Политика за поверителност на софтуера

С натискането на бутона “Продължи” вие ни давате разрешение да ви изпращаме имейли с нашите оферти. Ако решите да не получавате повече имейли, винаги можете да се откажете по всяко време в долната част на всеки имейл.

Софтуерът зачита неприкосновеността на личния живот на всяко лице, което посещава нашите уебсайтове. Настоящата декларация за поверителност предоставя информация за стандартите и условията, при които Софтуерът защитава поверителността на информацията, предоставена от посетителите на сайтове в World Wide Web, които са собственост и се управляват от Софтуера, включително Софтуера и Софтуера. Тази декларация за поверителност предоставя информация за нашите практики за събиране на информация и за начините, по които вашата информация може да бъде използвана. Тази политика може да се променя от време на време, така че, моля, проверявайте периодично тази информация.

A. Информация, която може да се идентифицира лично:

Софтуерът обикновено получава конкретни данни за посетителите на своя уебсайт само когато такава информация се предоставя доброволно, например когато нашите посетители поискат информация, закупят или се запишат за услуги, отворят билет за запитване в отдела за поддръжка на клиенти, предоставят информация за автобиография за възможности за работа или ни изпратят имейл. Разбира се, някои от тези дейности изискват да ни предоставите информация, например когато правите покупка, използвате кредитна карта, за да платите за услуги, изпращате автобиографията си или изисквате определени видове информация. Когато предоставите лична информация на Софтуера чрез някой от нашите уебсайтове, тя ще бъде използвана за изпълнение на конкретната ви заявка. В повечето случаи ще ви бъде дадена възможност да изберете дали искате или не искате Софтуерът да използва тази информация за допълнителни цели. Можете също така да поискате от Софтуера да не използва вашата информация, като изпратите имейл на адрес: [email protected], Въпреки това Софтуерът си запазва правото по свое усмотрение да ви изпраща бюлетини и друга важна информация за вашите услуги на Софтуера. При липса на инструкции от ваша страна, Софтуерът може да използва предоставената от вас информация, за да ви информира за допълнителни услуги и продукти, предлагани от семейството компании на Софтуера, упълномощени агенти на Софтуера и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът има взаимоотношения и чиито предложения могат да представляват интерес за вас. Софтуерът обаче няма да продава или търгува с вашата лична информация, освен ако не сме упълномощени или законно задължени да го направим, или в случай на непосредствена физическа вреда за посетителя или други лица. На сайтовете на Софтуера, на които можете да предоставите на Софтуера информация за кредитна карта или друга информация за поръчка чрез интернет, Софтуерът защитава и осигурява тази информация, като използва обичайните в търговската мрежа протоколи за сигурност и криптиране, примери за които са Secure Socket Layer (SSL) и Secure Electronic Transaction (SET). На сайтовете, на които доброволно предлагате обратна връзка, данни, отговори, въпроси, коментари, предложения, идеи и други подобни, Софтуерът ще третира тази част от информацията като неповерителна и непатентована и, освен ако не е посочено друго в тази декларация за поверителност, Софтуерът не поема задължение да защитава тази информация от разкриване.

Примерите в тези материали не трябва да се възприемат като обещание или гаранция за печалба. Потенциалът за печалба зависи изцяло от лицето, което използва нашия продукт, идеи, техники и положените усилия. Ние не смятаме, че това е “схема за забогатяване”, а и вие не трябва да я възприемате като такава.

B. Информация, която не може да бъде идентифицирана като лична (обща):

По принцип Софтуерът събира автоматично определена обща информация. Общата информация не разкрива самоличността на посетителя. Обикновено тя включва информация за интернет адреса, присвоен на компютъра ви, броя и честотата на посетителите, както и посетените сайтове на The Software. Софтуерът събира тази информация с ограничената цел да определи нуждите на клиентите и уебсайта. Постигаме това, като използваме определени технологии, включително “бисквитки” (технология, която може да се използва за предоставяне на посетителя на персонализирана информация за услугите на The Software). Софтуерът не комбинира информацията, събрана по този начин, с каквато и да е лична информация. Можете да настроите браузъра си да ви уведомява, когато получите бисквитка, и да я откажете.

C. Вашият хостван от Софтуера уебсайт, сървър, табла за обяви, форум, сайтове на трети страни:

Информацията, която разкривате в публично пространство, включително на всяка дъска за обяви, чат или уебсайт, на който Софтуерът може да бъде домакин за вас като част от услугите на Софтуера, е достъпна за всеки друг, който посети това пространство. Софтуерът не може да защити информацията, която разкривате на тези места. Освен това уебсайтовете на Софтуера съдържат връзки към сайтове, които принадлежат на трети страни, несвързани със Софтуера. Софтуерът не може да защити информацията, която може да разкриете на тези сайтове, и препоръчва да прегледате декларациите за поверителност на тези сайтове, които посещавате.

D. Изключения и ограничения:

Независимо от горното и в съответствие с приложимите закони, Софтуерът (i) оказва пълно съдействие на щатски, местни и федерални служители при всяко разследване, свързано със съдържание (включително лични или частни електронни съобщения, предавани на Софтуера) или предполагаеми незаконни дейности на всеки потребител на Услугата, и (ii) предприема разумни мерки за защита на своите права на собственост. За ограничените цели на осъществяване на такова сътрудничество и мерки и в съответствие с приложимите закони може да се наложи Софтуерът да разкрие лична информация. Освен това Софтуерът може да реши да наблюдава зоните за комуникация от всякакъв вид. (i) за удовлетворяване на законови, подзаконови или правителствени изисквания; (ii) ако такова разкриване е необходимо или подходящо за функционирането на Софтуера; или (iii) за защита на правата или собствеността на Софтуера или на други лица. Във връзка с потенциалната продажба или прехвърляне на какъвто и да е дял в Софтуера и Софтуера и други сайтове, собственост на компанията, Софтуерът си запазва правото да продаде или прехвърли вашата информация (включително , но не само име, адресна информация и друга информация, която сте предоставили на Софтуера) на трета страна, която (i) концентрира дейността си в областта на комуникационните продукти или услуги; (ii) се съгласява да бъде правоприемник на Софтуера по отношение на поддръжката и защитата на информацията, събирана и поддържана от Софтуера; и (iii) се съгласява със задълженията, предвидени в настоящата декларация за политиката.