Zásady ochrany osobních údajů softwaru

Kliknutím na tlačítko “Pokračovat” nám dáváte svolení k zasílání e-mailů o našich nabídkách. Pokud jste se rozhodli, že už nechcete dostávat další e-maily, můžete se kdykoli odhlásit v dolní části každého e-mailu.

Software respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví naše webové stránky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů informuje o standardech a podmínkách, za kterých společnost The Software chrání soukromí informací poskytovaných návštěvníky stránek na World Wide Webu, které vlastní a provozuje společnost The Software, včetně společnosti The Software a společnosti The Software. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů informuje o našich postupech shromažďování informací a o způsobech, jakými mohou být vaše informace použity. Tyto zásady se mohou čas od času měnit, proto si je pravidelně ověřujte.

A. Osobně identifikovatelné informace:

Společnost Software obvykle získává konkrétní údaje o návštěvnících svých webových stránek pouze tehdy, pokud jsou tyto informace poskytnuty dobrovolně, například když naši návštěvníci požádají o informace, zakoupí nebo se přihlásí ke službám, otevřou dotaz na zákaznickou podporu, poskytnou informace o životopise pro pracovní příležitosti nebo nám zašlou e-mail. Některé z těchto činností samozřejmě vyžadují, abyste nám poskytli informace, například když nakupujete, platíte kreditní kartou za služby, odesíláte svůj životopis nebo požadujete určité typy informací. Pokud společnosti The Software poskytnete osobní údaje prostřednictvím některé z našich webových stránek, budou použity ke splnění vašeho konkrétního požadavku. Ve většině případů budete mít možnost zvolit, zda chcete, nebo nechcete, aby společnost The Software tyto informace používala k dalším účelům. Můžete také požádat, aby společnost The Software vaše údaje nepoužívala, a to zasláním e-mailu na adresu: [email protected]. Společnost The Software si však vyhrazuje právo zasílat vám podle svého uvážení bulletiny a další důležité informace o službách společnosti The Software. Bez vašich pokynů může společnost The Software použít vámi poskytnuté informace k tomu, aby vás informovala o dalších službách a produktech nabízených rodinou společností The Software, autorizovanými zástupci společnosti The Software a dalšími poskytovateli zboží a služeb, se kterými společnost The Software spolupracuje a jejichž nabídka by vás mohla zajímat. Software však nebude prodávat ani obchodovat s vašimi osobními údaji, pokud k tomu nebudeme oprávněni nebo pokud to nebude vyžadovat zákon, nebo v případě hrozící fyzické újmy návštěvníkovi nebo jiným osobám. Na těch stránkách společnosti The Software, na kterých můžete společnosti The Software prostřednictvím webu poskytnout informace o kreditní kartě nebo jiné informace pro objednávku, společnost The Software tyto informace chrání a zabezpečuje pomocí komerčně obvyklých webových bezpečnostních a šifrovacích protokolů, mezi něž patří například Secure Socket Layer (SSL) a Secure Electronic Transaction (SET). Na stránkách, kde dobrovolně poskytnete jakoukoli zpětnou vazbu, údaje, odpovědi, otázky, komentáře, návrhy, nápady a podobně, bude společnost The Software s touto částí informací nakládat jako s nedůvěrnou a nechráněnou, a pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, společnost The Software nepřebírá žádnou povinnost chránit tyto informace před zveřejněním.

Příklady v těchto materiálech nelze považovat za příslib nebo záruku výdělku. Výdělečný potenciál je zcela závislý na osobě, která používá náš produkt, nápadech, technikách a vynaloženém úsilí. Nepovažujeme to za “systém zbohatnutí” a ani vy byste to tak neměli vnímat.

B. Neidentifikovatelné (obecné) informace:

Software obecně shromažďuje některé obecné informace automaticky. Obecné informace neodhalují identitu návštěvníka. Obvykle obsahuje informace o internetové adrese přidělené vašemu počítači, počtu a frekvenci návštěvníků a navštívených stránkách The Software. Software shromažďuje tyto informace pouze za účelem určení potřeb zákaznických služeb a webových stránek. Toho dosahujeme pomocí určitých technologií, včetně souborů “cookies” (technologie, která může být použita k tomu, aby návštěvníkovi poskytovala informace o službách společnosti The Software na míru). Software nespojuje takto shromážděné informace s žádnými osobními údaji. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás upozornil na přijetí souboru cookie, a můžete jej odmítnout.

C. Vaše webové stránky, server, nástěnky, fórum, stránky třetích stran hostované softwarem:

Informace, které zveřejníte ve veřejném prostoru, včetně nástěnek, chatů nebo webových stránek, které pro vás společnost The Software může hostovat v rámci svých služeb, jsou k dispozici všem ostatním, kteří tento prostor navštíví. Software nemůže chránit žádné informace, které na těchto místech zveřejníte. Webové stránky společnosti The Software navíc obsahují odkazy na stránky třetích stran, které se společností The Software nesouvisejí. Software nemůže chránit žádné informace, které můžete na těchto stránkách zveřejnit, a doporučuje vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a omezení:

Bez ohledu na výše uvedené a v souladu s platnými zákony může Software (i) plně spolupracuje se státními, místními a federálními úřady při jakémkoli vyšetřování týkajícím se jakéhokoli obsahu (včetně osobní nebo soukromé elektronické komunikace přenášené do Softwaru) nebo údajné nezákonné činnosti jakéhokoli uživatele Služby a (ii) přijme přiměřená opatření na ochranu svých vlastnických práv. Pro omezené účely dosažení takové spolupráce a opatření a v souladu s platnými zákony může být společnost The Software požádána o zveřejnění osobních údajů. Kromě toho se společnost The Software může rozhodnout monitorovat oblasti komunikace jakéhokoli druhu. (i) pro splnění jakéhokoli zákona, nařízení nebo vládní žádosti; (ii) pokud je takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné pro provozování softwaru; nebo (iii) k ochraně práv nebo majetku společnosti The Software nebo jiných osob. V souvislosti s případným prodejem nebo převodem jakéhokoli podílu v The Software a The Software a dalších stránkách vlastněných společností si The Software vyhrazuje právo prodat nebo převést vaše údaje (včetně , ale ne pouze jména, informací o adrese a dalších informací, které jste The Software poskytli) třetí straně, která (i) soustřeďuje své podnikání na komunikační produkty nebo služby; (ii) souhlasí s tím, že bude právním nástupcem softwaru, pokud jde o údržbu a ochranu informací shromažďovaných a uchovávaných softwarem; a (iii) souhlasí se závazky vyplývajícími z tohoto prohlášení o zásadách.