връзката към настоящите Условия за ползване (“Уебсайтът”). Уебсайтът е интернет собственост на TheSoftware. (наричани заедно “TheSoftware”, “ние” и “нас”). Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Условия за ползване на уебсайта на TheSoftware (“Условия за ползване”) в тяхната цялост, когато: (а) достъп до Уебсайта; (б) да се регистрирате за информационен бюлетин или да се абонирате за пощенски списък, или да поискате информация от и чрез Уебсайта (“Абонаментни услуги”); (в) да се регистрирате, за да участвате в промоции, конкурси и/или лотарии, предлагани от TheSoftware от време на време (всяко от тях наричано “Конкурс”); (г) да се присъедините или да се опитате да се присъедините към партньорска програма или друга членска организация, представена на Уебсайта (“Услуги за членство”); и/или (д) да поръчате продукт и/или услуга чрез Уебсайта (“Услуги на продавача”, а заедно с Абонаментните услуги и Услугите за членство – “Услугите”). Политиката за поверителност на TheSoftware (“Политиката за поверителност”), Официалните правила на конкурса, приложими за всеки конкурс, Споразумението(ята) за покупка на TheSoftware (“Споразумението за покупка”), Споразумението(ята) за членство в TheSoftware (“Споразумението за членство”), както и всички други правила за работа, политики, ценови графици и други допълнителни условия или документи, които могат да бъдат публикувани периодично, са изрично включени тук чрез препратка (наричани общо “Споразумението”). Моля, прегледайте внимателно пълните условия на споразумението. Ако не сте съгласни със Споразумението в неговата цялост, нямате право да използвате Услугите и/или Уебсайта по какъвто и да е начин или форма.

TheSoftware СПЕЦИАЛНО ЗАБРАНЯВА ДОСТЪПА ДО САЙТА И/ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВСЯКО ЛИЦЕ, КОЕТО Е ПОКРИТО ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНОСТТА НА ДЕЦАТА В ЕЛЕКТРОНЕН РЕЖИМ ОТ 1998 Г., С ИЗМЕНЕНИЯТА (“COPPA”). TheSoftware си запазва правото да откаже достъп до УСЛУГИТЕ и/или Уебсайта на всяко физическо лице по своя самостоятелна и изключителна преценка.

ОБХВАТ И ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Вие се съгласявате с условията, описани в Споразумението, по отношение на използването на Уебсайта. Споразумението представлява цялостното и единствено споразумение между Вас и TheSoftware по отношение на Вашето използване на Уебсайта и замества всички предишни или съвременни споразумения, декларации, гаранции и/или договорености по отношение на Уебсайта. Можем да променяме Споразумението от време на време по наше усмотрение, без да ви уведомяваме изрично. Най-новото Споразумение ще бъде публикувано на Уебсайта и Вие трябва да се запознаете с него, преди да използвате Уебсайта. Продължавайки да използвате Уебсайта и/или Услугите, Вие се съгласявате да спазвате всички условия, съдържащи се в действащото към този момент Споразумение. Затова трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и Услугите са достъпни само за лица, които могат да сключват правно обвързващи договори съгласно приложимото законодателство. Уебсайтът и Услугите не са предназначени за използване от лица на възраст под осемнадесет (18) години. Ако сте на възраст под осемнадесет (18) години, нямате разрешение да използвате и/или да имате достъп до Уебсайта и/или Услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Абонаментни услуги

При спазване на условията на Споразумението, като се регистрирате на Уебсайта и получите одобрение от TheSoftware, можете да получите или да се опитате да получите срещу заплащане или без заплащане абонаментните услуги. Абонаментните услуги ще ви предоставят съдържание по електронна поща, текст и други материали (“Абонаментно съдържание”), свързани с онлайн маркетинга, предоставени от TheSoftware и неговите партньори от трети страни (“Доставчици от трети страни”). Ако желаете да прекратите получаването на Съдържанието на абонамента, просто ни изпратете имейл на адрес [email protected]. Съдържанието на абонамента съдържа коментари, мнения и/или други материали, които са предоставени от TheSoftware и доставчици от трети страни и на които не трябва непременно да се разчита. Моля, използвайте предпазливост, здрав разум и безопасност, когато използвате съдържанието на абонамента и/или абонаментните услуги. Вие се съгласявате, че TheSoftware няма да има никакви задължения и няма да поема никакви отговорности към вас във връзка с такова абонаментно съдържание. TheSoftware не декларира и не гарантира, че съдържанието на абонамента, предоставено във връзка с абонаментните услуги, е точно, пълно или подходящо. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи никаква отговорност за вашата невъзможност да използвате абонаментните услуги и/или абонаментното съдържание. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност пред вас, крайните потребители или трети страни за каквито и да било претенции във връзка с някоя от абонаментните услуги.

Услуги за членство

При спазване на условията на Споразумението и Споразумението за членство, като се регистрирате на Уебсайта, съгласите се със Споразумението за членство и получите одобрение от TheSoftware, можете да получите или да се опитате да получите срещу заплащане или без заплащане членство в една от различните програми за членство, които MTS Advertise OU предлага. За копие от споразумението за членство посетете уебсайта за конкретното членство. Програмите за членство на TheSoftware ви дават възможност за достъп до съдържание, текст и други материали (“Съдържание на члена” и заедно със Съдържанието на абонамента – “Съдържанието”), предоставени от TheSoftware и определени доставчици – трети страни, предназначени да подпомагат членовете в техните онлайн маркетингови начинания. Съдържанието на членовете съдържа коментари, мнения и други материали, които са предоставени от доставчици на трети страни на TheSoftware и на които не трябва непременно да се разчита. Моля, използвайте предпазливост, здрав разум и безопасност, когато използвате Съдържанието на члена и/или Услугите за членство. Вие се съгласявате, че TheSoftware няма да има никакви задължения и няма да поема никакви отговорности към вас във връзка с такова Съдържание на член. TheSoftware не декларира и не гарантира, че съдържанието на членовете, предоставено във връзка с Услугите за членство, е точно, пълно или подходящо. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи никаква отговорност за вашата невъзможност да използвате Услугите за членове и/или Съдържанието на членовете. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност пред вас, крайните потребители или трети страни за каквито и да било претенции във връзка с някоя от Услугите за членство.

Услуги на продавача

Чрез попълване на приложимите формуляри за поръчка можете да получите или да се опитате да получите определени продукти и/или услуги от Уебсайта. Продуктите и/или услугите, представени на Уебсайта, може да съдържат описания, които са предоставени директно от производителите или дистрибуторите на тези продукти от Третата страна доставчик. TheSoftware не декларира и не гарантира, че описанията на тези елементи са точни или пълни. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи никаква отговорност за вашата невъзможност да получите продукти и/или услуги от Уебсайта или за всякакви спорове с продавача, дистрибутора и крайните потребители на продукта. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас или трета страна за каквито и да било претенции във връзка с продукти и/или услуги, предлагани на Уебсайта.

Обща информация

Информацията, която трябва да предоставите във връзка с регистрацията за Услугите, може да включва, без ограничение, някои или всички от следните данни: (а) пълното ви име; (б) име на компанията; (в) адрес на електронна поща; (г) адрес за кореспонденция (и адрес за фактуриране, ако е различен); (д) домашен телефонен номер; (е) служебен телефонен номер; (ж) номер на телекопирна машина; (з) информация за кредитни карти; и/или (i) всяка друга информация, поискана в приложимия регистрационен формуляр (“Данни за регистрация на услугата”). Вие се съгласявате да предоставите верни, точни, актуални и пълни данни за регистрация на услугата. Софтуерът има право да отхвърли всички данни за регистрация на услугата, когато по преценка на Софтуера се установи, че: (i) нарушавате някоя от частите на Споразумението; и/или (ii) предоставените от Вас данни за регистрация на услугата са непълни, измамни, дублирани или по друг начин неприемливи. TheSoftware може да промени критериите за регистрационни данни по всяко време по свое усмотрение.

Освен ако изрично не е посочено друго, всяка бъдеща оферта, предоставена ви на Уебсайта, която разширява или по друг начин подобрява настоящите функции на Уебсайта, е предмет на Споразумението. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи никаква отговорност за вашата невъзможност да използвате и/или да се класирате за Услугите. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас или която и да е трета страна за каквато и да е промяна, спиране или прекратяване на Услугите или друг продукт, услуга или промоция, предлагани от TheSoftware и/или някоя от неговите Доставчици – трети страни. Ако MTS Advertise OU прекрати Споразумението и/или някоя от Услугите по каквато и да е причина, MTS Advertise OU няма да носи никаква отговорност към Вас. Вие разбирате и се съгласявате, че отказът да използвате Уебсайта е Вашето единствено право и средство за защита по отношение на всеки спор, който може да имате с TheSoftware.

КОНКУРСИ

От време на време TheSoftware предлага промоционални награди и други награди чрез конкурси. Като предоставите вярна и точна информация във връзка с приложимия регистрационен формуляр за Конкурса и се съгласите с Официалните правила на Конкурса, приложими за всеки Конкурс, можете да участвате в шанса да спечелите промоционалните награди, предлагани във всеки Конкурс. За да участвате в конкурсите, представени на Уебсайта, трябва първо да попълните изцяло съответния формуляр за участие. Вие се съгласявате да предоставите верни, точни, актуални и пълни данни за регистрация в Конкурса. Софтуерът има право да отхвърли всички данни за регистрация в конкурса, когато по преценка на Софтуера се установи, че: (i) сте в нарушение на някоя част от Споразумението; и/или (ii) предоставените от Вас данни за регистрация в Конкурса са непълни, измамни, дублирани или по друг начин неприемливи. TheSoftware може да промени критериите за регистрационни данни по всяко време по свое усмотрение.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ

Като потребител на Уебсайта Ви се предоставя неизключителен, непрехвърляем, отменяем и ограничен лиценз за достъп и използване на Уебсайта, Съдържанието и свързаните с него материали в съответствие със Споразумението. TheSoftware може да прекрати този лиценз по всяко време и по всякаква причина. Можете да използвате Уебсайта и Съдържанието на един компютър за лична употреба с нетърговска цел. Никоя част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или включвана в система за извличане на информация, електронна или механична. Нямате право да използвате, копирате, имитирате, клонирате, отдавате под наем, на лизинг, продавате, модифицирате, декомпилирате, разглобявате, разработвате с обратна сила или прехвърляте Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите или която и да е част от тях. TheSoftware си запазва всички права, които не са изрично предоставени в Споразумението. Нямате право да използвате каквото и да е устройство, софтуер или рутинна процедура, за да се намесвате или да се опитвате да се намесвате в правилното функциониране на Уебсайта. Нямате право да предприемате действия, които налагат необосновано или непропорционално голямо натоварване на инфраструктурата на TheSoftware. Вашето право да използвате Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите не може да се прехвърля.

ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието, организацията, графиките, дизайнът, компилацията, магнитният превод, цифровото преобразуване, софтуерът, услугите и други въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и Услугите, са защитени от приложимите авторски права, търговски марки и други права на собственост (включително, но не само, права на интелектуална собственост). Копирането, разпространението, публикуването или продажбата от Ваша страна на която и да е част от Уебсайта, Съдържанието, конкурсите и/или Услугите е строго забранено. Забранено е систематичното извличане на материали от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите чрез автоматизирани средства или всяка друга форма на извличане на данни с цел създаване или компилиране, пряко или непряко, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от TheSoftware. Вие не придобивате права на собственост върху никакво съдържание, документ, софтуер, услуги или други материали, разглеждани на или чрез Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите. Публикуването на информация или материали на Уебсайта или чрез и посредством Услугите от страна на TheSoftware не представлява отказ от каквито и да било права върху такава информация и/или материали. Името и логото на TheSoftware, както и всички свързани с тях графики, икони и имена на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички други търговски марки, които се появяват на Уебсайта или чрез Услугите, са собственост на съответните им собственици. Използването на всяка търговска марка без изричното писмено съгласие на нейния собственик е строго забранено.

ЗАБРАНЕНИ СА ХИПЕРВРЪЗКИТЕ КЪМ УЕБСАЙТА, СЪВМЕСТНОТО СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ, “РАМКИРАНЕТО” И/ИЛИ ПОЗОВАВАНЕТО НА УЕБСАЙТА.

Освен ако не е изрично упълномощен от TheSoftware, никой няма право да поставя хипервръзки към Уебсайта или части от него (включително, но не само, логотипи, търговски марки, брандинг или материали, защитени с авторски права), към свой уебсайт или уеб място по каквато и да е причина. Освен това е строго забранено “рамкирането” на Уебсайта и/или препращането към Uniform Resource Locator (“URL”) на Уебсайта в каквато и да е търговска или нетърговска медия без предварителното, изрично, писмено разрешение на TheSoftware. Вие изрично се съгласявате да сътрудничите на Уебсайта за премахване или прекратяване, както е приложимо, на всяко такова съдържание или дейност. С настоящото потвърждавате, че носите отговорност за всички свързани с това щети.

РЕДАКТИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИЦИРАНЕ

Запазваме си правото по свое усмотрение да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или друго съдържание, които се появяват на Уебсайта.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

УЕБСАЙТЪТ, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСИЧКИ ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, И/ИЛИ ВСИЧКИ ДРУГИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ПРИНЦИПА “КАКТО Е” И “КАКТО Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ” И ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ И ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, СЕ ОТХВЪРЛЯТ В МАКСИМАЛНАТА ДОПУСТИМА СТЕПЕН СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ОТХВЪРЛЯНЕТО НА ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И/ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ). В ЧАСТНОСТ, НО НЕ КАТО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ТОВА, TheSoftware НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ: (А) УЕБСАЙТЪТ, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСИЧКИ ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, И/ИЛИ ВСИЧКИ ДРУГИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ; (Б) УЕБСАЙТЪТ, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСИЧКИ ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, И/ИЛИ ВСИЧКИ ДРУГИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТИ, НАВРЕМЕННИ, СИГУРНИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; (В) ЩЕ ОТГОВАРЯТЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ; ИЛИ (Г) РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЯКАКВИ ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, И/ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, ЗА КОИТО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ ИЛИ НАДЕЖДНИ. УЕБСАЙТЪТ, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЯКАКВИ ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, И/ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, МОЖЕ ДА СЪДЪРЖАТ БЪГОВЕ, ГРЕШКИ, ПРОБЛЕМИ ИЛИ ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАЛИЧНОСТТА НА ОСНОВНАТА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА, СВЪРЗАНА С УЕБСАЙТА. НИКАКВА СЪВЕТА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА, ПОЛУЧЕНА ОТ ВАС ОТ ТЕСОФТУЕР, ОТ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ЧРЕЗ ИЛИ ОТ УЕБСАЙТА, НЕ ПОСТАВЯ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО УКАЗАНА В СПОРАЗУМЕНИЕТО.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗТЕГЛЯНИЯ

Посетителите изтеглят информация от Уебсайта на свой риск. TheSoftware не дава гаранция, че тези изтегляния не съдържат повреждащи компютърни кодове, включително, но не само, вируси и червеи.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ВИЕ ИЗРИЧНО ПОЗНАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ TheSoftware НЯМА ДА ОТГОВАРЯ НА ВАС ИЛИ НА ТРЕТА СТРАНА ЗА НИКАКВИ ДИРЕКТНИ, ИНДИВИДУАЛНИ, СПЕЦИАЛНИ, КОНСЕКВЕНЦИАЛНИ И/ИЛИ ИЗВЪНРЕДНИ ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧВАЩО СЕ ДО, ВРЕДИ ЗА ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ПОЛЗВАНЕ НА СТОКИ, ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ И ДРУГИ НЕОСЕЗАЕМИ ЗАГУБИ (ВЪПРЕКИ ЧЕ СОФТУЕРЪТ Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ВРЕДИ), В ПЪЛНАТА СИЛИСТЕМА, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА ЗА: (А) ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЯКАКВИ ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, И/ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА; (Б) РАЗХОДИТЕ ЗА НАБАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ И УСЛУГИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВСЯКАКВИ СТОКИ, ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ УСЛУГИ, ЗАКУПЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ОТ УЕБСАЙТА, ИЛИ ТРАНЗАКЦИИ, СКЛЮЧЕНИ ЧРЕЗ НЕГО; (В) НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ КЛАСИРАТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИ, УСЛУГИ ИЛИ ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ОТ НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩ ОТКАЗ НА ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ОТ СЪЩИТЕ; (Г) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ПРОМЯНА НА ВАШИТЕ РЕГИСТРАЦИОННИ ДАННИ; И (Д) ВСЯКАКВИ ДРУГИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБСАЙТА, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЯКАКВИ ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, И/ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА. ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ПРИЧИНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ, В СЪВКУПНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НАРУШАВАНЕ НА ДОГОВОР, НАРУШАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ, НЕБРЕЖНОСТ, СТРОГА ОТГОВОРНОСТ, ЗАБЛУДИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЛИКТИ. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ ОСВОБОЖДАВАТЕ TheSoftware И ВСИЧКИ ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТИТЕ СТРАНИ НА TheSoftware ОТ ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТИ И ИСКОВЕ, ПРЕвишаващи ограниченията, посочени тук. АКО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НЕ ПОЗВОЛЯВА ТАКОВА ОГРАНИЧЕНИЕ, МАКСИМАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА TheSoftware КЪМ ВАС ПРИ ВСИЧКИ И ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЩЕ БЪДЕ ПЕТ СТОТИНКИ ДОЛАРА ($500.00). ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ВРЕДИТЕ, ИЗЛОЖЕНО ПОВЕЧЕ, Е ОСНОВЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ ОСНОВАТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ВАС И TheSoftware. НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБСАЙТА, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ПРОДУКТИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, И/ИЛИ ДРУГИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, НЯМА ДА ВИ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗ ТАКИВА ОГРАНИЧЕНИЯ.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите и предпазите TheSoftware, всяко от техните родители, дъщерни дружества и филиали, както и всеки от техните членове, служители, директори, работници, агенти, ко-брандъри и/или други партньори от и срещу всякакви претенции, разходи (включително разумни адвокатски хонорари), щети, искове, разходи, искания и/или съдебни решения, направени от трета страна поради или произтичащи от: (а) използването от Ваша страна на Уебсайта, Услугите, Съдържанието и/или участието във всеки Конкурс; (б) нарушаване на Споразумението от Ваша страна; и/или (в) нарушаването от Ваша страна на правата на друго физическо и/или юридическо лице. Разпоредбите на този параграф са в полза на TheSoftware, всяко от техните родители, дъщерни дружества и/или филиали, както и на всяко от техните съответни длъжностни лица, директори, членове, служители, агенти, акционери, лицензодатели, доставчици и/или адвокати. Всяко от тези физически и юридически лица има право да предяви и приложи тези разпоредби директно срещу вас от свое име.

УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът може да предоставя връзки към и/или да Ви препраща към други интернет сайтове и/или ресурси, включително, но не само, такива, които са собственост и се управляват от Доставчици – трети страни. Тъй като TheSoftware няма контрол върху такива уебсайтове и/или ресурси на трети страни, с настоящото вие потвърждавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове и/или ресурси на трети страни. Освен това TheSoftware не одобрява и не носи отговорност за никакви условия, политики за поверителност, съдържание, реклами, услуги, продукти и/или други материали, които се намират на или са достъпни от такива уебсайтове или ресурси на трети страни, нито за каквито и да било щети и/или загуби, произтичащи от тях.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

Използването на Уебсайта, както и всички коментари, обратна връзка, информация, Регистрационни данни и/или материали, които изпращате чрез или във връзка с Уебсайта, са предмет на нашата Политика за поверителност. Запазваме си правото да използваме цялата информация, свързана с използването на Уебсайта от Ваша страна, както и всякаква друга лична информация, предоставена от Вас, в съответствие с условията на нашата Политика за поверителност. За да видите нашата политика за поверителност, моля, натиснете тук.

ЗАКОНОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всеки опит на което и да е лице, независимо дали е клиент на TheSoftware или не, да повреди, унищожи, подмени, вандализира и/или по друг начин да попречи на работата на Уебсайта, е нарушение на наказателното и гражданското право и TheSoftware ще предприеме всички мерки за защита в тази връзка срещу всяко физическо или юридическо лице, извършило нарушението, в максималната степен, допустима от закона и по справедливост.

ИЗБОР НА ПРАВО/ПРАВОПРИЕМНИК

Всички спорове, произтичащи от или свързани със Споразумението, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Естония (без оглед на принципите на стълкновение на закони). Всяко постановено решение е окончателно и окончателно за страните и решение по него може да бъде постановено от всеки съд с компетентна юрисдикция. Нищо в настоящия документ не може да се тълкува като пречка за която и да е от страните да търси съдебна защита, за да защити правата си в очакване на резултата от арбитража. До степента, позволена от закона, вие се съгласявате, че няма да завеждате, присъединявате или участвате в колективен съдебен иск по отношение на всяка претенция, спор или противоречие, които може да имате срещу TheSoftware. и всеки от техните законни представители, филиали, дъщерни дружества, родители, агенции и техните съответни членове, служители, директори, работници и агенти. Съгласявате се да бъдат предприети съдебни мерки за спиране на такъв иск или за отстраняването ви като участник в делото. Вие се съгласявате да заплатите адвокатските хонорари и съдебните разноски, които TheSoftware ще направи при търсенето на такова обезщетение. Споразумението не представлява отказ от което и да е от вашите права и средства за защита, за да предявите иск индивидуално, а не като колективен иск в задължителен арбитраж, както е предвидено по-горе. Тази разпоредба, която Ви възпрепятства да завеждате, да се присъединявате или да участвате в колективни искове, е независимо споразумение. Ако някоя от частите на споразумението бъде обявена за невалидна или неприложима, тази част се тълкува в съответствие с приложимото право, а останалите части остават в пълна сила и действие.