Polityka prywatności oprogramowania

Klikając na “Kontynuuj”, dajesz nam zgodę na wysyłanie Ci e-maili o naszych ofertach. Jeśli zdecydowałeś się nie otrzymywać więcej e-maili, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie na dole każdego e-maila.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich The Software chroni prywatność informacji dostarczanych przez osoby odwiedzające strony w sieci WWW, które są własnością i są zarządzane przez The Software, w tym The Software i The Software. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o naszych praktykach w zakresie gromadzenia informacji oraz o sposobach, w jakie informacje te mogą być wykorzystywane. Ta polityka może się zmieniać od czasu do czasu, więc proszę sprawdzać okresowo, aby zapoznać się z tymi informacjami.

A. Informacje identyfikowalne osobowo:

Oprogramowanie zazwyczaj otrzymuje określone dane o osobach odwiedzających stronę internetową tylko wtedy, gdy takie informacje są podawane dobrowolnie, np. gdy osoby odwiedzające stronę proszą o informacje, zakup lub zapisanie się na usługi, otwierają bilet zapytania do działu obsługi klienta, podają informacje o CV w celu znalezienia pracy lub wysyłają nam e-mail. Oczywiście niektóre z tych działań wymagają podania informacji przez użytkownika, np. gdy dokonuje on zakupu, używa karty kredytowej do zapłaty za usługi, przesyła swój życiorys lub prosi o określone informacje. Kiedy podajesz firmie The Software informacje umożliwiające identyfikację użytkownika za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych, zostaną one wykorzystane do spełnienia Twojego konkretnego żądania. W większości przypadków użytkownik będzie miał możliwość wyboru, czy chce, czy nie chce, aby The Software wykorzystał te informacje do dodatkowych celów. Użytkownik może również zażądać, aby The Software nie wykorzystywało jego informacji, wysyłając e-mail na adres: [email protected], jednakże The Software zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wysyłania użytkownikowi biuletynów i innych ważnych informacji dotyczących usług The Software. Bez żadnych instrukcji ze strony użytkownika, The Software może wykorzystać podane informacje do informowania użytkownika o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm The Software, autoryzowanych agentów The Software oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi The Software utrzymuje relacje i których oferta może być dla użytkownika interesująca. Oprogramowanie nie będzie jednak sprzedawać ani wymieniać informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, chyba że zostaniemy do tego upoważnieni lub prawnie zobowiązani, lub w przypadku nieuchronnej szkody fizycznej dla odwiedzającego lub innych osób. Na tych stronach The Software, gdzie użytkownik może podać The Software kartę kredytową lub inne informacje dotyczące zamówienia za pośrednictwem sieci, The Software chroni i zabezpiecza te informacje stosując komercyjnie zwyczajowe sieciowe protokoły bezpieczeństwa i szyfrowania, których przykłady obejmują Secure Socket Layer (SSL) i Secure Electronic Transaction (SET). Na stronach, na których użytkownik dobrowolnie oferuje jakiekolwiek opinie, dane, odpowiedzi, pytania, komentarze, sugestie, pomysły lub podobne, The Software będzie traktować tę część informacji jako niepoufną i niezastrzeżoną i, z wyjątkiem sytuacji wyrażonych inaczej w niniejszym oświadczeniu o prywatności, The Software nie przyjmuje żadnych zobowiązań do ochrony takich informacji przed ujawnieniem.

Przykładów zawartych w tych materiałach nie należy traktować jako obietnicy lub gwarancji zarobków. Potencjał zarobkowy jest całkowicie zależny od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i włożonego wysiłku. Nie traktujemy tego jako “schematu wzbogacania się” i nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Informacje nieidentyfikowalne osobowo (ogólne):

Ogólnie rzecz biorąc, Oprogramowanie zbiera pewne ogólne informacje automatycznie. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj zawiera on informacje o adresie internetowym przypisanym do komputera użytkownika, liczbie i częstotliwości odwiedzin oraz odwiedzanych stronach The Software. Oprogramowanie gromadzi te informacje w ograniczonym celu określenia potrzeb związanych z obsługą klienta i stroną internetową. Osiągamy to za pomocą pewnych technologii, w tym “cookies” (technologia, która może być używana do dostarczania odwiedzającym dostosowanych do ich potrzeb informacji o usługach The Software). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranych w ten sposób z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o otrzymaniu pliku cookie i możesz odmówić jego przyjęcia.

C. Twoja strona internetowa hostowana przez The Software, serwer, tablice ogłoszeń, forum, witryny stron trzecich:

Informacje ujawnione w przestrzeni publicznej, w tym na wszelkich tablicach ogłoszeń, czatach lub stronach internetowych, które The Software może udostępniać w ramach usług The Software, są dostępne dla wszystkich innych osób odwiedzających tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może zabezpieczyć żadnych informacji ujawnionych przez użytkownika w tych miejscach. Dodatkowo strony internetowe The Software zawierają linki do stron należących do osób trzecich niezwiązanych z The Software. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które użytkownik może ujawnić na tych stronach i zaleca zapoznanie się z polityką prywatności odwiedzanych stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Niezależnie od powyższego i zgodnie z obowiązującym prawem, Oprogramowanie (i) w pełni współpracuje z urzędnikami stanowymi, lokalnymi i federalnymi we wszelkich dochodzeniach dotyczących jakichkolwiek treści (w tym osobistych lub prywatnych wiadomości elektronicznych przesyłanych do Oprogramowania) lub domniemanych bezprawnych działań jakiegokolwiek użytkownika Usługi, oraz (ii) podejmuje uzasadnione środki w celu ochrony swoich praw własności. Dla ograniczonych celów realizacji takiej współpracy i środków oraz zgodnie z obowiązującym prawem, The Software może być zobowiązany do ujawnienia informacji umożliwiających identyfikację osoby. Ponadto, The Software może zdecydować się na monitorowanie obszarów komunikacji dowolnego rodzaju (i) w celu spełnienia wymogów prawa, przepisów lub żądania władz; (ii) jeśli takie ujawnienie jest niezbędne lub właściwe dla działania Oprogramowania; lub (iii) w celu ochrony praw lub własności firmy The Software lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiegokolwiek udziału w The Software i The Software oraz innych witrynach należących do firmy, The Software zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia informacji o użytkowniku (w tym, ale nie tylko, imienia i nazwiska, danych adresowych i innych informacji dostarczonych do The Software) do osoby trzeciej, która (i) koncentruje swoją działalność na produktach lub usługach komunikacyjnych; (ii) wyraża zgodę na bycie następcą prawnym The Software w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i przechowywanych przez The Software; oraz (iii) wyraża zgodę na zobowiązania wynikające z niniejszej deklaracji politycznej.